7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 141 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 141 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 141 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1- Look at the pictures in exercise a and guess what they are about.

They are about the reasons of environmental pollution.

2- Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

a. What are the extracts about?

It talks about world problems.

b. What kind of problems and solutions are there in the extracts?

Everybody should protect animals and rainforests.
We should use eco-friendly products and recycle the plastic, glass and metal goods.
We should save the sea, ait and land.
We should use clean energy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1- Alıştırma a’daki resimlere bakın ve ne hakkında olduklarını tahmin edin.

Çevre kirliliğinin nedenleri hakkındadır.

2- Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Özler ne hakkında?

Dünya sorunlarından bahsediyor.

b. Alıntılarda ne tür sorunlar ve çözümler var?

Herkes hayvanları ve yağmur ormanlarını korumalıdır.
Çevre dostu ürünler kullanmalı, plastik, cam ve metal eşyaları geri dönüştürmeliyiz.
Denizi, havayı, toprağı kurtarmalıyız.
Temiz enerji kullanmalıyız.


3- Open your books. Listen and read the extracts. Then, do the exercises.

a) If we go on polluting our environment, we won’t find a place to live very soon. So, everybody should take actions to protect the animals and rainforests because they are important for the balance of the nature.

b) Why should we recycle waste materials? The answer is easy; to protect our environment! By using eco-friendly products and recycling the plastic, glass and metal goods, we can save the seas, air and land we live on.

c) We should find some clean energy resources to protect our environment. Solar and wind energies are some of them. They don’t pollute the air, seas or land. We should encourage people to use such energies.

d) Global warming is threatening all living things in the world. Humankind should be careful about it and take efficient precautions against global warming. A little respect to our environment will solve a lot of problems easily.

Read the extracts again and match with the pictures.

Write the problems and the solutions mentioned in the extracts above.

Problems

global warming
pollution

Solutions
We shouldn’ use perfume
We shouldn’t litter places.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3- Kitaplarınızı açın. Alıntıları dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a) Çevremizi kirletmeye devam edersek, yakında yaşayacak bir yer bulamayacağız. Bu nedenle, doğanın dengesi için önemli oldukları için hayvanları ve yağmur ormanlarını korumak için herkes harekete geçmelidir.

b) Neden atık malzemeleri geri dönüştürmeliyiz? Cevap kolay; çevremizi korumak için! Çevre dostu ürünler kullanarak ve plastik, cam ve metal eşyaları geri dönüştürerek, üzerinde yaşadığımız denizleri, havayı ve toprağı kurtarabiliriz.

c) Çevremizi korumak için temiz enerji kaynakları bulmalıyız. Güneş ve rüzgar enerjileri bunlardan bazılarıdır. Havayı, denizleri ve toprağı kirletmezler. İnsanları bu tür enerjileri kullanmaya teşvik etmeliyiz.

d) Küresel ısınma dünyadaki tüm canlıları tehdit etmektedir. İnsanoğlu bu konuda dikkatli olmalı ve küresel ısınmaya karşı etkin önlemler almalıdır. Çevremize biraz saygı, birçok sorunu kolayca çözecektir.

Alıntıları tekrar okuyun ve resimlerle eşleştirin.

Yukarıdaki alıntılarda bahsedilen sorunları ve çözümlerini yazınız.

sorunlar

küresel ısınma
kirlilik

Çözümler
Parfüm kullanmamalıyız
Yerleri çöpe atmamalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir