7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 139 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 139 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 139 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Listen and number the pictures.

ANSWER
a.2
b. 3
c. 4
d. 1

1. Rainforests are necessary because they produce oxygen
2. Wild animals are important for the balance of nature
3. We should recycle waste materials to help the environment
4. If the greenhouse effect increases,there will be more global warming
5. We should use public transportation to reduce the air pollution

ANSWER
they produce oxygen
the balance of nature
waste materials to help the environment
there will be more global warming
public transportation- reduce the air pollution

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Resimleri dinleyin ve numaralandırın.

CEVAP
a.2
b. 3
c. 4
d. 1

1. Oksijen ürettikleri için yağmur ormanları gereklidir
2. Vahşi hayvanlar doğanın dengesi için önemlidir
3. Çevreye yardımcı olmak için atık malzemeleri geri dönüştürmeliyiz
4. Sera etkisi artarsa, daha fazla küresel ısınma olur
5. Hava kirliliğini azaltmak için toplu taşıma kullanmalıyız

CEVAP
oksijen üretirler
doğanın dengesi
çevreye yardımcı olmak için atık malzemeler
daha fazla küresel ısınma olacak
toplu taşıma – hava kirliliğini azaltmak


Listen and fill in the blanks.

Hello. I’m William Lawday. I’m a gardener. Today, I’m going to tell you how to plant(1) a tree. First, get(2) the seeds and a shovel. Then, dig(3) the soil and make(4) a hole. Next, put(5) the seeds in the hole and water (6) them. Don’t forget to water the seeds (7) till they grow (8). Come on kids! Let’s plant more trees, we need them for clean and fresh air.

ANSWER
1. plant
2. get
3. dig
4. make
5. put
6. water
7. seeds
8. grow

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinle ve boşlukları doldur.

Merhaba. Ben William Lawday’im. Ben bir bahçıvanım. Bugün size nasıl ağaç dikileceğini (1) anlatacağım. İlk önce (2) tohumları ve bir kürek alın. Ardından, toprağı (3) kazın ve(4) bir delik açın. Ardından tohumları deliğe (5) koyun ve sulayın (6). Tohumları (7) büyüyene kadar (8) sulamayı unutmayın. Haydi çocuklar! Daha çok ağaç dikelim, temiz ve temiz hava için onlara ihtiyacımız var.

CEVAP
1. bitki
2. almak
3. kazmak
4. yapmak
5. koymak
6. su
7. tohumlar
8. büyümek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.