7. Sınıf Türkçe Kitabı İlk Kar Metni Cevapları

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı İlk Kar Metni Cevapları” konusunu yazdık. MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı İlk Kar metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı İlk Kar Metni Cevapları

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 199 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz İlk Kar metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazarak anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

HOŞNUT

Tahminim: Memnun,

Sözlük Anlamı: hiçbir yakınması bulunmayan,

ŞAKAK

Tahminim: Göz yanları

Sözlük Anlamı: başın her iki yanında, göz, alın, kulak ve yanak arasında bulunan çukurumsu bölge.

BENİZ

Tahminim:Surat

Sözlük Anlamı: Yüz, yüzün rengi

OMNİBÜS

Tahminim: At arabası

Sözlük Anlamı: bir zamanlar İstanbul’da dolmuş olarak kullanılmış büyük at arabası.

ŞAL

Tahminim: Bayan örtüsü

Sözlük Anlamı: kadınların, omuzlarını örtmek için kullandıkları, kumaştan ya da örgü, geniş atkı.

MÜSTAHDEM

Tahminim: Okul hizmetlisi

Sözlük Anlamı: bir işyerinde hizmette, ayak işlerinde çalıştırılan (kimse), hizmetli.

KEŞMEKEŞ

Tahminim: Karışılık

Sözlük Anlamı: karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları İlk Kar metninden hareketle yanıtlayınız.

1. Metnin birinci kısmına göre ilk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkileri nelerdir?

Herkes heyecanlıdır ve kar ile ilgili hayaller kurmaktadır.

2. Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedenlerini belirtiniz.

Soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerler.

3. Kış aylarında çevrenizde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz?

Onların barınacağı yuvalar yapıp sokağımıza koyabiliriz. Evlerimizin önlerine bir kapta onlara su ve yemek verebiliriz. Bahçemiz varsa ve müsaitse onları bahçemizde ağırlayabiliriz.

4. İlk düşen kar tanelerine dehşet içinde bakanların yanı sıra bu durumu kutlayanların da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir olayın oluşturduğu etki, kişilerin yaşanmışlıklarına göre değişebilir.

5. Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlık mıdır?

Aslında değildir. İnsan doğası gereği hep mutlu olmak ister ve bu mutluluğuna gölge düşürecek şeyler düşünmemeye çalışır. Hayat ancak bu şekilde yaşanabilir. Biz düşen ise kötü şartlar altında yaşayan kişilere elimizden geldiğince yardım etmektir.

6. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bir çocuk ile sizi buluşturan ortak insani değerler neler olabilir? Belirtiniz.

Ahlak, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, saygı, hoşgörü, dostluk.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz İlk Kar metni ile ilgili iki soru da siz hazırlayıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

1- Kara bakmayan kişi kimdir?

2- Bir çocuğu omnibüsün altında kalmaktan kurtaran kişi kimdir?

3- Stardi niçin karın yağışıyla ilgili diğer arkadaşlarının heyecanını paylaşmıyordu?

4- Öğretmenler ve bekçiler niçin çocuklara “Eve gidin!” diye bağırıyor olabilir?

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz İlk Kar metninin özetini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Yılın ilk karı yağmaya başlar. Öğrenciler ve öğretmenler karın yağmasından dolayı heyecanlanır. Ders bitince herkes kar ile oynamaya başlar. Herkes çok eğlenir.

Sizler kışı kutluyorsunuz ama soğuk havanın getirdiği ısınma sorunu, yakacak bulamayan insanlar, yolları kardan kapanmış ve bundan dolayı dış dünya ile bağı kopan köyler, çığ tehlikesi altındaki yerleri de düşünmek gerekir.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 200 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

5. ETKİNLİK

 İlk Kar metninden inden alınmış bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Cümleleri ifade ettiği duygularla eşleştiriniz.

Cevap:

Okuldayken karın cama doğru yağıp biriktiğini görmek tam bir keyifti.B-BEĞENME

İşte çocukların güzel arkadaşı geldi! İşte yılın ilk karı! D-ÖZLEM

Sizler kışı kutluyorsunuz… Ama ne giyeceği ne ayakkabısı ne de ısınacak ocağı olan çocuklar var. E-ÜZÜNTÜ

Dur durak bilmeden yağan beyaz kar tanelerine dehşet içinde bakan, dumandan boğulan ya da soğuktan dişleri tıkırdayan
çocuklar var. D-ENDİŞE

Babam onu bize davet ettiğinde ağzı karla doluydu ve o ne yapacağını bilmiyor, karı ne tükürmeye ne de yutmaya cesaret
edebiliyordu, cevap vermeden tıka basa kar dolu ağzıyla bize öylece bakakaldı. C-ŞAŞKINLIK

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki metinleri karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.

Benzer Yönleri

  • Her iki metinde yazarlar yaşadıkları olayları anlatmışlar.
  • Her iki metinde yazarlar düşüncelerine yer vermişler.

Farklı Yönleri

  • Birinci metinde tarih vardır, ikinci metinde yoktur.
  • Birinci metinde yazar gözlemlerini, ikinci metinde yazar düşüncelerini aktarmış.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 201 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

b) Tespit ettiğiniz farklılıklardan yola çıkarak “İlk Kar” metninin türünü sebepleriyle birlikte yazınız.

İlk Kar metninin türü “Günlük”tür. Anlatılan olay günü ile birlikte yazılmıştır. Olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Öznel bir anlatıma sahiptir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlatımla ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bulup örnekteki gibi düzeltiniz.

• Olmuş olayları tüm seyirciler izlemişti. “Olmuş” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Yeni senaryoyu ayrıntı ve detaylarıyla inceliyorum. “ayrıntı” ve “detaylarıyla” kelimelerinden biri cümleden çıkarılmalıdır.

• İlk olayı duyduğunda tepkisi ne olmuştu?  “ilk” ve “olayı” kelimeleri yer değiştirmelidir.

• Ünlü yazarın doğumunun 100. yılını törenle andık.  “andık” kelimesi yerine “kutladık” kelimesi gelmelidir.

• Babası 800’e karşı 756 oyla muhtar seçildi.  “800’e” ve “756” sayıları yer değiştirmelidir.

• Komşularını sever, onlara dil uzatırdı.  “dil uzatırdı” deyimi yerine “elini uzatırdı” deyimi kullanılmalıdır.

• İtirazlarına daha henüz bir cevap veremedik. “daha” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hırsız, adamın çantasını zorla çaldı.  “zorla” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

• Hazırlıklar mutlaka bitmiş olmalı. “mutlaka” kelimesi yerine “sanırım” kelimesi kullanılmalıdır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını bularak sebebini örnekteki gibi boşluğa yazınız.

2- Bugün komşumuzun burnundan düşen bin parçaydı. Deyim yanlış anlamda kullanılmıştır.

3- Yapışık binalarda oturmak insanı mutsuz ediyor.  Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

4- Sisli havalarda kaza yapma şansımız artar.  Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

5- Size verilen ücreti küçümsemeniz doğru mu?  Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

6- Başarı için sürekli çalışmak gerekir. Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

7- Öğrencilere yeni ders programını hatırlatacağım.  Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

8- Annemle babamın çok benzer ve ortak yönleri vardı.  Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

9- Anahtarlarını masanın üzerinde bulamamış. Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

İlk Kar Metni Cevapları Sayfa 202 – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

9. ETKİNLİK

Kışı sokakta geçiren insanları gördüğünüzde hangi duyguları hissedersiniz? Bu durumdaki insanların yaşam şartlarının düzeltilmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Sorular sorarak konuşmanıza arkadaşlarınızı da dâhil ediniz.

Kışı sokaklarda geçiren insanlar görünce üzülürüm. Bu insanların yaşam şartlarını düzeltmek için kimsesizler evi yapılmalı. Görevliler bu insanları bu evlere davet etmeli. Burada kış geçene kadar kalmaları sağlanmalı. Kalacak yer, temiz elbise ve yiyecek sağlanmalı.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Öğretmeniniz rehberliğinde belirlediğiniz bir gün sonunda aşağıdaki şablona bir günlük tutunuz. 🙂

b) Yazdıklarınızı anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapınız. 🙂

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz kristalleri 0 °C altında su buharının Yoğunlaşması ile oluşur

2 Comments on “7. Sınıf Türkçe Kitabı İlk Kar Metni Cevapları”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir