7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 140 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 140 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 140 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Work in pairs and discuss what we should / must / have to do to save the planet / environment.

plant more trees
use public transportation
keep the streets clean
protect animals
recycle waste materials
use renewable energies
buy eco-friendly products

What should we do for our environment?
I think we should plant more trees.

I think we should use public transportation
I think we should keep the streets clean
I think we should protect animals
I think we should recycle waste materials
I think we should use renewable energies
I think we should buy eco-friendly products

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Çiftler halinde çalışın ve gezegeni/çevreyi kurtarmak için ne yapmamız/yapmamız gerektiğini/yapmamız gerektiğini tartışın.

daha fazla ağaç dik
toplu taşıma kullan
sokakları temiz tut
hayvanları koru
atık malzemeleri geri dönüştürmek
yenilenebilir enerjiler kullanın
çevre dostu ürünler satın alın

Çevremiz için ne yapmalıyız?
Bence daha fazla ağaç dikmeliyiz.

toplu taşıma kullanmalıyız bence
Bence sokakları temiz tutmalıyız
Bence hayvanları korumalıyız
Bence atık malzemeleri geri dönüştürmeliyiz
Bence yenilenebilir enerji kullanmalıyız
Bence çevre dostu ürünler almalıyız


2 Discuss with your friend and find reasonable answers for the following questions. You may add some more questions.

Why must we use renewable energy?
Because it makes our world cleaner

Why shouldn’t we kill the animals?
Because they are alive and balance our environment

Why do we have to recycle the waste materials?
Because they pollute the environment.

Why shouldn’t we use our own cars too often?
Because cars pollute the air a lot

Why should we plant more trees?
Because they clean our air, produce oxygen and prevent erosion.

Why mustn’t we destroy rainforests?
Because they produce too much oxygen

You: Why should we use solar energy?
Your friend: Because it doesn’t pollute the environment.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Arkadaşınızla tartışın ve aşağıdaki sorulara makul cevaplar bulun. Birkaç soru daha ekleyebilirsiniz.

Neden yenilenebilir enerji kullanmalıyız?
Çünkü dünyamızı daha temiz yapar

Neden hayvanları öldürmemeliyiz?
Çünkü onlar canlıdır ve çevremizi dengelerler.

Neden atık malzemeleri geri dönüştürmek zorundayız?
Çünkü çevreyi kirletiyorlar.

Neden kendi arabalarımızı çok sık kullanmamalıyız?
Çünkü arabalar havayı çok kirletiyor

Neden daha fazla ağaç dikmeliyiz?
Çünkü havamızı temizler, oksijen üretir ve erozyonu önlerler.

Neden yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz?
Çok fazla oksijen ürettikleri için

Siz: Neden güneş enerjisini kullanmalıyız?
Arkadaşınız: Çevreyi kirletmediği için.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir