7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 143 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 143 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 143 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Read the text again and complete the sentences

1. People have problems from environmental to rainforests
and from environmental to rainforests
2. 25% of the mammals are in danger
3. There is no oxygen in the oceans
4. Sea creatures die because of waste materials, chemicals and farm fertilizers pollute the water
5. Half of the rainforests will disappear if many people don’t realize this.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

b Metni tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın

1. İnsanların çevreden yağmur ormanlarına kadar sorunları var
ve çevreden yağmur ormanlarına
2. Memelilerin %25’i tehlikede
3. Okyanuslarda oksijen yok
4. Deniz canlıları, atık maddeler, kimyasallar ve çiftlik gübrelerinin suyu kirletmesi nedeniyle ölüyor
5. Birçok insan bunu fark etmezse, yağmur ormanlarının yarısı yok olacak.


c Answer the questions.

1. What threatens the mammals?
Humans killing them threatess mammals

2. What happens if the animals disappear?
Earth’s ecosystem deteriorates

3. What is a “dead zone”?
The Oceans

4. Why do humans need rainforests?
Because they are the world’s oxygen sources

5 Tick () the words related to the environment.

climate (Tik)
nature (Tik)
wind energy (Tik)
recycle (Tik)
dream
pollution
decorate
city hall

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

c Soruları cevaplayın.

1. Memelileri tehdit eden nedir?
Onları öldüren insanlar memelileri tehdit ediyor

2. Hayvanlar kaybolursa ne olur?
Dünyanın ekosistemi bozuluyor

3. “Ölü bölge” nedir?
Okyanuslar

4. İnsanlar neden yağmur ormanlarına ihtiyaç duyar?
Çünkü onlar dünyanın oksijen kaynaklarıdır.

5 Çevre ile ilgili kelimeleri () işaretleyiniz.

iklim (Tik)
doğa (Tik)
rüzgar enerjisi (Tik)
geri dönüşüm
rüya
kirlilik
süslemek
Belediye binası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir