7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 93, 94, 95, 96 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 93, 94, 95, 96 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 93, 94, 95, 96  Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 93, 94, 95, 96 Kök Yayınları

SAYFA 93 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What’s in the unit?
Dreams
Making predictions

Introduction

1. Look at the photo. What do you see? What are the people doing?
2. How often do you dream? What is your dream for the future?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ünitede ne var?
Rüyalar
Tahmin yapma

Giriş

1. Fotoğrafa bakın. Ne görüyorsun? İnsanlar ne yapıyor?
2. Ne sıklıkla rüya görürsünüz? Gelecek için hayalin nedir?


SAYFA 94 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Reading
1. Read the text quickly. What are Caroline’s and Eric’s dreams?

Word Hunt
Listen & repeat.
imagine / probably / career / dream / receive / excellent / believe / guess

I’m Caroline. I’m 12 years old. I like school. I like all my lessons but I especially achieve great success in mathematics. In the future, I will definitely go to university and study mathematics. I guess I will be successful in my career. I have a dream. One day I will receive a Nobel Prize and the people in my country will be proud of me. Do you think it’s a very big dream? Maybe it is, but life is full of surprises!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Okuma
1. Metni hızlı bir şekilde okuyun. Caroline ve Eric’in hayalleri nelerdir?

Kelime avı
Tekrar dinle.
hayal / muhtemelen / kariyer / rüya / alma / mükemmel / inan / tahmin

Ben Caroline. 12 yaşındayım. Okulu seviyorum. Tüm derslerimi seviyorum ama özellikle matematikte büyük başarılar elde ediyorum. Gelecekte kesinlikle üniversiteye gideceğim ve matematik çalışacağım. Sanırım kariyerimde başarılı olacağım. Bir hayalim var. Bir gün Nobel ödülü alacak ve ülkemdeki insanlar benimle gurur duyacaklar. Sizce bu çok büyük bir rüya mı? Belki öyle, ama hayat sürprizlerle dolu!


SAYFA 95 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

My name is Eric. I’m a seventh grader. I will probably be a basketball player because I play basketball in the school team and I train so hard. I won’t stop playing basketball after school. My dream is to be an excellent basketball player. I exercise four times a week. I believe I will play in the NBA league in the future. I’m on the court and I’m scoring many points for my team. Can you imagine that? Isn’t it very exciting?

2. Read the text again. Complete the sentences.
1. In the future, Caroline will definitely …….. .
2. Caroline guesses she will …………………… in her career.
3. One day Caroline will ………………….. .
4. Eric will probably ……………….. because he loves basketball.
5. Eric won’t stop …………… .
6. Eric believes he will play ………………. in the future

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Benim adım Eric. Ben yedinci sınıf öğrencisiyim. Muhtemelen bir basketbol oyuncusu olacağım çünkü okul takımında basketbol oynuyorum ve çok sıkı antrenman yapıyorum. Okuldan sonra basketbol oynamayı bırakmayacağım. Hayalim mükemmel bir basketbol oyuncusu olmak. Haftada dört kez egzersiz yapıyorum. Gelecekte NBA liginde oynayacağım inanıyorum. Mahkemedeyim ve ekibim için birçok puan topluyorum. Bunu hayal edebiliyor musun? Çok heyecan verici değil mi?

2. Metni tekrar okuyun. Cümleleri tamamlayın.
1. Gelecekte, Caroline kesinlikle ………
2. Caroline, kariyerinde …………………… olacağını tahmin eder.
3. Bir gün Caroline ……………………
4. Eric büyük ihtimalle basketbol oynayacağı için ……………….. olacaktır.
5. Eric durmayacak …………….
6. Eric gelecekte oynayacağına inanıyor ……………….


SAYFA 96 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

excellent
received
guess
probably
dream
imagine
career

1. Fill in the blanks using the words in the box. There is one extra word

1. Naz …………………………. a letter from her best friend yesterday.
2. Mark will go to university after high school. That’s his ……………. .
3. I will ……………………….. be successful in my university education. I study really hard.
4. He didn’t study enough for the exam. I …………………………. he won’t pass the exam.
5. I will never stop playing tennis. I can’t ……………. a life without doing sports.
6. Deniz writes …………………. short stories. He is very good at using the Turkish language.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

 mükemmel
Alınan
tahmin
muhtemelen
rüya
hayal etmek
kariyer

1. Kutudaki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun. Fazladan bir kelime daha var

1. Naz ………. dün en yakın arkadaşından bir mektup.
2. Mark liseden sonra üniversiteye gidecek. Bu onun ……………..
3. Üniversite eğitimimde ……………………….. başarılı olacağım. Gerçekten çok çalışıyorum.
4. Sınav için yeterince çalışmadı. Ben …………………………. sınavı geçmeyecek.
5. Tenis oynamayı asla bırakmayacağım. Spor yapmadan bir hayat yapamam …………….
6. Deniz …………………. kısa öyküler yazıyor. Türk dilini kullanmada çok iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir