7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

SAYFA 24 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Answer the questions.

1. Are you interested in sports?
Yes, I am interested in sports.

2. Which sports do you like? Why?
I like football. This sport is exciting.

3. Do you play in a school team? How often do you train?
No, I don’t.

5. Listen to the dialogue. Which photo is about the text?
ANSWER:c

6. Listen to the dialogue again and circle the correct one.
ANSWER:
1. usually
2. three times a week
3. usually
4. always
5. Sometimes
6. always

1. It is usuallyr hard to carry arrows in hand.
2. They usually train three times a week times a month.
3. They usually sleep and wake up early.
4. They always follow magazines about sports.
5. Sometimes they go swimming.
6. They are always careful about their health.

7. Listen to the dialogue again and match the questions with the answers. There is an extra one.

ANSWER:
1. e
2. a
3. g
4. b
5. d
6. f
c.extra

1. What do you need for archery?
2. How often do they train?
3. How often do they wake up early?
4. Do they follow magazines about sports?
5. How often do they go cycling?
6. Do they eat junk food?

a. They train three times a week.
b. Yes, they do.
c. He is the coach of an archery team.
d. They sometimes go cycling.
e. A bow, arrows and a target are the necessary equipment.
f. No, they never eat junk food.
g. They usually wake up

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Soruları cevaplayın.

1. Sporla ilgileniyor musunuz?
Evet sporla ilgileniyorum.

2. Hangi sporları seversiniz? Neden?
Futbolu severim. Bu spor heyecan verici.

3. Okul takımında mı oynuyorsunuz? Ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?
Hayır, istemiyorum.

5. Diyaloğu dinleyin. Hangi fotoğraf metinle ilgilidir?
CEVAP:c

6. Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru olanı daire içine alın.
CEVAP:
1. genellikle
2. haftada üç kez
3. genellikle
4. her zaman
5. Bazen
6. her zaman

1. Okları elde taşımak genellikle zordur.
2. Genellikle ayda üç kez haftada üç kez antrenman yaparlar.
3. Genellikle uyurlar ve erken kalkarlar.
4. Her zaman sporla ilgili dergileri takip ederler.
5. Bazen yüzmeye giderler.
6. Sağlıklarına her zaman dikkat ederler.

7. Diyaloğu tekrar dinleyin ve soruları cevaplarla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

CEVAP:
1. e
2. a
3.g
4.b
5.d
6.f
c.ekstra

1. Okçuluk için neye ihtiyacınız var?
2. Ne sıklıkla antrenman yapıyorlar?
3. Ne sıklıkla erken uyanıyorlar?
4. Sporla ilgili dergileri takip ediyorlar mı?
5. Ne sıklıkla bisiklete biniyorlar?
6. Abur cubur yiyorlar mı?

A. Haftada üç kez antrenman yapıyorlar.
B. Evet onlar yapar.
C. Okçuluk takımının antrenörüdür.
D. Bazen bisiklete biniyorlar.
e. Yay, oklar ve hedef gerekli ekipmanlardır.
F. Hayır asla abur cubur yemezler.
G. Genellikle uyanırlar

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir