8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 7. ÜNİTE Sayfa 84, 85 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 MEB Yayınları

SAYFA 84 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Warm Up
Write the names of the famous city squares under the pictures. Share them with your classmates.
National Flag Square
Trafalgar Square
Sultanahmet Square
Times Square

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Isınmak
Ünlü şehir meydanlarının isimlerini resimlerin altına yazın. Onları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Ulusal Bayrak Meydanı
Trafalgar Meydanı
Sultanahmet Meydanı
Times Meydanı


Listen to the recording. Tick ( ) the sentences True or False.
1 Orkhon Inscriptions are modern monuments.
2 They date back to the Göktürks.
3 Tuscany is at the countryside in Italy.
4 There aren’t any historic sites in Tuscany.
5 Toronto is a rural city.
6 It has a modern architecture.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kaydı dinleyin. Doğru veya Yanlış cümlelerini () işaretleyin.
1 Orhun Yazıtları modern anıtlardır.
2 Göktürklere kadar uzanırlar.
3 Toskana İtalya’nın kırsal kesimindedir.
4 Toskana’da tarihi bir yer yok.
5 Toronto kırsal bir şehirdir.
6 Modern bir mimariye sahiptir.


Activity 2
Suppose that you are going on a holiday with your family. What type of places do you prefer? Why? Answer the question by using the phrases.

ancient places
countryside
historic sites
rural places
urban places

I prefer urban places. I think they are fascinating.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Diyelim ki ailenizle tatile gidiyorsunuz. Ne tür yerleri tercih edersin? Neden? Soruları cümleleri kullanarak cevaplayın.

antik yerler
kırsal bölge
tarihi yerler
kırsal yerler
kentsel yerler

Kentsel yerleri tercih ederim. Bence büyüleyici.


SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1
Tick ( ) the tourist attractions you prefer visiting.
Mosques Caves Castles Museums

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite
Ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz turistik yerleri işaretleyin ().
Camiler Mağaralar Kaleler Müzeler


Activity 2
Read the journal entries. Suppose that you visit both cities. How would you feel?

I have been to the authentic city, Şanlıurfa. It is famous for its stories about the prophets. I have visited historic sites such as Göbeklitepe and Harran Castle. Balıklıgöl, shrines, mosques and caves are worth seeing. I have tried çiğköfte, varieties of kebab and mırra in a sira night. I have experienced an inner journey with Urfa’s mystic atmosphere.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Dergi girişlerini okuyun. Her iki şehri de ziyaret ettiğinizi varsayalım. Nasıl hissederdin?

Otantik şehir Şanlıurfa’da bulundum. Peygamberler hakkındaki hikayeleri ile ünlüdür. Göbeklitepe ve Harran Kalesi gibi tarihi mekanları ziyaret ettim. Balıklıgöl, türbeler, camiler ve mağaralar görülmeye değer. Bir sira gecesinde çiğköfte, kebap ve mırra çeşitleri denedim. Urfa’nın mistik atmosferiyle içsel bir yolculuk yaşadım.


I have visited the historic province, Konya. I have seen Mevlana Mausoleum and Museum, Çatalhöyük, and Karatay Madrasa. You should visit mosques and caravansaries. I have attended the worldwide ceremony, Şeb-i Arûs Celebrations. Moreover, I have eaten etli ekmek, tandır kebab and tirit. It is one of the best places for me to relax and refresh.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tarihi il Konya’yı ziyaret ettim. Mevlana Türbesi ve Müzesi, Çatalhöyük ve Karatay Medresesi’ni gördüm. Camileri ve kervansarayları ziyaret etmelisiniz. Dünya çapındaki Şeb-i Arûs Kutlamaları törenine katıldım. Ayrıca etli ekmek, tandır kebabı ve tirit yedim. Rahatlamak ve yenilenmek için en iyi yerlerden biri.


Activity 3
Read the journal entries again. Answer the following questions.

1 What is Şanlıurfa famous for?
2 Where can you visit in Şanlıurfa?
3 What is the worldwide ceremony in Konya?
4 What can you taste in Konya?
5 Which city do you prefer visiting? Why?

Activity 4
Where have you been to in Turkey? Express your experiences.

I have been to Ankara. I’ve visited the Mausoleum of Atatürk, Mogan Lake and Beypazarı.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3
Dergi kayıtlarını tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1 Şanlıurfa ne ile ünlü?
2 Şanlıurfa’da nereye gidebilirsiniz?
3 Konya’daki dünya töreni nedir?
4 Konya’da neler tadabilirsiniz?
5 Hangi şehri ziyaret etmeyi tercih edersin? Neden?

Faaliyet 4
Türkiye’de neredeydin? Deneyimlerinizi ifade edin.

Ankara’ya gittim. Atatürk Türbesi, Mogan Gölü ve Beypazarı’nı ziyaret ettim.

 

 

2 Comments on “8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 84, 85 MEB Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir