7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 142 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 142 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 142 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text.

I may say a lot of people think the environmental problems are not as big as people are talking about, but THEY ARE! From the destruction (1) of the rainforests to melting glaciers, from extinction of animal species to pollution, we have really big problems. Let’s have a look at some of these problems.

The Mammal Extinction

Extinction threatens one in four mammals. That means 25% of the mammals are in danger. We should know the extinction (2) of those will totally change the ecology of the Earth. If you think extinction of an animal is not a big deal, you are wrong! That will influence (3) the world’s food chain and the balance of the nature.

The Oceans

Years ago, dead zones began to appear (4) in the oceans. What are they? Those are the areas that have no oxygen. Waste materials, chemicals and farm fertilizers pollute the water. That causes the death of the sea creatures.

The Rainforests

Although a lot of people are aware of the deforestation, we are still facing great loses (5) of rainforests. Our world needs these forests to produce more oxygen. Scientists say if people continue to destroy the rainforests, half of them will disappear by 2030.

Guess the meanings of the words in bold and write. Use your dictionary or search the Internet if you need help.

a. Guess the meanings of the words in bold and write. Use your dictionary or search the Internet if you need help.

1. destruction
2. extinction
3. influence
4. appear

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Metni oku.

Pek çok insanın çevre sorunlarının insanların bahsettiği kadar büyük olmadığını düşündüğünü söyleyebilirim, ama ONLAR OLDU! Yağmur ormanlarının yok edilmesinden (1) eriyen buzullara, hayvan türlerinin yok olmasından kirliliğe kadar gerçekten büyük sorunlarımız var. Bu sorunlardan bazılarına bir göz atalım.

memelilerin neslinin tükenmesi

Nesli tükenme dört memeliden birini tehdit ediyor. Bu, memelilerin %25’inin tehlikede olduğu anlamına gelir. Bunların yok olmasının (2) Dünya’nın ekolojisini tamamen değiştireceğini bilmeliyiz. Bir hayvanın neslinin tükenmesinin önemli olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Bu (3) dünyanın besin zincirini ve doğanın dengesini etkileyecektir.

Okyanuslar

Yıllar önce okyanuslarda ölü bölgeler (4) ortaya çıkmaya başladı. Onlar neler? Oksijenin olmadığı yerlerdir. Atık maddeler, kimyasallar ve çiftlik gübreleri suyu kirletir. Bu da deniz canlılarının ölümüne neden olur.

Yağmur Ormanları

Birçok insan ormansızlaşmanın farkında olmasına rağmen, hala büyük (5) yağmur ormanı kayıplarıyla karşı karşıyayız. Dünyamızın daha fazla oksijen üretmek için bu ormanlara ihtiyacı var. Bilim adamları, insanlar yağmur ormanlarını yok etmeye devam ederse, 2030 yılına kadar bunların yarısının yok olacağını söylüyor.

Kalın harflerle yazılan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve yazın. Yardıma ihtiyacınız olursa sözlüğünüzü kullanın veya İnternet’te arama yapın.

a. Kalın harflerle yazılan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve yazın. Yardıma ihtiyacınız olursa sözlüğünüzü kullanın veya İnternet’te arama yapın.

1. yıkım
2. yok olma
3. etki
4. görünür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir