7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 96-97 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 6. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96-97 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 96 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the invitation card and answer the questions.

You’re invited to my party! I’ll be very happy to see you at the party. Please, don‘t hesitate to join if you want to spend a great day. You can wear any hero or fancy character costumes! Come and share the happy hours with us! Kate
Saturday, 10th May
6-12p.m.
My house
542 Sun Street

1. What kind of party is Kate having?
Costumes party
2. When is the party?
Saturday, 10th May
3. What time does the party start?
6-12 pm.
4. What should the guests wear at the party?
They should wear the hero or fancy character costume
5. Why should the guests join the party?
They should join the party to share a happy party.

Imagine you are joining Kate’s party. Which character would you like to be? Why?
I would like to be a spiderman. Because he is a popular hero. I like spiderman.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

Partime davetlisiniz! Seni partide görmekten çok mutlu olacağım. Harika bir gün geçirmek istiyorsanız lütfen katılmaktan çekinmeyin. Herhangi bir kahraman veya süslü karakter kostümü giyebilirsin! Gelin ve mutlu saatleri bizimle paylaşın! Kate
10 Mayıs Cumartesi
6-12pm
Benim evim
542 Güneş Sokak

1. Kate ne tür bir parti veriyor?
kostüm partisi
2. Parti ne zaman?
10 Mayıs Cumartesi
3. Parti ne zaman başlıyor?
akşam 6-12.
4. Davetliler partide ne giymeli?
Kahraman veya süslü karakter kostümü giymeliler
5. Misafirler neden partiye katılmalı?
Mutlu bir partiyi paylaşmak için partiye katılmalılar.

Kate’in partisine katıldığınızı hayal edin. Hangi karakter olmak isterdin? Niye ya?
Örümcek adam olmak isterdim. Çünkü o popüler bir kahraman. Örümcek adamı severim.


SAYFA 97 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Suppose you are the host of a party. Work in pairs. Make suggestions and accept or refuse them.

Look at the pictures and talk about the quantities
a lot of sandwiches
some hats
a lot of fruit juice
a lot of candles
a little orange juice

Make a list of the things you need for the party you are giving. Build up short dialogues as in the example.
NEEDS
a lot of balloons
some sandwiches
few candles

You: What do you need for the party?
Your friend: I need a lot of balloons, some sandwiches and a few candles.
You?
You: I need a lot of party hats and some snacks.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir partinin ev sahibi olduğunuzu varsayalım. Çiftler halinde çalışın. Önerilerde bulunun ve bunları kabul edin veya reddedin.

Resimlere bakın ve miktarlar hakkında konuşun
bir sürü sandviç
bazı şapkalar
çok meyve suyu
bir sürü mum
biraz portakal suyu

Vereceğiniz parti için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın. Örnekte olduğu gibi kısa diyaloglar oluşturun.
İHTİYAÇLAR
bir sürü balon
biraz sandviç
birkaç mum

Siz: Parti için neye ihtiyacınız var?
Arkadaşın: Bir sürü balona, ​​biraz sandviçe ve birkaç muma ihtiyacım var.
Sen?
Siz: Bir sürü parti şapkasına ve biraz abur cubura ihtiyacım var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir