7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevaplar

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları. Türkçe kitabı Özgün Yayıncılık 7 .sınıf kitabında yer alan Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları Sayfa 29

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Bana Bir Masal Anlat Baba” isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Babamı ne kadar çok seviğimi anladım. Babamın bizim için yaptıkları aklıma geldi, çok duygulandım.

2. “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısının size hissettirdiklerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Doğayı sevmek ve korumak oalbilir.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları Sayfa 30

1. ETKİNLİK

Şiirde şair, babasından neler istemektedir? Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz? Aşağıya yazınız.

Şairin İstekleriBenim İsteklerim
 • Sevgiyi anlatan, her satırından bal damlayan, içinde kuş cıvıltıları, martılar, atlar, geyikler olan bir şiir.
 • Avcıların hayvanları öldürmemesi,
 • kimsenin kimseyi üzmemesi,
 • çiçeklerin solmaması,
 • gerçeklerin acı olmaması,
 • insanların gülmesi, eğlenmesi.
 • Savaşların olmadığı
 • Hoşgörü ve saygının olduğu
 • Doğanın korunduğu
 • Hastalıklara çare bulunması
 • Aç insanların olmadığı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz.

 • [X] Dünyadaki insanlar barış içinde yaşamalıdır.
 • [X] Çocuklar kötülüklerin, savaşların, gözyaşlarının olmadığı yarınlarda büyümeyi hak eder.
 • [   ] Tüm insanları sevgi ile kucaklamalıyız.
 • [   ] İnsanlar dostluk ilişkilerini çıkarları doğrultusunda kurmalıdır.
 • [X] Kuş cıvıltıları, insan kahkahaları, yemyeşil bir doğa insanı mutlu etmeye yeter.
 • [   ] En büyük erdemlerimizden biri de dürüstlüktür.

3. ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık yazardınız? Niçin?

Ben olsam şiire “Mutlu Dünya” başlığını yazardım. Çünkü şiirde insanlarıni hayvanların ve doğanın mutlu olması istenmiştir.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları Sayfa 31

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını şiirden bularak yazınız.

 • nefret:sevgi
 • tutsaklık:özgürlük
 • solmak:canlanmak, yeşermek
 • dışında:içinde
 • ylana:gerçek
 • ağlamak:gülmek

5. ETKİNLİK

a. Şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

2. dörtlük

……………. cıvıltıları
……………. kanatları
……………. atları

3. dörtlük

……………. gezsin
……………. vazgeçsin
……………. üzmesin

4. dörtlük

……………. çiçekler
……………. böcekler
……………. gerçekler

5. dörtlük

……………. söylensin
……………. eğlensin
……………. beğensin

b. Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Bu ses benzerlikleri şiiri söyleme kolaylığı ve ahenk kazandırmıltır.

Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları Sayfa 32

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin (/) hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

• Sevgileri yarınlara bıraktınız / Çekingen, tutuk, saygılı. / Bütün yakınlarınız / Sizi yanlış tanıdı.

KULLANIM: Yanyana yazılan şiir dizelerini ayırmak için kullanılır.

• Bülbül Sokak No.: 78/17 Yenimahalle / ANKARA

KULLANIM: Adres yazımında ilçe ile şehir ismi arasına, bina numarası ile kapı numarası arasına bilgileri ayırmak için konur.

• 10/5/2018

KULLANIM: Tarih yazarken gün, ay ve yılı gösteren rakamları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

• -da/-de, -acak/-ecek, -lık/-lik/-luk/-lük

KULLANIM: Yapım ve çekim eklerinin değişik şekillerinin bulunduğunu belirtmek için kullanılmıştır.

• 84/4 = 21

KULLANIM: Matematikte bölme işareti yerine kullanılmıştır.

• http://tdk.gov.tr

KULLANIM: İnternet adresinde kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiillerden iş (kılış) anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

1.sarmak

2. ertelemek

5. vermek

7. görmek

10. içmek

ŞİFRE: SEVGİ

Baba Bana Bir Şiir Bul Metni Cevapları Sayfa 33

8. ETKİNLİK

“Barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek” sözcüklerinden hareketle siz de aşağıya bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Şiiri aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

“Barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek” sözcükleri ile ilgili şiir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.