7. Sınıf Türkçe Kitabı Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171” konusunu yazdık. Destek Yaynları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Sorumluluklarımız metni etkinlik cevaplarını kısaca yazdık.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171

Metne Hazırlanalım

➜ Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir?

Derslere çalışmak, aile bireylerine yardım etmek, okul ödevlerini yapmak, odayı düzenli tutmak,

➜ Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

Düzen bozulur, ihtiyaçlarımızı gideremeyiz, zor durumlarda kalırız. Toplumda huzur ve mutluluk kalmaz. Kargaşa meydan gelir.

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 166 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

  1. YASA
  2. SORUMLULUK
  3. KURAL
  4. HAK
  5. DEVLET
  6. DENETLEME
  7. CEZA
  8. AHLAK
  9. BASKI
  10.  DAVRANIŞ

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 167 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

➜ Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız. (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.)

• Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.

• Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.

• Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.

• Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.

• İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.

• Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

Kattığı Anlam Nedir?

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

Cümleye kattığı anlam: düşünerek – durum

Cümleye kattığı anlam: pek çok – miktar

Büyüklere “sen” denmez, çok yakın arkadaşlara denebilir.

Cümleye kattığı anlam: miktar

En kolayı düşünerek bulmak.

Cümleye kattığı anlam: durum

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.

Cümleye kattığı anlam: durum

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ “Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?

Kurallara uygun olan davranışı kendisi bularak çözmüştür.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?

Doğum gününe davet edildiğinde hediye almak, doğum gününe gidemeyecekse teşekkür edip mazeretini bildirmek, kendisine ait olmayan bir şeyi izinsiz almamak, çöpleri sokağa atmamak, evdekileri düşünmeden dolaptaki pastanın hepsini bitirmemek. Bir çocuk tehlikeli bir yere çıkarsa engel olmak veya annesine haber vermek.

3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?

Değildir. İnsanları korumak ve kollamakta sorumluluktur.

4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?

Kanunlar, kurallar, vicdanımız ve ahlak kurallarına göre davranmalıyız.

Anlayalım – Yorumlayalım

➜ Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?

Görgü kurallarına uymamak kabalıktır.

➜ Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?

Terbiyesizce konuşmak, küfür etmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermemek, yerlre tükürmek, başkaları ile dalga geçmek,  bir kişinin sırasını almak

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 168 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

İçeriği Yorumlayalım

➜ Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız. 

Yazar sorumluluk kavramını, kişisel sorumlulukların toplumsal etkilerini bakımından ele almıştır.

➜ Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Benzer yönleri; davranışlarımla başkalarına zarar vermemek

Farklı yönleri: Denetleyen kişilerin olması, davranışlarımda etkili olması

Öznel Değerlendirme Yapalım

➜ Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.

1-  Kurallara uygun olan davranışı kendimiz bulmalıyız.

2. Sorumluluğum yalnızca başkalarına zarar vermek değildir.

3. Etrafımdaki  insanları korumak ve kollamaktan gücüm oranında sorumlu sayılırım.

4. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

➜ “Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Konu: Sorumluluklarımızın neler olduğunu anlamak

Ana Fikir: Kurallara uygun davranmak sorumluluklarımızı yerine getirmekte yol gösterir. Kurallarında olmadığı durumlarda ahlak anlayışımıza göre hareket etmeliyiz.

Türünü Belirleyelim

➜ “Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.

• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir. X

• Yazar içten bir dil kullanmıştır. X

• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir. X

• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.

• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir. X

“Sorumluluklarımız” metninin türü: DENEME

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 169 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Hangi Kavram?

➜ Aşağıda verilen örnek olayları okuyup boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramı bulunuz.

 

Bu sabah okula giderken yavru bir kuşun yuvasından düşmüş olduğunu gördüm. Anne kuş yavrusunun etrafında çaresizce ötüyordu. Onu orada bıraksam bir kediye yem olması işten bile değildi. Yükseklik korkum olmasına rağmen onu yerine koydum. Bunu canlılara karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Yoluma devam ederken etrafta gelişigüzel atılmış çöpler gördüm. Yanından öylece geçemezdim. Çöpleri yere atanlara kızmış olsam da alıp çöp kutusuna attım. Bunu çevreme karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Eve döndüğümde annemi çok yorgun gördüm. Bütün gün temizlik ve yemek yapmıştı. Sofrayı hazırlamaya çalışıyordu. Hemen ona yardım etmek için kolları sıvadım ve sofrayı kurdum. Bunu aileme karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Yemekten sonra odama geçtim. Bugün çok ödevim vardı. En sevdiğim film de televizyonda  gösterilmekteydi. Ama ödevlerimi yapmayı seçtim. Bunu kendime karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 170 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Karşılaştıralım

➜ Aşağıda farklı yazarlardan “sorumluluk” konusunu işleyen aynı türde iki metinden bölümler verilmiştir. Bu bölümleri okuyup karşılaştırınız.

SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK
İki önemli kavramın, sorumluluk ve özgürlük kavramlarının, ilişkisi üstüne uzun zamandır düşünüyorum.
Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir insanın özgürlük anlayışı hem kendisi hem ailesi hem
de onun toplumu için sorun yaratır. Çocuk olarak ana babasının kendisine karışmasını istemez, odasını toplamaz, derslerine çalışmaz ve biri kendisine bir şey söyleyecek olursa siz bana karışarak özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, der. Arkadaşları arasında hep kendi dediğinin olmasını isteyen bir zorba olur. Yetişkin olunca kurduğu evlilikte kimseye hesap vermeden kendi istediğini yapmak ister, hırçındır, herkes ondan çekinir. Söz edecek olana istediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu, der. Toplumda kendi mesleği, kendi derneği, kendi yöresinin çıkarını savunur, kavga eder; “Peki, öbürleri ne olacak?” denirse onlar beni ilgilendirmez tavrını takınır. O, kimseye hesap verme sorumluluğu duymayan “özgür” bir insandır. Trafikte kurallara uymaz, aklına geldiği gibi araba sürer.
Doğan CÜCELOĞLU

SORUMLULUKLARIMIZ
Her zaman davranışlarımızı denetleyen biri olmayabilir. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçen insanlar olabilir. Ama korku ile yapılan iyi bir davranış gerçekten iyi bir davranış olabilir mi? Ben kimse görmese bile bir şey çalamam. Örneğin komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam. Armudu çok severim ama komşumuz evde olmasa bile koparamam. Böyle bir şey yaparsam kendimi çok kötü hissedebileceğimi bilirim ve bu hisse dayanamam. İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.
Nuran DİREK

Cevap: 

Sorumluluk kavramı hangi bakış açısıyla ele alınmış?Metnin vermek istediği mesaj nedir?
Sorumluluk ve
Özgürlük
Sorumluluklar özgürlük bakış açısı ile anlatılmıştır.Özgürlük diyerek sorumluluklarımızdan kaçmak başkalarına zarar verir, toplum düzenini bozar.
SorumluluklarımızSorumluluklar ahlaki bakış açısıyla ele alınmıştır.Kuralların olmadığı durumlarda ahlak anlayışımıza göre karar vermeliyiz.

Sorumluluklarımız Metni Cevapları Sayfa 171 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Herkes Sorumluluğunu Bilmeli

➜ Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz. Metni kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmemelerine göre değerlendirip olumlu bir sonuca ulaşacak biçimde tamamlayınız.

7A sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersinde işledikleri konuyla ilgili bir deney yapmaktaydı. Nihal
Öğretmen çalışmayı bitirip deney malzemelerini toplama zamanının geldiğini söyledi. Ders zilinin çalmasına 5 dakika kalmıştı. Deney malzemeleri temizlenmeli, yerine konmalı, sıralar düzeltilmeliydi. Ali, deney malzemelerini temizlemek için gönüllü oldu. Nihal Öğretmen görev paylaşımı yaptıktan sonra laboratuvardan ayrıldı. Geri döndüğünde ise laboratuvar toplanmamıştı. Görevli öğrencilerden Ali tek başına işleri yapmaya çalışıyordu. Özlem ile Pelin ise oturmuş, konuşuyorlardı…

CEVAP: 

Nihal Öğretmen Özlem ve Pelin’e neden sorumluluklarını yapmadıklarını sordu. Konuşmaya daldıklarını unuttuklarını söylediler. Nihal Öğretmen bir sonraki ders için laboratuvarın hazır olmadığını diğer sınıfın deneylerine geç başlayacağını söyledi Bu yüzde Özlem ve Pelin’in teneffüse çıkmayıp laboratuvarı toplamalarını söyledi. Aliye’de sorumluluğunu yerine getirdiği için teşekkür etti.

SORUMLULUK NEDİR?

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir