8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 108-109-110-111 Cevapları

Bu yazıda “8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 108-109-110-11 Cevapları” konusunu yazdık. MEB 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 4. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 108-109-110-111 cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 108-109-110-111 Cevapları

SAYFA 108 CEVAPLARI

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

Soruların cevaplarını linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini açıklayınız.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi ile ilgili hadislerinden örnekler yazınız.

4. Hangi davranışlarımız güvenilir bir insan olduğumuzu gösterir? Açıklayınız. 

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) azim ve kararlılığını örneklerle açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.” (Nesâî, Dahâyâ, 42.) Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) Adaleti
B) Dürüstlüğü
C) Güvenilirliği
D) Merhameti CEVAP

SAYFA 109 CEVAPLARI

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzüldü ve onlar için, “Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etti. (Buhârî, Enbiyâ, 54.)
Yukarıda verilen örnekte asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir. CEVAP

3. Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti.
Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi. CEVAP
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfü’l-Fudûl) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’un en genç üyesidir. CEVAP

5. Hz. Muhammed (s.a.v.), davasından vazgeçmesi için müşriklerin yaptığı cazip teklifleri geri çevirmiş ve onlara şu cevabı vermiştir: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili belirtilen özelliklerden biridir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) bilgiye önem verirdi.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahalıydı.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı. CEVAP
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) danışarak iş yapardı

SAYFA 110 CEVAPLARI

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.(üsve-i hasene, istişare, sebat, sıdk, emanet, azim)

1- Doğruluk, …..SIDK..… kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir.

2- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de ……..ÜSVE-İ HASENE…….. kavramıyla ifade edilir.

3- Peygamberlerin özelliklerinden biri olan ……...EMANET..……. güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir.

4- Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla ……..İSTİŞARE…… sonucunda verilen kararlara uygun hareket edilmiştir.

5- Hz. Muhammed (s.a.v.) “Güneşi sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” buyurarak …….SEBAT……….. ve kararlılığını dile getirmiştir.

6- Mümin şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve …...AZİM…… gösterir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
2. ( ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
3. ( ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini Kur’an-ı Kerim “üsve-i hasene” olarak nitelemektedir.
4. ( D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde “Erdemliler Cemiyeti”ne katılmıştır.
5. ( Y ) Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
6. ( D ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
7. ( Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur.
8. ( D ) Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda  verilen kararlara uygun hareket etmiştir.

SAYFA 111 CEVAPLARI

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ KİTABI SAYFA 11 BULMACA CEVAPLARI

SOLDAN SAĞA

5. KARARLILIK

6. SEBAT

8. KUREYŞ

10. MERHAMET

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. DOĞRULUK

2. CESARET

3. GÜVEN

4. İSTİŞARE

7. AZİM

9. EMİN

BULMACANIN SORULARI

Soldan Sağa
5. Bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten sonra
verilen karardan dönmemek.
6. Kararında ya da sözünde azimli olmak, bir işi sonuna kadar götürmek.
8. Hz. Peygamberin mensup olduğu kabile ve bir sure adı.
10. Bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı
üzüntü duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmak.
Yukarıdan Aşağıya
1. Dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman
doğruyu söylemek.
2. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven duygusu.
3. Bir kimseye kuşku duymadan inanmak ve güvenmek.
4. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir
alışverişinde bulunmak.
7. Karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret
göstermek.
9. Güvenilir kimse

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI CEVAPLARI.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir