7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 106-107 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 106 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. Do you have any dreams?
b. What will you do in the future?

1 Match the synonyms of the words given in the box and write. One word is extra.

1. perhaps-probably
2. idea-opinion
3. predict-guess
4. job-career
5. wonderful-excellent
6. get-receive

2 Tick (✔) the ones you think you’ll have in the future. Then, write.
2 Gelecekte sahip olacağını düşündüklerini (✔) işaretle. Sonra yaz.

I will buy a car.
I will get a diploma.
I will have a dog.
I will buy a house.
I will have a lot of money.
I will have children.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Herhangi bir hayalin var mı?
b. Gelecekte ne yapacaksın?

1 Kutuda verilen kelimelerin eş anlamlılarını eşleştirerek yazınız. Bir kelime ekstradır.

1. belki-muhtemelen
2. fikir-görüş
3. tahmin-tahmin
4. iş-kariyer
5. harika-mükemmel
6. alma

2 Gelecekte sahip olacağını düşündüklerini (✔) işaretle. Sonra yaz.
2 üzerinde hayalklerini (✔) işaretle. sonra yaz.

Araba alacağım.
Diploma alacağım.
Bir köpeğim olacak.
Bir ev satın alacağım.
çok param olacak.
çocuklarım olacak.


SAYFA 107 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Listen and write about Nazan’s and William’s future life.

Career: My dream is to graduate from a university and to work at a big hospital.
I want to be an excellent doctor.

Private life: After having a good career, my second plan is to get married to a nice girl.

Family life: I want to have children, and I will definitely have a dog.
Plans: They are friends with people. It would be good to have my own car, too.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Nazan ve William’ın gelecekteki yaşamlarını dinleyin ve yazın.

Kariyer: Hayalim bir üniversiteden mezun olmak ve büyük bir hastanede çalışmak.
Mükemmel bir doktor olmak istiyorum.

Özel hayat: İyi bir kariyer yaptıktan sonra ikinci planım güzel bir kızla evlenmek.

Aile hayatı: Çocuk sahibi olmak istiyorum ve kesinlikle bir köpeğim olacak.
Planlar: İnsanlarla arkadaştırlar. Kendi arabam da olsa iyi olurdu.


Career: I want to be a very famous sports person and win a lot of medals.

Private life: I want to meet new people and make a lot of friends in the future because I am an outgoing person.

Family life: I will get married and have children. I want a girl and boy.
Plans: My future plans are to have a nice warm house and enough money to look after
my kids with my husband after I stop playing tennis.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Kariyer: Çok ünlü bir sporcu olmak ve birçok madalya kazanmak istiyorum.

Özel hayat: Dışa dönük biri olduğum için yeni insanlarla tanışmak ve gelecekte çok arkadaş edinmek istiyorum.

Aile hayatı: Evleneceğim ve çocuklarım olacak. Bir kız ve bir erkek istiyorum.
Planlar: Gelecek planlarım güzel, sıcak bir eve ve bakmak için yeterli paraya sahip olmak.
tenis oynamayı bıraktıktan sonra çocuklarım kocamla birlikte.


Listen and fill in the blanks.

Hello. I’m Dorothy. I have some dreams (1) for my future. I will definitely (2) go to a university because I want to have an excellent (3) career (4). Then, I guess (5) I will find a job in a city (6).
I may make new friends (7) there and have good relationships (8).
Oh! I forgot to say. I will get married (9) and have two (10) children.

Listen again and write True (T) or False (F).

1. Dorothy wants to attend a university. True
2. She wants to find a job in a village. False
3. She wants to have five children.False

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinle ve boşlukları doldur.

Merhaba. Ben Dorothy’yim. Geleceğim için bazı hayallerim (1) var. Kesinlikle (2) bir üniversiteye gideceğim çünkü mükemmel bir (3) kariyer (4) istiyorum. O zaman sanırım (5) bir şehirde iş bulacağım (6).
Orada yeni arkadaşlar edinebilirim (7) ve iyi ilişkiler kurabilirim (8).
Ey! Söylemeyi unuttum. Evleneceğim (9) ve iki (10) çocuğum olacak.

Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Dorothy bir üniversiteye gitmek istiyor. Doğru
2. Bir köyde iş bulmak istiyor. Yanlış
3. Beş çocuk sahibi olmak istiyor.Yanlış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir