7. Sınıf Türkçe Kitabı Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 172-174- 175-176-177 Cevapları

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 172-174- 175-176-177 Cevapları” konusunu yazdık.  Destek Yaynları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Harman Yerinde metni etkinlik cevaplarını kısaca yazdık. Harman Yerinde Şiiri Cevapları. 7. sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 172-174- 175-176-177 Cevapları

Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 174 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Metne Hazırlanalım

Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir?

Karınca, arı,

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Evet. Çünkü çalışan kişi istediğini elde eder.

Söz Varlığım

“Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Kelime/Kelime grubu: harman
Şiirde geçtiği dize : Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Tahminim : Ürünü almak
Sözlük anlamı: Biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işi.
Cümlem: Bütün köylüler harman yerinde çalışıyor.

Kelime/Kelime grubu: Keyif çatmak
Şiirde geçtiği dize :Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Tahminim : Dinlenmek
Sözlük anlamı:eğlenerek hoş vakit geçirmek.
Cümlem: Sınavdan yüz alınca keyif çatmaya gittik.

Kelime/Kelime grubu: Çarık
Şiirde geçtiği dize : Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Tahminim : eski ayakkabı
Sözlük anlamı:işlenmemiş sığır derisinden yapılmış, kenarlarında açılan deliklerden deri şeritler geçirilip ayak üzerinde bağlanarak giyilen ilkel pabuç.
Cümlem: Dedem de eskiden çarık giyermiş.

➜ Aşağıda okuduğunuz Harman Yerinde şiirindede geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Cevap: 

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ. Anlam: hayranlık uyandırıcı.

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?Anlam:eğlenerek hoş vakit geçirmek.

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor. Anlamı: erkenden

Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 175 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Hangi Söz Sanatı ?

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

Cevap: Benzetme

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

Cevap: Kişileştirme

Anlayalım – Cevaplayalım

 “Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?

Köyün başucundaki harman yerine getiriliyor.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?

 Tıraş olmuş bir başa

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?

Tepenin karlı olduğunu

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?

Kış ayındaki soğuk günleri hesaba katmak gerektiğini düşünüyor.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?

Geçen yıldan daha fazla ürün alabilmek için.

Hangi Dörtlük ?

➜ Okuduğunuz Harman Yerinde şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Bu Deyimin Anlamı Ne ?

Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.

Cevap: 

Görselde “Armut piş, ağzıma düş.” deyimi anlatmaktadır.

İnsanın beslenme, barınma, güvenlik vb. ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını ise çalışarak giderebilir. Kötü günlerde rahat etmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyorsak çalışmalıyız. Zamanında çalışmayan kişi çok zor durumlarda kalabilir.

Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 176 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

Okuduğunuz Harman Yerinde şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konusu: Çalışmanın önemi

Ana Duygusu: Çalışan kişi zor günlerde rahat eder.

Düşünelim – Yorumlayalım

“Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?

Fabrikalarda üretim yaprak, yeni icat ve buluşlar yaparak ülke ekonomisine katkılar yapabiliriz.

Yapılarına Göre Fiiller

 Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

 • Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.
 • Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.
 • Soğuk su içince kardeşim hastalandı.
 • Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.
 • Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.
 • Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.
 • Başım dönünce düşeyazdım.
 • Yanıma çabucak geliver.
 • Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.
 • Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.
 • Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü.

Cevap: Yeşil renkli fiiller basit, mavi renkli fiiller türemiş, kırmızı renkli fiiller birleşik fiillerdir.

➜ Ortak özelliklerini belirlediğiniz fiilleri ilgili kutucuklara yazınız.

Basit Fiiller: yaptık, çözdüm

Türemiş Fiiller: hastalandı, kaçırdım,

Birleşik Fiiller:reddetti, pişirebilirim, düşeyazdım, geliver, bakakaldı, başvurdu

➜ “Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.

 • Basit Fiil: geldi
 • Türemiş Fiil: uçuşuyor, bakıyor
 • Birleşik Fiil: yapabiliriz, keyif çatarız

Harman Yerinde Metni Cevapları Sayfa 177 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Farklı Bir Metin Türü Olsaydı

➜ Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım!
Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Pire berber iken,deve tellal iken,ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken iki köy varmış. Bir köy çalışır, diğer köy yan gelip yatarmış. Tembel köy çalışanlarla dalga geçer. Çalışıp ne olacak şehirden yiyeceğimizi alırız derlermiş. Çalışkan köy çalışmış, harmanı yapmış Depoları doldurmuş. Kış gelmiş. Şehre giden yollar kapanmış. Çalışan köy oturmuş ocak başına keyif çatmış, tembel köy üşümüz, aç kalmış. Gökten üç elma düşmüş. Bir dinleyene, biri yazana, biri de çalışanlara..

Hikâyeyi Tamamlayalım

➜ Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığının küreklerinden birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

Cevap: 

— Anlatmayayım göstereyim demiş.

Küreklerden inanç olanı bırakmış, sadece çalışmak olanı çekmiş. Kayık hep aynı yerinde dönmeye başlamış. Sonra  çalışmak olanı bırakmış, inanç olanı çekmiş. Kayı yine kendi etrafında dönmüş. Sonra iki küreği de çekmiş. Kayık büyük bir hızla ilerlemiş ve karşı kıyıya varmış. Soruyu soranlar cevabı anlamışlar. İnsanı başarıya ulaştıran inanç ve çalışmaktır. Bu ikisi olmadan insan başarıyı elde edemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir