7. Sınıf Türkçe Kitabı Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171

Bu yazıda 7. Sınıf Türkçe Kitabı Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171″ konusunu yazdık. MEB yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Okumak Deyince metni etkinlik cevapları. 7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 166

1. Sizce okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsanın niçin okuması gerekir?

2. G. Flaubert (Fılavber)’in “Öğrenmek için değil, yaşamak için okuyorum.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız

Okumak sadece kuru bilgi için okunmamalıdır. Okuyarak öğrenilenler hayata uygulanmalıdır.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Anlamını bilmediğim kelime: illa
Metinde hangi cümlede? : . İlla yüzleşme olması da şart değildir
Tahminim : mutlaka
Sözlük anlamı :Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun,
Cümlede kullanıyorum! : İlla geleceksin gelmezsen anneme söylerim dedi.

Anlamını bilmediğim kelime: empati
Metinde hangi cümlede? : Bir filmin kahramanıyla empati kurarak onun yerine geçmez miyiz?
Tahminim: karşıdakini düşünmek
Sözlük anlamı:kendini karşısındakinin yerine koyarak düşünme
Cümlede kullanıyorum!: Empati kurmak ilişkileri geliştirir.

Anlamını bilmediğim kelime : kurmaca
Metinde hangi cümlede?: . Hayatın bize vermediğini, eksik olan yanlarımızı, iyi olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi kurmaca metinlerde buluruz.
Tahminim:kafadan uydurma
Sözlük anlamı:gerçekte olmadığı halde varmış gibi tasarımlanan
Cümlede kullanıyorum! : Kurmaca roman yazdım.

Anlamını bilmediğim kelime: keşmekeş
Metinde hangi cümlede? :  Bu yüzden okumak hayatın keşmekeşliğine karşı bir yönelimdir.
Tahminim : karışıklık
Sözlük anlamı :karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa.
Cümlede kullanıyorum! : Keşmekeş içinde dolmuşa bindim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Okumak Deyince metninden hareketle yanıtlayınız.

1. İnsanın gerçek anlamda kendini tanımasının yolu nedir?
Duygularımızın açığa çıkması, yaşadıklarımızın farkına varmak ve kendimizi diğer insanlarla karşılaştırmak.

2. Kurmaca metinlerde okuyucu neleri bulur?

Başka hayatlar, yeni deneyimler bulur.

3. Okuduğunuz bir romanda ya da izlediğiniz bir filmde kendinize yakın gördüğünüz kahramanın özellikleri nelerdir?

Matrix filmi, Neo. Özellikleri mücadeleci. Kurtarıcı.

Forest Gump: hayata daha basit bakan. Bir çok kişinin hayatını değiştiren bir kişi.

4. Kitaplarla kurulan iletişimi gerçek hayattaki iletişime göre farklı kılan nedir?

Kitaplarda iletişim tek taraflıdır. Kitap insana yeni bir dünya sunar. İnsan bu iletişimde daha çok ve hayal gücünü çalıştıran bir iletişim halindedir. Bu iletişimde insan ruhsal, bilişsel bir iletişim halindedir.

5. “Tükettiğimiz şeylerin bizi tüketmesi” sözüyle yazar ne anlatmak istemektedir?

İhtiyaç bildiğimiz sahte şeyleri elde etmek adına hayatımızı boşu boşuna harcadığımızı anlatmak istemiştir.

6. Hayatın anlamını yaşayarak değil de okuyarak bulmak mümkün müdür? Tartışınız.

Hayatın anlamını sadece okuyarak bulamayız. Kitaplar bize hayatın anlamını bulmada yol gösterici olur. İnsan onların gösterdiği yolda hayatın anlamını kendisi öğrenir.

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 167

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin türünü belirlemeye yönelik soruları cevaplayınız.

1. Metin
Edebiyat eğlenceden, boş zaman aktivitesinden ibaret değildir. Okuduğumuz metinlerde yeni bir
gerçeklikle yeni bir hayat teklifiyle karşı karşıyayızdır. Hayatın bize vermediğini, eksik olan yanlarımızı, iyi
olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi kurmaca metinlerde buluruz. (…)
Kitaplar bize hayaller kurdurup olmadık düşlere daldırmakla kalmaz, bize yeni bir hayat teklifi
yapar. Bir de bu taraftan bak der. Kendini onun yerine koy ve öyle düşün. Bütün sanatlar öyle değil
midir? Bir filmin kahramanıyla empati kurarak onun yerine geçmez miyiz? Mehmet KAHRAMAN

2. Metin
Doğrusu ya, birçokları gibi küçük yaşta okuma alışkanlığını kazanmam, çocuk merakının belirlediği
bir yolda, biraz da rastlantılarla gelişti. Bir yol gösterenimiz yoktu. El yordamıyla denilse yeridir. İlkokulumuzun kapısı, kentimizin (Malatya’nın) en büyük camisiyle karşı karşıyaydı. Okuldan çıkar çıkmaz Yeni Cami’nin alçak duvarı üzerine dizilmiş kitapların kapak resimlerini baştan sona gözden geçirmeden geçip gitmezdim. Halk edebiyatı, cenk kitapları, dinî kitaplar. Necati GÜNGÖR 

1. Yazar hangi metinde, herkesi ilgilendiren bir konudan bahsetmiştir? 1. metin.

2. Yazar hangi metinde, geçmişte yaşamış olduğu bir olayı anlatmaktadır? 2. metin

3. Yazar hangi metinde, konuyu samimi bir üslupla, karşısında biri varmış gibi anlatmaktadır? Sebebiyle birlikte yazınız.

2. metinde. Yazar sorulan soruya cevap verir gibi yazmıştır. “Doğrusu ya…” ifadesinden bunu anlayabiliriz. ” El yordamıyla denilse yeridir.” gibi ifadelerden de yazarın samimi bir üslup kullandığını söyleyebiliriz.

4. Hangi metin, konuşma havası içinde, sorular sorup cevaplar vererek kaleme alınmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız.

1. metinde. Yazar okuyucuya sorular sorup yanıtlamaktadır. Vardığı sonuçlara “biz” ifadeleri ile okuyucuyu da dahil etmektedir.

5. Ulaştığınız yargılara göre “Okumak Deyince” metninin türü nedir? Sebebiyle birlikte yazınız.

“Okuma Deyince” metninin türü “Sohbet”tir.

Yazar senli benli, samimi bir üslup kullanmıştır. Özlü sözlerden, örneklerden çokça yararlanmıştır. Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sormuş, cevaplar vermiş, düşüncelerini günlük konuşma dili içtenliği içerisinde açıklamıştır. Genellikle kişisel düşüncelerini anlatmıştır.

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 168

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metin ya da metinler okuduğunuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir? Belirtilen yerleri işaretleyiniz.

“Ağaçların ve İnsanların Baharı” adlı metin okuduğumuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir.

b) “Okumak Deyince” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını sebepleriyle birlikte yazınız.

Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır. Yazar kendi doğrularına okuyucuyu inandırmayı, onu kendi gibi düşündürmeyi amaçlamıştır.

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 169

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan bölümlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını sebepleriyle birlikte yazınız.

Edebiyat eğlenceden, boş zaman aktivitesinden ibaret değildir. Okuduğumuz metinlerde yeni bir gerçeklikle, yeni bir hayat teklifiyle karşı karşıyayızdır. Hayatın bize vermediğini, eksik olan yanlarımızı, iyi olana karşı duyduğumuz açlığı, samimiyeti, heyecanı, deneyimi kurmaca metinlerde buluruz. Carlos Fuentes bir yazısında şöyle der: “Kurmacayı yalnızca tek bir hayatımız varken pek çok hayatı yaşayabilmek için yaratırız.”

CevapBu bölümde “Tanık Gösterme” yolu kullanılmıştır. Yazar, savunduğu düşüncenin doğruluğuna oku­yucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen bir kişinin sözlerinden alıntı yapmıştır.

Bu yüzden iyi kitaplarda bir insan tasarımı vardır. Orada karakter iyi olabilir, kötü olabilir; başarılı da olabilir başarısız da. Hepsinin altında kişinin kendini keşfetmesine olanak sunan çağrışımlar vardır. Şimdi Balzac’ın Goriot Baba’sı bütün parasını kızlarının mutluluğu için harcayan bir enayi midir yoksa evlat sevgisinin bir babayı ne hâle getirdiğinin bir örneği mi? Suç ve Ceza’yı okuduğunuzda Raskolnikov’un vicdan azabına şahit olmaz mıyız? Tanpınar’ın Huzur’unu okuduğumuzda aslında okuduğumuz şey nedir? Var olmaya çalışan, yeni kültürel hayatı benimseyememiş sorunlu aydın bunalımı ve toplum baskısının bir aşkı ne hâle
getirdiğidir konu. Ya da Peyami Safa’nın Fatih Harbiye romanı… Örnekler çok.

Cevap: Bu bölümde “Örneklendirme” yolu kullanılmıştır. Yazar, düşüncesini somut hâle getirip daha anlaşılır olması için anlatılan konuyla ilgili örnekler vermiştir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük veya sözcük gruplarının kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Örnekteki gibi bu sözcüklerin altını çiziniz.

İstemeyerek de olsa elimde olmadan ablamın kalbini kırdım.

 • Bu yol yaya yürüyerek bitmez.
 • Çekingen ve utangaç bir gençti şair.
 • Açılışa gelen konuk ve misafirlere ikram yapıldı.
 • Bu sorun karşılıklı konuşarak çözülecek.
 • Seninle birlikte kütüphaneye gelebilirim.
 • Bize merhameti de acımayı da annemiz öğretti.

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 170

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Sözcüklerin altını örnekteki gibi çizerek ilgili kutucuğa, doğru sözcüğü yazınız.

Cevap:

 • İki futbol takımı arasındaki ayrıcalık çoktu. ayrım
 • Programımıza çok üzgün bir haberle son veriyoruz. üzüntülü
 • Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durgun. yüksek
 • Ormanda yetişen karaçam fidanını balkondaki saksıya ekemeyizdikmeliyiz
 • İş başvurusu formuna öğretim durumumu yazmamı istediler. öğrenim
 • Yağmur yüzünden topraklarımızın verimi arttı. sayesinde
 • Fırın sahipleri un ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor. fiyatlarının
 • Tırnaklarım epey büyümüşuzamış

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki parçayı yorumlayınız. Konuyla ilgili düşüncelerinizi söylerken (eğer ilk konuşmacı değilseniz) bir önceki konuşan arkadaşınızın sözlerinden hareketle konuşmayı sürdürünüz.

Kitap başkalarına karşı büyüklük taslamak için okunmamalıdır. Bir çok kitap vardır, bu kitaplardan istediğimizi okuyabiliriz.

Okumak Deyince Metni Cevapları Sayfa 171

9. ETKİNLİK

Kitap okuma ve değerlendirme formunu, en son okuduğunuz kitaba göre yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

Kitabın Adı: Vakıf ve İmparatorluk
Kitabın Yazarı: Asimov
Kitabın Türü – Sayfa Sayısı :Bilim kurgu 286 sayfa
Okumaya Başladığım Tarih : 10.01.2019-
Okumayı Bitirdiğim Tarih. 25.01.2019
Yayınevi, Basım Yılı ve Yeri : İthaki basımevi – İstanbul-2018

Olayın Konusu : Uzayda kurulan bir imparatorluğun çöküşü
Olayın Özeti :Uzayda kurulan bir imparatorluğun çökmesi için çalışan kişileri önlemekle görevli kahramanın hikayesi anlatılmaktadır.
Kişiler ve Özellikleri : Katır: Kötü kişi
Zaman :Herhangi bir zaman
Mekân : Uzay
Eserle İlgili Düşünceleriniz : Güzel bir klasik eser.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir