7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

Telling dates and years

September 8 —► The eighth of September, September, the eighth January 1 —► The first of January January, the first

1946 —► nineteen forty-six
1969—► nineteen sixty-nine
2015—► twenty fifteen

1700 —► seventeen hundred
1905 —► nineteen oh five
2003—► two thousand and three

6. Match the years and dates. There is an extra one.
ANSWER: CEVAP
1.d
2.a
3.b
4.e
5.extra
6.c

1. 1807
2. 29 October, 1923
3.1985
4. 19 May, 1919
5.2015
6. 2005

a. The twenty-ninth of October, nineteen twenty-three
b. Nineteen eighty-five
c. Two thousand and five
d. Eighteen oh seven
e. May, the nineteenth, nineteen nineteen

7. Write the dates.

1. September 25, 2019
Twenty-fifth of September, two thousand and nineteen.
2. January 20, 1993
The Twentieth of January, nineteen ninety-three
3. April 12, 1805
April the twentieth, eighteen and five
4. June 2, 1600
The second of June, sixteen hundred
5. February 5, 1983
The second of June, sixteen hundred

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tarihleri ve yılları söylüyorum

8 Eylül — ► Eylül’ün sekizi, Eylül’ün sekizincisi, sekizinci Ocak 1 — ► Ocak’ın ilki Ocak’ın ilki

1946 — ► bin dokuz kırk altı
1969 — ► bin dokuz yüz altmış dokuz
2015 — ► yirmi on beş

1700 — ► bin yedi yüz
1905 — ► on dokuz ah beş
2003 — ► iki bin üç

6. Yılları ve tarihleri eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
CEVAP: CEVAP
1.d
2.a
3.b
4.e
5.ekstra
6.c

1. 1807
2. 29 Ekim 1923
3.1985
4. 19 Mayıs 1919
5.2015
6. 2005

A. Yirmi dokuz Ekim bin dokuz yirmi üç
B. Bin dokuz yüz seksen beş
C. İki bin beş
D. On sekiz ah yedi
e. Mayıs, on dokuz, bin dokuz on dokuz

7. Tarihleri yazın.

1. 25 Eylül 2019
Yirmi beş Eylül, iki bin on dokuz.
2. 20 Ocak 1993
Yirmi Ocak bin dokuz yüz doksan üç
3. 12 Nisan 1805
Yirmi, on sekiz ve beş Nisan
4. 2 Haziran 1600
Haziranın ikisi bin altı yüz
5. 5 Şubat 1983
Haziranın ikisi bin altı yüz

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir