7. sınıf Türkçe kitabı Ak Sakallı Bilge Dede sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 cevapları

Bu yazıda “7. sınıf Türkçe kitabı Ak Sakallı Bilge Dede sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 cevapları” 7. sınıf Destek Yayınları Türkçe ders kitabındaki Ak Sakallı Bilge Dede okuma,metnine ait etkinliklerin cevaplarını bulabilirsiniz.

7. sınıf Türkçe kitabı Ak Sakallı Bilge Dede sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 cevapları

SAYFA 150 CEVAPLARI  Ak Sakallı Bilge Dede

METNE HAZIRLANALIM

Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir? En sevdiğiniz masalın adını söyleyiniz.

Linkten sorunun cevabını okuyabilirsiniz.  Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir?

En sevdiğim masallar. Ali Baba ve Kırk Haramiler, Keloğlan ile Dev Masalı.

“Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. “Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

KONUŞALIM

Aşağıda verilen olayı yaşanan soruna adaletli bir çözüm üretecek şekilde tamamlayınız. Eleştirel konuşma yöntemini kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP: Yaptığı hareketin yanlış olduğunu, evimizde birlikte yaşadığımızı ve haklarımıza saygılı olmamız gerektiğini, ailemizdeki her şeyin eşit ve adaletli olarak dağıtılması gerektiğini, adaletli olmadığımızda birbirimize olan sevgimizin yok olacağını anlattı.

Metni okurken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışınız. Bulduğunuz cevapları defterinize yazınız.

1. Metinde geçen kişiler kimlerdir ve varlıklar nelerdir?

Yoksul kadın, genç oğlu, Varsıl komşu, Ak Sakallı Bilge Dede, Dürüst Yargıç.

2. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

Olayın zamanı belli değildir. Mekan olarak köy ve göl kullanılmıştır.

3. Metnin serim ve çözüm bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?

Serim bölümünde delikanlının parasını alamaması ve haksız olduğu varken çözüm bölümünde Ak Sakallı Dede sayesinde çocuk hakkı olan parayı alabilmiştir. Serim bölümünde Yargıç varsıl komşuyu haklı bulurken çözüm bölümünde delikanlıyı haklı bulmuştur.

4. Metnin her bölümünde biraz durarak defterinize okuduğunuz yerin özetini çıkarınız.

Serim: Delikanlının komşusuyla iddiaya girmesi.
Düğüm: Komşunun bahane üreterek altınları vermemesi.
Çözüm: Aksakallı Bilge dedenin çözü bulması.

SAYFA 154 CEVAPLARI  Ak Sakallı Bilge Dede

Söz Varlığım

“varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Sözlük anlamı: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz.  tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

gönlü razı olmamak
Metinde geçtiği cümle: Kadının gönlü, bu işe pek razı olmamış.
Sözlük anlamı: İstememek
Cümlem: Aç bir şekilde uyumasına gönlüm razı olmadı.

hakkını yemek
Metinde geçtiği cümle: Çocuğun hakkını yemeyelim, demiş.
Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını vermemek
Cümlem: Hakem penaltıyı hakkımızı yedi.

hakkını gözetmek
Metinde geçtiği cümle: Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkını gözetir.
Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını alması için yardım eden
Cümlem: Sınıftaki her öğrencinin hakkını gözetirdi.

zoruna gitmek
Metinde geçtiği cümle: Hak ettiği parayı alamamak, üstelik aptal yerine konmak delikanlının çok zoruna gitmiş.
Sözlük anlamı: Onuruna dokunmak
Cümlem: Futbol maçına çağrılmamam zoruma gitti.

SAYFA 155 CEVAPLARI  Ak Sakallı Bilge Dede

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ “Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?
Varlığı ile kibirlenen, komşularıyla alay eden bir kişidir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?
Çocuk göle girecek ve sabaha kadar soğuk gölde kalırsa yüz altın verecek. Eğlenmek amacı ile yaptı.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?
Parasını almak için akıl danışmaya gitti.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?
Ak Sakallı Bilge Dede’nin ateş ve yemek kazanları ayrı yere koyup ısınmalarını göstermesi, yargıcın yanlış karar verdiğini anlaması.

Nasıl Biri?

Okuduğunuz metne göre Ak Sakallı Bilge Dede’de bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirtiniz. Belirlediğiniz özelliklerin sebebini bir cümleyle açıklayınız.

Bencildir çünkü
✔ Yol göstericidir çünkü yoksul gence hakkını nasıl arayacağını göstermiştir.
✔ Yardımseverdir çünkü yoksul gencin hakkının peşinden gitmiştir.
✔ Bilgedir çünkü yargıca verdiği kararın yanlış olduğunu ustalıkla ve etkileyici bir şekilde anlatmanın yolunu bulmuştur.
Yalancıdır çünkü
✔ Adaletlidir çünkü yoksul gencin haksızlığa uğradığına inanarak gereğini yapmıştır.

Adaletli Bir Son mu?

 “Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.

Evet düşünüyorum. Çünkü komşu ile çocuğun anlaşma şartları yerin gelmiş oldu.

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.

Komşuyu göle sokar. Sabaha kadar bekletir. Karşısına meşale getirince ısınıp ısınmadığını sorardım.

Isınmış olsa kolaylıkla gölde durur. Isınmadığı için üşüdüğü açıkça görülecekti.

Koşul – Sonuç Anlamı

➜ Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.

Eğer dediğimi yaparsan seni zengin ederim.
Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan sana yüz altın veririm.

Adalet Lazım

➜ Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?
Sakince sırada olduğumu, sıranın bende olduğunu söylerim.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?
Adil değildir. Oyuna önce başlamak gol atma olasılığını artırır. Fakat oyunun kuralı budur. Oyunun kuralını her iki tarafta kabul ettiği için adildir.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?
Hakimlik, savcılık, avukatlık, hakemlik, öğretmenlik gibi meslekler adil olmayı gerektirir.

Bu meslekler adalet ile ilgili kararlar alırlar. Anlaşmazlıkları çözerler.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?
Kantinci bir öğrenciye sıraya girmeden istediklerini veriyordu. Okul müdürlüğüne dilekçe verdim. Sorun çözüldü.

SAYFA 156 CEVAPLARI  Ak Sakallı Bilge Dede

Metinleri Karşılaştıralım

➜ “Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.

Ak Sakallı Bilge Dede
Bakış Açıları: Adaletin sağlanması
Mesajlar: Adalet eninde sonunda yerini bulur.

Horoz
Bakış açıları: Açıkgözlülük ve emanete sahip çıkmak
Mesajlar: Açgözlü insan elindekilerden de olur.

SAYFA 157 CEVAPLARI  Ak Sakallı Bilge Dede

Yazalım

En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.

Adalet konulu masalı linkten okuyabilirsiniz. Adalet konulu bir masal yazınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir