7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 6. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the paragraph.

Last night, I watched a film about friendship between a man and a dog. It was a fantastic film. The man met a dog on his way to work. He helped the dog and fed him. Then, the dog began to wait at the train station for the man every day. Years passed and their friendship grew. One day, the man died, but the dog continued to wait for him till he himself died, too. I think we should grow love and friendship between the other people and animals. I respected the man and the dog.

a Write True (T) or False (F).

1. Frank watched a horror movie last night. F
2. Frank loved the film very much. T
3. Frank respected the man and the dog because they became friends. T
4. Friendship can be between people, animals and nature. T

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Paragrafı oku.

Dün gece, bir adam ve bir köpek arasındaki dostluk hakkında bir film izledim. Fantastik bir filmdi. Adam işe giderken bir köpekle karşılaştı. Köpeğe yardım etti ve onu besledi. Sonra köpek her gün adam için tren istasyonunda beklemeye başladı. Yıllar geçti ve dostlukları büyüdü. Bir gün adam öldü, ama köpek kendisi de ölene kadar onu beklemeye devam etti. Bence diğer insanlar ve hayvanlar arasında sevgi ve dostluk geliştirmeliyiz. Adama ve köpeğe saygı duydum.

a Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.

1. Frank dün gece bir korku filmi izledi. F
2. Frank filmi çok sevdi. T
3. Frank, arkadaş oldukları için adama ve köpeğe saygı duydu. T
4. Dostluk insanlar, hayvanlar ve doğa arasında olabilir. T


b Answer the following questions.

1. Did you watch a film last night? What was it about?
Yes, I watched a film last night. It was about science fiction.

2. What kind of programmes do you prefer watching on TV?
I prefer sitcom programmes watching on TV

3. Can you recommend a film about friendship and love?
Yes, I can. For example, it is Hayat Bilgisi

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

b Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dün gece film izledin mi? Bu ne hakkindaydi?
Evet, dün gece bir film izledim. Bilim kurgu hakkındaydı.

2. Televizyonda ne tür programlar izlemeyi tercih edersiniz?
Televizyonda sitcom programlarını izlemeyi tercih ederim
3. Arkadaşlık ve aşk hakkında bir film önerir misiniz?
Evet yapabilirim. Mesela Hayat Bilgisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir