7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

SAYFA 25 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Expressions of frequency once a day twice a week three times a month five times a year ten times in two years

How often do you go hiking?
I go hiking twice a month./I sometimes go hiking.
How often does your father help your mother?
My father helps my mother every day. He always helps my mother.

8. Put the words in the correct order.

1. usually/Sarah/plays volleyball/at the weekends
Sarah usually plays volleyball at the weekends.
2. my/day/a/parents/once/go jogging
My parents go jogging once a day.
3. go cycling/ do /you/how often/
How often do you go cycling?
4. he/sportsman/eats/is/he/never/a/junk food/because
He never eats junk food because he is a sportsman.
5. brother/does gymnastics/my/times/a/week/three
My brother does gymnastics three times a week

9. Rewrite the statements with the frequency adverbs.

1. I’m not into soccer. I don’t do it any time.
I never do yoga
2. My brother goes jogging on weekdays.
My brother often goes jogging
3. She trains hard every day.
She always tries hard
4. He plays chess with me only once or twice a month.
He rarely plays chess with me.
5. I ride a bike three times a week.
I sometimes ride a bike.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sıklık ifadeleri Günde bir kez Haftada iki kez Ayda üç kez Yılda beş kez İki yılda on kez

Ne sıklıkla yürüyüşe çıkarsınız?
Ayda iki kez yürüyüşe çıkıyorum./Bazen yürüyüşe çıkıyorum.
Babanız annenize ne sıklıkla yardım eder?
Babam her gün anneme yardım ediyor. Anneme her zaman yardım eder.

8. Kelimeleri doğru sıraya koyun.

1. genellikle/Sarah/voleybol oynar/hafta sonları
Sarah genellikle hafta sonları voleybol oynar.
2. benim/günüm/bir/anne-babam/bir kez/koşuya gitmek
Annem ve babam günde bir kez koşuya giderler.
3. bisiklete binmek/yaparsınız/ne sıklıkta/
Ne sıklıkla bisiklete binersiniz?
4. o/sporcu/yiyor/o/asla/bir/abur cubur/çünkü
Sporcu olduğu için asla abur cubur yemiyor.
5. erkek kardeşim/jimnastik yapıyor/benim/kez/bir/hafta/üç
Kardeşim haftada üç kez jimnastik yapıyor

9. İfadeleri sıklık zarflarıyla yeniden yazın.

1. Futbolla ilgilenmiyorum. Hiçbir zaman yapmıyorum.
Asla yoga yapmam
2. Kardeşim hafta içi koşuya gider.
Kardeşim sık sık koşuya gider
3. Her gün sıkı antrenman yapıyor.
Her zaman çok çabalıyor
4. Benimle ayda yalnızca bir veya iki kez satranç oynuyor.
Benimle nadiren satranç oynar.
5. Haftada üç kez bisiklete biniyorum.
Bazen bisiklete biniyorum.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir