7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97, 98, 99 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97, 98, 99 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97, 98, 9 9 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97, 98, 99 Kök Yayınları

SAYFA 97 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Meaning/use: We use ‘will/won’t’ to make predictions about the future and to say that something is possible or probable in the future

Complete the sentences using ‘will’ or ‘won’t’.

1. Phil has got a driving test tomorrow. He didn’t practise much. He ……………… probably ……………. (fail).
2. There’s an important match on TV. I think Jack ………… (watch) it and ……….. (not come) to the party.
3. The players in the football team train so hard. They …………. definitely ………….. (be) the champion.
4. Kenan isn’t trying enough. He probably ……………. (not get) a good job.
5. I believe wars ………….. (end) and the world ………… (be) a
better place in the future.

6. I think the Internet …….. (become) more popular in the future and technology …….. (grow) so fast.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Anlamı / kullanımı: Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak ve gelecekte bir şeyin mümkün veya muhtemel olduğunu söylemek için “yapacağım / yapmayacağım”

“will” veya “won’t” ifadelerini kullanarak cümleleri tamamlayın.

1. Phil yarın bir sürüş sınavına girecek. Çok fazla pratik yapmadı. O ……………… muhtemelen ……………. (başarısız).
2. TV’de önemli bir eşleşme var. Bence Jack ………… (izlemek) ve ……….. (gelmek değil) partiye.
3. Futbol takımındaki oyuncular çok sıkı antrenman yaparlar. Onlar kesinlikle şampiyon …………. ……………
4. Kenan yeterince denemiyor. Muhtemelen ……………. iyi bir iş alamaz.
5. Bence savaşlar ………….. (son) ve dünya ………… (be) a
gelecekte daha iyi bir yer.

6. Bence Internet …….. (daha) gelecekte ve teknolojide daha popüler …….. (büyümek) çok hızlı.


SAYFA 98 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Speaking
Read the situations below and make predictions about the future. Work with your friend.

e.g. I think the film will win the Oscar award.

Writing
Now write about your predictions in the speaking activity. Share your ideas with the class.

6 million people watched the film. I think it will get the Oscar award.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Konuşuyorum
Aşağıdaki durumları okuyun ve gelecek hakkında tahminler yapın. Arkadaşınla çalış.

Örneğin. Filmin Oscar ödülünü kazanacağını düşünüyorum.

yazı
Şimdi konuşma etkinliğindeki tahminlerinizi yazın. Fikirlerinizi sınıfla paylaşın.

Filmi 6 milyon kişi izledi. Sanırım Oscar ödülü alacak.


SAYFA 99 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Listen to the conversation between two friends, Michael and Mary. Who will live in a big city? Why?

Listen & repeat.
trick / predict / make a guess / peaceful / make a career

2. Listen again and mark the sentences as True (T) or False (F)

1. Michael is looking up the best cities on the Internet.
2. Mary thinks Michael will definitely go to university.
3. Michael may get married.
4. Michael believes life in a big city is peaceful.
5. Mary won’t play a trick on Michael again.

3. Complete the sentences using the words in the box.
1. I …….. our volleyball team will win the match
because they always beat the other teams.
2. I will defiitely go to university. Then, I will …………………. .
3. Here is your birthday present. But fist you should …………………. . What is it?
4. I believe the world will be a more ………….. place when people
stop fihting.
5. The rabbit suddenly disappeared. It was a lovely …………………..

Speaking
It’s your turn now. What are your dreams for the future?
Work in pairs. Ask and answer.
1. Which university will you go?
2. What will you study?
3. Will you make a career?
4. Where will you live? (a big or small city?)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Michael ve Mary adlı iki arkadaş arasındaki konuşmayı dinleyin. Kim büyük bir şehirde yaşayacak? Neden?

Tekrar dinle.
hile / tahmin / tahmin yap / huzurlu / kariyer yap

2. Tekrar dinleyin ve cümleleri True (T) veya False (F) olarak işaretleyin

1. Michael internetteki en iyi şehirleri arıyor.
2. Mary, Michael’ın kesinlikle üniversiteye gideceğini düşünüyor.
3. Michael evlenebilir.
4. Michael büyük bir şehirde yaşamın barışçıl olduğuna inanıyor.
5. Mary, Michael’a bir daha hile yapmayacak.

3. Kutudaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın.
1. Ben …….. voleybol takımımız kazanacak
çünkü her zaman diğer takımları yenerler.
2. Kesinlikle üniversiteye gideceğim. Sonra yapacağım …………………. .
3. İşte doğum günü hediyesi. Ama yumruk yapmalısın ………………….. Bu ne?
4. Ben insanların daha fazla ………….. bir yer olacağına inanıyorum
durmayı bırak.
5. Tavşan aniden kayboldu. Çok güzeldi …………………..

Konuşuyorum
Şimdi sıra sende. Gelecek için hayalleriniz neler?
Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla.
1. Hangi üniversiteye gideceksin?
2. Ne çalışacaksınız?
3. Kariyer yapacak mısınız?
4. Nerede yaşayacaksınız? (büyük veya küçük bir şehir?)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir