7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB English Coursebook

2. Answer the questions.

1. Are you interested in science? Why?/Why not?
Yes, I like science. Because I’m learning new things.

2. Which scientists do you know?
Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Galileo Galilei, Buruni, Ali Kuşçu, Uluğ Bey

3. Listen to the text and tick the years you hear.
ANSWER: (CEVAP)

b-c-d-e-f-h (kutucuklarını işaretleyin)

4. Listen to the text again and complete the chart.
Name: Aziz SANCAR
Date of birth:08.09.1946
Place of Bith: Savur/MARDİn
Profession: Chemist
Marriage:Married to Gwen Boles in 1984
Awards: Nobel Chemistry Prize

5. Listen to the text again and put the statements in the correct order.

ANSWER: (CEVAP)
Sırasırla:7-8-2-4-5-1-6-3

7-He got married to Gwen BOLES in 1984.
8-He won the Nobel Prize on DNA repair in 2015.
2- He learned reading and writing when he was 5.
4-He moved to İstanbul alone to study medicine.
5-He graduated from İstanbul University in 1969.
1-Aziz SANCAR was born on September 8, 1946.
6-In 1971, he won a fellowship and went to America.
3- He grew up in Mardin and stayed there until 1963.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Soruları cevaplayın.

1. Bilimle ilgileniyor musunuz? Neden?/Neden olmasın?
Evet bilimi severim. Çünkü yeni şeyler öğreniyorum.

2. Hangi bilim adamlarını tanıyorsunuz?
Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Galileo Galilei, Buruni, Ali Kuşçu, Uluğ Bey

3. Metni dinleyin ve duyduğunuz yılları işaretleyin.
CEVAP: (CEVAP)
b-c-d-e-f-h (kutucuklarını işaretle)

4. Metni tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.
İsim: Aziz SANCAR
Doğum tarihi:08.09.1946
Doğum Yeri: Savur/MARDİN
Meslek: Kimyager
Evlilik: 1984’te Gwen Boles ile evlendi
Ödüller: Nobel Kimya Ödülü

5. Metni tekrar dinleyin ve ifadeleri doğru sıraya koyun.

CEVAP: (CEVAP)
Sırasırla:7-8-2-4-5-1-6-3

7-1984 yılında Gwen BOLES ile evlendi.
8-2015 yılında DNA onarımı konusunda Nobel Ödülü’nü kazandı.
2- Okuma yazmayı 5 yaşında öğrendi.
4-Tıp okumak için tek başına İstanbul’a taşındı.
5-1969 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.
1-Aziz SANCAR 8 Eylül 1946’da doğdu.
6-1971 yılında burs kazanarak Amerika’ya gitti.
3- Mardin’de büyüdü ve 1963 yılına kadar orada kaldı.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir