7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 152 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 152 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 152 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Do the quiz!
ANSWER
1. c
2. b
3. b
4. d
5. a

1. Recycle means to use again
a. increase
b. threaten
c. use again
d. take action

2. One of the renewable energies iswind energy.
a. waste
b. wind
c. nature
d. public

3. Greenhouse eff ects are dangerous for the atmosphere.
a. Climate
b. Greenhouse
c. Balance
d. Environment

4. Increasing of the temperature causes global warming.
a. trees
b. wild animals
c. eco-friendly
d. temperature

5. Rainforests are important because we need them for oxygen.
a. important
b. boring
c. dangerous
d. amusing

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Testi yap!
CEVAP
1. c
2. b
3. b
4. d
5. a

1. Geri dönüşüm, tekrar kullanmak demektir
a. artırmak
b. tehdit etmek
c. Tekrar kullan
d. harekete geç

2. Yenilenebilir enerjilerden biri de rüzgar enerjisidir.
a. boşa harcamak
b. rüzgâr
c. doğa
d. halka açık

3. Sera etkileri atmosfer için tehlikelidir.
a. İklim
b. Yeşil Ev
c. Denge
d. Çevre

4. Sıcaklığın artması küresel ısınmaya neden olur.
a. ağaçlar
b. vahşi hayvanlar
c. çevre dostu
d. hava sıcaklığı

5. Yağmur ormanları önemlidir çünkü onlara oksijen için ihtiyacımız vardır.
a. önemli
b. sıkıcı
c. tehlikeli
d. eğlenceli


Answer the questions.

1. What do you do for the environment?
I should use eco-friendly products
2. Why is the pollution increasing?
Because people throw trash and destroy our environment
3. How can we stop global warming?
We shouldn’t use perfume and car
4. Why are wild animals important for nature?
Because they balance our system

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Soruları cevapla.

1. Çevre için ne yapıyorsunuz?
Çevre dostu ürünler kullanmalıyım
2. Kirlilik neden artıyor?
Çünkü insanlar çöp atıyor ve çevremizi yok ediyor
3. Küresel ısınmayı nasıl durdurabiliriz?
Parfüm ve araba kullanmamalıyız
4. Yabani hayvanlar doğa için neden önemlidir?
Çünkü sistemimizi dengelerler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.