8. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 87, 88, 89 cevapları MEB

Bu yazıda “8. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 87, 88, 89 cevapları MEB” konusunu yazdık. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularını cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

8. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 87, 88, 89 cevapları MEB

SAYFA 87 CEVAPLARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.

2. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

3. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.

4. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

5. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?
A) Neslin korunması
B) Aklın korunması
C) Dilin korunması CEVAP
D) Dinin korunması

2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur. CEVAP

SAYFA 88 CEVAPLARI

3. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Samimi bir şekilde iman etmek.
B) Salih amel işlemek.
C) Hakkı (doğruluğu) tavsiye etmek.
D) Cennetteki nimetleri saymak. CEVAP

4. “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”
Yukarıda verilen Hz. Yusuf’un (a.s.) duasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Allah’ın (c.c.) kudret ve yücelik sahibi olduğu
B) Allah’ın (c.c.) herkese rüya yorumu öğrettiği CEVAP
C) Allah’ın (c.c.) peygamberlere hikmet verdiği
D) Allah’ın (c.c.) dünya ve ahiretin sahibi olduğu

5. …………………………. akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür.
Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Din CEVAP
B) Nesil
C) Can
D) Hak

6. “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İslam dini, içki ve kumarı kesin bir şekilde yasaklamıştır.
B) Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.
C) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D) Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur. CEVAP

SAYFA 89 CEVAPLARI

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(Hz. Yusuf (s.a.), din, kul hakkı, kıssa, alkol, tahrif)
1. Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe …..DİN.……….denir.
2. İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak ………………KUL HAKKI..…………………. dır.
3. ……..ALKOL….………………. bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir.
4. ……...TAHRİF……. saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir.
5. ..……..Hz. Yusuf (s.a.)..………………… Hz. Yakub’un (a.s.) on iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( D ) İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
2. ( Y ) Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
3. ( D ) Asr suresi adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.
4. (D ) Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
5. ( Y ) İslam’a göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahip değildir.
6. ( D ) İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
7. ( Y ) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmemiştir.
8. (D ) Hz. Yusuf (a.s.), Allah’ın (c.c.) kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu.
9. ( Y) Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
10. (D  ) İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara hurafe denir.

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Asr Suresi, adını birinci ayette geçen “asr” kelimesinden alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir