7. Sınıf Türkçe Ninenin Kitabı Metni Cevaplar

7. Sınıf Türkçe Kitabı Ninenin Kitabı Metni Cevapları. Türkçe kitabı Özgün Yayıncılık 7 .sınıf kitabında yer alan Ninenin Kitabı Metni Cevapları kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Ninenin Kitabı Metni Cevapları

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 20

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Yardımlaşma hakkında derlediğiniz gazete ve dergi haberlerini arkadaşlarınıza okuyunuz. Haberlerde geçen olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Gazete ve dergi haberlerini sınıf panosunda sergileyiniz.

Giyim Yardımı

Kızılay’ın Yardımı

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 23

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

enerji

 • (   ) Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
  (X) Manevi güç.

ağırlaşmak

 • (   )Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak.
  (X)Hastalığın tehlikeli duruma gelmesi, fenalaşmak.

geçinmek

 • (X)Yaşamak için gerekeni sağlamak.
  (   )Uzlaşmak, anlaşmak.

basmak

 • (X)Belli bir yaşa girmek.
  (   )Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen deyimleri örnekteki gibi yazınız. Bu deyimlerin anlamlarını deyimler sözlüğünden bulup deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

 

DeyimlerCümleler
küy oklam
yük olmak
Yük olmamak için parasını biriktirdi.
dözgen kimgerçe
gözden geçirmek
Sınavdan önce bütün notlarını gözden geçirdi.
lindene geline kaymap
elinden geleni yapmak
Elinden geleni yaptı ama sınavı geçemedi.
bazoğı kanıtkam
boğazı tıkanmak
Son parasını bana verince boğazım tıkandı.
döngüzen şay başonkam
gözünden yaş boşanmak
Uzun yıllar sonra arkadaşını görünce gözünden yaşlar boşandı.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Ninenin mesleği neymiş?

Öğretmenlikmiş.

2. Nine kimlerle yaşıyormuş?

İki kızı ve torunuyla yaşıyormuş.

3. Nine, kitap yazmaya nasıl karar vermiş?

Yaşlandığını hissettiğinde hatıralarını yazma gereksinimi duyup yazmaya karar vermiş.

4. Nine niçin yapayalnız kalmış?

Kızı hastalanınca başka bir şehirdeki hastaneye kaldırılmış. Torunlarını da yakın dostları bakmak için almış. Bu nedenle yalnız kalmış.

5. Nine, avukatın yanına neden gitmiş?

Kitabını bastıracak birilerini bulması için rica etmeye gitmiş.

6. Nine, yazdığı kitaptan gelen parayla ne yapmış?

Kendisine ve torunlarına bakması için bakıcı kadın tutmuş.

7. Ninenin kızı neden avukatın yanına gitmiş?

Kitabın sayfalarının boş olduğunu anlayınca işin aslını öğrenmek için gitmiş.

8. Avukat, niçin nineye gerçeği söylememiş?

Ninenin verdiği kağıtlar boşmuş fakat bu kitaptan gelecek paraya muhtaçmış. Avukat bunu bildiği için onun ümitlerini de kırmak istemediği için gerçeği söylememiş.

4. ETKİNLİK

“Ninenin Kitabı” metni yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı anlatmaktadır. Aşağıya, metnin hikâye unsurlarını yazınız.

 • Anlatıcı: 3. kişi
 • Mekan: Kasaba
 • Şahıs Kadrosu: Nine, ninenin kızı ve torunları, avukat, komşu.
 • Zaman: Geçmiş zaman
 • Olay Örgüsü: Önceden öğretmenlik yapmış yaşlı bir nine geçinmek için hatıralarını  yer aldığı bir kitap yazar. Tanıdığı bir avukata bastırması için verir. Fakat sayfalar boştur. Nine yaşlılıktan mürekkebin bittiğinin farkına varmamıştır. Avukat ninenin paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için umutlarını kırmaz. Kitabı yayın evinin beğendiğini, kitap basılana kadar ayda 200 lira göndereceğini söyler. Parayı kendi verir. Nine ölünce kızı gerçekleri öğrenir.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 25

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yargıları metinden hareketle sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

 • Çok yaşlandığı için ……. dışarıya çıkması zor oluyordu
 • Başkalarına yük olmak istemediği için ….. etrafındaki insanların yardım tekliflerini kabul etmedi.
 • Ninenin kızı hastalandığın dan ….. iki küçük torununa kızının yakın dostları bakmaya başladı.
 • Ninenin babası bir hastalık yüzünden ….. kısa süre içinde vefat etmişti.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları – Eşleştirme

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek diğer anlamları ilgili cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

• Bazıları nineye yardım etmeye çalışıyordu.

Demek ki nine yardıma muhtaçtı./emek ki bazı kişilerde yardım etmiyordu.

• Bütün bu olanlar avukatı da çok değiştirmişti.

Demek ki avukat daha önceden daha farklı biriydi.

• Birkaç kişi onun bu işin üstesinden geleceğine inanmıyordu.

Demek ki onun bu işin üstesinden geleceğine inanan kişiler de vardı./

Cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılan diğer anlamlara “örtülü anlam” denir.

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 26

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “da/de”nin yazımlarını inceleyiniz. Doğru yazıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

 • Y- Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.
 • D -Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.
 • Y -Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.
 • D -Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.
 • D -Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.
 • D -Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.
 • D -Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.
 • Y -Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.

Bağlaç olan “da/de” ayrı, durum eki olan “-da/-de” bitişik yazılır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin mastar hâlini örnekteki gibi yazınız.

 1. hastalanmak
 2. kaldırmak
 3. kalmak
 4. terk etmek
 5. istememek
 6. geri çevirmek
 7. üzülmek
 8. bulmak
 9. giymek

9. ETKİNLİK

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 27

a. Aşağıdaki cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcüklerin altını örneklerdeki gibi çiziniz.

 • Bağımızdaki üzümler iki haftaya kadar olgunlaşır.
 • Annemler, çocukken çeşmeden sürekli su taşırmış.
 • Her sabah saat 06.30’da alarm sesiyle uyanırım.
 • Kardeşim odasında tek başına oyun oynuyor.
 • Bebeklerin tırnakları yetişkinlerden hızlı uzuyor.
 • Öğrenciler teneffüste okulun bahçesinde koştu.

b. Altını çizdiğiniz; iş, oluş, durum bildiren sözcükleri örneklerdeki gibi gruplandırarak aşağıya yazınız.

Cevap:

İş Bildiren SözcüklerDurum Bildiren SözcüklerOluş Bildiren Sözcükler
 • yazarım
 • taşırmış
 • oynuyor
 • oturmazdı
 • uyanırım
 • koştu
 • kızarmıştı
 • olgunlaşır
 • uzuyor

10. ETKİNLİK

a. En son okuduğunuz kitap hangisidir? Kitabın adını, konusunu, yazarını, kahramanlarını ve kitaptaki olayı aşağıya yazınız.

 • Tom Sawyer’ın Maceraları kitabını okudum.
 • Konusu: Tom Sawyer, St. Ptersburg kasabasında Polly teyzesi, üvey kardeşi Sid ve Polly teyzesinin kızı Mary ile birlikte yaşamaktadır. Tom, yaramazlığı ile kasabaya ün salmıştır. Tom’un başından geçen maceralar anlatılır.
 • Kahramanları: Tom Sawyer, Huck, Becky

Ninenin Kitabı Metni Cevapları Sayfa 28

b. Bir kitap yazmış olsaydınız kitabınızın adı ve konusu ne olurdu? Aşağıya yazınız.

Kitabın Adı: Bir Uzaylı Dersimize Geldi

Kitabın Konusu: Bir uzaylı çocuğun kılık değiştirerek derslere girmesi ve başına gelen maceralar.

One Comment on “7. Sınıf Türkçe Ninenin Kitabı Metni Cevaplar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.