7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. MEB Yayınları İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 çevirileri.

UNIT 3: BIOGRAPHIES ÇEVİRİSİ

SAYFA 36 ÇEVİRİSİ

1. Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life? Discuss as a class and write them in the labels.

ÇEVİRİSİ:1. Hayat uzun bir yolculuktur. Bir insanın hayatındaki “kilometre taşları” nedir? Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.

2. Below are some words about diferent stages of our lives. Find the  meanings of the words and put them in the correct box.

ÇEVİRİSİ:Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı kelimeler var. Kelimelerin anlamlarını bulun ve doğru kutuya koyun.

Live alone
» die
» get engaged
» work
» grow up
» get a prize
» raise children
» be born
» graduate from university
» invent/discover
» have a career
» have experience
» get married
» have grandchildren
» get retired

“Yalnız yaşamak
” ölmek
” nişanlanmak
” iş
” büyümek
” ödül almak
” çocuk yetiştirmek
” doğmak
Ȇniversiteden mezun olmak
»İcat / keşfet
” Kariyer yapmak
»Deneyime sahip
” evlenmek
»Torun sahibi olmak
»Emekli olmak

SAYFA 37 ÇEVİRİSİ

3. Look at the photos. What are they? What is common about them?

ÇEVİRİSİ:Fotoğraflara bak. Onlar neler? Onlar hakkında ortak olan nedir?

4. 3.1 Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions?

ÇEVİRİSİ:4. 3.1 Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin. Bu icatların arkasında kimler vardı?

3.2 Listen again and fll in the blanks with the words given below.

ÇEVİRİSİ:3.2 Tekrar dinleyin ve boşlukları aşağıdaki sözcüklerle doldurun.

Thomas: Maria, look! I found some photos for my biography project.
Maria: Hmm… The photos are about electricity and radio waves.
Thomas: Yes. Do you know who was behind these inventions?
Maria: Of course Nikola Tesla! Thanks to him, we can use these devices today.
Thomas: Right. He was very successful. He changed the history of electricity. He didn’t graduate from university, but he worked hard and moved to the USA for his career. He worked on many felds there.
Maria: I know that he was alone during all his life. He didn’t get married. I can’t wait to read your homework. I want to learn more about him.
Thomas: OK. You can read it tomorrow. Bye!
Maria: See you tomorrow!

ÇEVİRİSİ:

Thomas: Maria, bak! Biyografi projem için bazı fotoğraflar buldum.
Maria: Hmm… Fotoğraflar elektrik ve radyo dalgalarıyla ilgili.
Thomas: Evet. Bu icatların arkasında kimin olduğunu biliyor musun?
Maria: Tabii ki Nikola Tesla! Onun sayesinde bugün bu cihazları kullanabiliriz.
Thomas: Doğru. Çok başarılıydı. Elektrik tarihini değiştirdi. Üniversiteden mezun değildi, ama çok çalıştı ve kariyeri için ABD’ye taşındı. Orada birçok felsefede çalıştı.
Maria: Hayatı boyunca yalnız olduğunu biliyorum. Evlenmedi. Ödevini okumak için sabırsızlanıyorum. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum.
Thomas: Tamam. Yarın okuyabilirsin. Hoşçakal!
Maria: Yarın görüşürüz!

6. Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life.

ÇEVİRİSİ:Tesla’nın hayatı hakkında diyalogdaki bazı anahtar kelimeleri yazınız.

SAYFA 38 ÇEVİRİSİ

1. Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)?

ÇEVİRİSİ:1. Biyografileri okur musunuz? Kimin hakkında okumayı seversin (örneğin, tarihteki insanlar, ünlüler)?

2. Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have?

ÇEVİRİSİ:2. Thomas’ın Tesla hakkında biyografi ödevini okuyun. Tesla’nın kaç tane patenti vardı?

The Man Beyond His Time: Nikola Tesla

Nikola Tesla (July 10, 1856-January 7, 1943) was an important inventor and physicist. He was born in Smiljan. He wanted to be an engineer. He studied a lot and learned many languages to read more about engineering. In 1884, he moved to the USA and worked with Thomas Edison. One year later, he started to work on Alternating Current (AC). It could light the bulbs better. In 1890, he produced electricity from Niagara Falls. Then, he became a USA citizen. At the
same year, he patented Tesla Coil (wireless electricity). Actually, he got more than 250 patents (AC electric motor, transformer etc.). He worked on the first remote controller, fluorescents, neon lamps, X-ray, radio waves, radar systems etc. Nikola Tesla changed the history of electricity. But unfortunately, he died in a hotel room alone, at the age of 86.

ÇEVİRİSİ: Nikola Tesla (10 Temmuz 1856 – 7 Ocak 1943) önemli bir mucit ve fizikçiydi. Smiljan’da doğdu. Mühendis olmak istedi. Çok çalıştı ve mühendislik hakkında daha fazla şey okumak için birçok dil öğrendi. 1884’te ABD’ye taşındı ve Thomas Edison ile çalıştı. Bir yıl sonra Alternatif Akım (AC) üzerinde çalışmaya başladı. Ampulleri daha iyi yakabilir. 1890’da Niagara Şelaleleri’nden elektrik üretti. Sonra bir ABD vatandaşı oldu. Aynı yıl Tesla Bobini (kablosuz elektrik) patentini aldı. Aslında, 250’den fazla patenti (AC elektrik motoru, trafo vb.) Aldı. İlk uzaktan kumanda, floresanlar, neon lambalar, röntgen, radyo dalgaları, radar sistemleri vb. Üzerinde çalıştı. Nikola Tesla elektrik tarihini değiştirdi. Fakat ne yazık ki, 86 yaşında yalnız bir otel odasında öldü.

SAYFA 39 ÇEVİRİSİ

Read the text in part 2 and put the sentences into chronological order.
a. He produced electricity from Niagara Falls.
b. He became a USA citizen.
c. He started to work on AC.
d. He moved to USA.
e. He died in a hotel room.

ÇEVİRİSİ:

2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik sıraya koyun.
a. Niagara Şelaleleri’nden elektrik üretti.
b. ABD vatandaşı oldu.
c. Ac üzerinde çalışmaya başladı.
d. ABD’ye taşındı.
e. Bir otel odasında öldü.

4. Read again and fll in the blanks with the correct information.

ÇEVİRİSİ:Tekrar okuyun ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

1. When was Nikola Tesla born?
He was born in on July 10, 1856
2. Why did he learn many languages?
Because he wanted to read more about engineering.
3. Who did he work with at the beginning of his career?
He worked with Thomas Edison.
4. When did he move to the USA?
He moved to the USA in 1884.
5. Did he work on wireless communication?
Yes, he did .

ÇEVİRİSİ:

1. Nikola Tesla ne zaman doğdu?
10 Temmuz 1856’da doğdu.
2. Neden birçok dil öğrendi?
Çünkü mühendislik hakkında daha fazla okumak istedi.
3. Kariyerinin başında kiminle çalıştı?
Thomas Edison ile çalıştı.
4. ABD’ye ne zaman taşındı?
1884’te ABD’ye taşındı.
5. Kablosuz iletişimde çalıştı mı?
  Evet yaptı .

5. What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him?

ÇEVİRİSİ:5. Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? Onun hakkında daha fazla ne öğrenmek istiyorsun?

SAYFA 40 ÇEVİRİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir