7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116-117 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116-117 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116-117 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116-117 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 116 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen and tick (✓) the pictures mentioned in Hüseyin’s speech.

a-b-d-f

Now, write about Hüseyin’s dreams for his future.
He will buy a house
He will go to the university and have a diploma.
He will buy a car.
He will have a good career.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Hüseyin’in konuşmasında geçen resimleri dinleyin ve (✓) işaretleyin.

a-b-d-f

Şimdi Hüseyin’in geleceği ile ilgili hayallerini yazın.
bir ev alacak
Üniversiteye gidecek ve diploması olacak.
Bir araba satın alacak.
İyi bir kariyeri olacak.


SAYFA 117 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tick (✓) the ones you will do in the future and write a short paragraph.

adopt a dog/cat (Tick )
get a job (Tick )
have children (Tick )
buy a house (Tick )
work hard (Tick )
attend a university (Tick )
travel around the world
get married (Tick )

I will attend a university. I will get a job and buy a house. Then, I will get married. I will have children.
I will adopt a dog.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Gelecekte yapacaklarınızı işaretleyin (✓) ve kısa bir paragraf yazın.

bir köpek/kedi evlat edin (Tick)
iş bul (Tıkla)
çocuk sahibi olmak (Tıkla)
bir ev satın al (Tıkla)
çok çalış (Tıkla)
bir üniversiteye gitmek (Tıkla)
dünyayı dolaşmak
evlenmek (Tıkla)

Bir üniversiteye gideceğim. Bir iş bulacağım ve bir ev alacağım. Sonra evleneceğim. çocuklarım olacak.
Bir köpek sahipleneceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir