7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 124 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 Kök Yayınları

SAYFA 124 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1D. Grammar
I / you / we / they have to use less water and electricity.
he / she has to stop destroying forests.
I / you / he / she / we / they must should recycle plastic, glass and paper.

Meaning/use: We use have to and must to talk about obligation. We use should to talk about weak obligations and advice.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1D. Dilbilgisi
Ben / siz / biz / onlar daha az su ve elektrik kullanmak zorundalar.
ormanları yok etmeyi bırakması gerekiyor.
Ben / sen / o / biz / onlar plastik, cam ve kağıdı geri dönüştürmeliler.

Anlam/kullanım: Zorunluluk hakkında konuşmak için must ve must kullanıyoruz. Zayıf yükümlülükler ve tavsiyeler hakkında konuşmak için gerekir.


1. Complete the sentences using ‘have to’, ‘must / mustn’t’ and ‘should / shouldn’t’.

1. You ..should…….. stop smoking.
It’s not good for your health.
2. Students …..must/have to….. wear a uniform at some schools.
3. You ……mustn’t……. park here. It’s a handicapped parking space.
4. People …..should……. recycle more to save the environment.
5. You …..shouldn’t……….. drink cold water. It’s bad for a sore throat.
6. You …must/have to……… study hard. You won’t pass your exam if you don’t study.
7. We …….mustn’t….. chew gum in class

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Cümleleri ‘zorunlu’, ‘zorunlu / olmamalı’ ve ‘olmalı / olmamalı’ kullanarak tamamlayın.

1. Siz ..sigarayı…… bırakmalısınız.
Sağlığın için iyi değil.
2. Öğrenciler …..bazı okullarda üniforma giymek zorundadırlar…..
3. Buraya …… park etmemelisiniz. Engelli park yeridir.
4. İnsanlar …..çevreyi korumak için……. daha fazla geri dönüşüm yapmalıdır.
5. Siz …..soğuk su içmemelisiniz……. Boğaz ağrısına iyi gelir.
6. Siz …çok çalışmalısınız/yapmalısınız……… Çalışmazsan sınavı geçemezsin.
7. Sınıfta ………..sakız çiğnememeliyiz


Writing and Speaking
Prepare a brochure showing environmental problems. Write your
solutions to those problems using ‘should’, ‘must’ and ‘have to’. Work with your friend. Present your brochure to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Yazma ve konuşma
Çevre sorunlarını gösteren bir broşür hazırlayın. seninkini yaz
‘zorunlu’, ‘zorunlu’ ve ‘zorunlu’ kullanarak bu sorunlara çözümler. Arkadaşınla birlikte çalış. Broşürünüzü arkadaşlarınıza sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir