7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 5. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 75 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Listen and write which programmes they watch and their reasons.

Programmes
Andy: documentaries to reality shows
Jill: sitcoms and talk shows
David: TV shows are sports programmes and quiz
Buse: the news

Reasons
Andy: educative and interesting
Jill: very funny and talk shows are entertaining
David: interested in sport so I like watching the matches and the comments
Buse: They are informative and she wants to know what is going on all over the world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Hangi programları izlediklerini ve nedenlerini dinleyin ve yazın.

programlar
Andy: belgesellerden realite şovlarına
Jill: sitcom’lar ve talk show’lar
David: TV şovları spor programları ve bilgi yarışmasıdır
Buse: haberler

Sebepler
Andy: eğitici ve ilginç
Jill: çok komik ve talk show eğlenceli
David: Sporla ilgileniyorum bu yüzden maçları ve yorumları izlemeyi seviyorum
Buse: Bilgilendiriciler ve tüm dünyada neler olup bittiğini bilmek istiyor.


2 Listen and tick (X) the programmes Sally watched on the weekend.

1-2-5

3 Listen and fill in the blanks.

Hi! Let me talk about the TV shows I like watching. I always (1) watch the news, but never (2) the soap operas. I think they are boring. I sometimes (3) prefer watching sitcoms to laugh. Quiz shows? I often (4) watch them because I can test myself. I usually (5) watch documentaries. Especially the ones about the famous patriots in history. I believe we should respect them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Dinleyin ve Sally’nin hafta sonu izlediği programları (X) işaretleyin.

1-2-5

3 Dinleyin ve boşlukları doldurun.

Merhaba! İzlemeyi sevdiğim dizilerden bahsedeyim. Her zaman (1) haberleri izlerim ama asla (2) pembe dizileri izlerim. Bence sıkıcılar. Bazen (3) gülmek için sitcom izlemeyi tercih ederim. Bilgi Yarışması, yarışma programı? Sık sık (4) onları izliyorum çünkü kendimi test edebiliyorum. Genelde (5) belgesel izlerim. Özellikle tarihteki ünlü vatanseverlerle ilgili olanlar. Onlara saygı duymamız gerektiğine inanıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir