7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 MEB Yayınları  İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 4. Ünite Sayfa 63, 64 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 MEB Yayınları

SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Read the text in part 2 again and correct the underlined parts.

1. Nina watches TV when she gets home from school.
Nina watches TV in her free time.
2. Nina’s mother prefers TV series to movies.
She prefers movies to series
3. Billy sometimes meets his friends at weekends.
Billy spends his weekends watching TV
4. The signs about TV programmes are very important for Billy.
He doesn’t care about the signs on TV programmes
5. Billy’s father only prefers watching reality shows.
He also watches the news
6. Nina never misses her favourite team’s matches.
Nina never misses new episodes of her favourite series

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. 2. bölümdeki metni tekrar okuyun ve altı çizili bölümleri düzeltin.

1. Nina okuldan eve geldiğinde televizyon izliyor.
Nina boş zamanlarında televizyon izler.
2. Nina’nın annesi filmlere dizileri tercih ediyor.
Filmleri diziye tercih ediyor
3. Billy bazen hafta sonları arkadaşlarıyla tanışır.
Billy hafta sonlarını televizyon izleyerek geçiriyor
4. TV programlarıyla ilgili işaretler Billy için çok önemlidir.
TV programlarındaki işaretleri umursamıyor
5. Billy’nin babası yalnızca reality şovları izlemeyi tercih ediyor.
Haberleri de izliyor
6. Nina, tuttuğu takımın maçlarını asla kaçırmaz.
Nina en sevdiği dizinin yeni bölümlerini asla kaçırmaz


4. TV signs help people to choose appropriate programmes on TV.
Write the phrases under the signs.

» suitable for seven and over
» suitable for thirteen and over
» suitable for eighteen and over
» general audiences
» violence / horror
» negative examples

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4. TV işaretleri, insanların TV’de uygun programları seçmelerine yardımcı olur.
İfadeleri işaretlerin altına yazın.

»Yedi yaş ve üstü için uygun
»On üç ve üzeri için uygun
»On sekiz ve üstü için uygun
»Genel izleyiciler
»Şiddet / korku
»Olumsuz örnekler


5. What are your favourite TV programmes? Why do you prefer them? Give some reasons as in the examples.

I prefer quiz shows because I like them. I think they are informative. People should watch them to learn new things.

I prefer watching sitcoms to documentaries. I think they are funnier. But children shouldn’t prefer them.

I prefer watching documentaries to the news. I think they are very useful.

I prefer watching talk shows to documentaries. I think they are very funny.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5. En sevdiğiniz TV programları nelerdir? Neden onları tercih ediyorsun? Örneklerdeki gibi bazı nedenler verin.

Yarışma programlarını sevdiğim için tercih ederim. Bilgilendirici olduklarını düşünüyorum. İnsanlar yeni şeyler öğrenmek için onları izlemeli.

Diziler izlemeyi belgesellere tercih ederim. Bence daha komikler. Ama çocuklar onları tercih etmemeli.

Haberlere belgesel izlemeyi tercih ederim. Çok faydalı olduklarını düşünüyorum.

Belgesellere göre talk showları izlemeyi tercih ederim. Bence çok komikler.


SAYFA 64 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. What type of TV programmes do/don’t you usually watch? Why?

I usually watch TV series. I don’t watch news. Because the TV series are fun. The news is very bad.

2. 5.2 Look at the TV guide. Daisy and Sarah are talking about TV
programmes. Listen to the dialogue. Which programme did they
decide to watch?

Channel 1
* 19:00 Talk Show
* 21:00 Documentary
* 22:00 Reality Show
Channel 5
* 19:00 Quiz Show
* 21:00 Sitcom
* 22:00 A film
Channel 7
* 19:00 News
* 21:00 Soap Opera
* 22:00 Discussion

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

64

1. Genellikle ne tür TV programları izler / izlemiyorsunuz? Neden?

Genelde dizi izlerim. Haberleri izlemiyorum. Çünkü diziler eğlenceli. Haberler çok kötü.

2. 5.2 TV rehberine bakın. Daisy ve Sarah TV hakkında konuşuyorlar
programları. Konuşmayı dinle. Hangi programı yaptılar
izlemeye karar ver

Kanal 1
* 19:00 Talk Show
* 21:00 Belgesel
* 22:00 Reality Show
Kanal 5
* 19:00 Yarışma Gösterisi
* 21:00 Sitcom
* 22:00 Bir film
Kanal 7
* 19:00 Haber
* 21:00 Dizi film
* 22:00 Tartışma


3. 5.3 Listen again. Write True (T), False (F) or No Information (-)

1. F Sarah prefers quiz shows to talk shows.
2. T Daisy likes learning new things.
3. F Sarah usually watches documentaries.
4. – Sarah doesn’t like watching soap operas.
5. F Daisy watched a reality show last night.
6. F Daisy thinks sitcoms are boring.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. 5.3 Tekrar dinleyin. Doğru Yaz (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (-)

1. F Sarah, konuşma programlarına yarışma programlarını tercih ediyor.
2. T Daisy yeni şeyler öğrenmeyi sever.
3. F Sarah genellikle belgesel izler.
4. – Sarah pembe diziler izlemekten hoşlanmaz.
5. F Daisy dün gece bir realite şovu izledi.
6. F Daisy komedi dizilerinin sıkıcı olduğunu düşünüyor.

One Comment on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 MEB Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir