8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 8. ÜNİTE Sayfa 102 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102 MEB Yayınları

Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Do Your Best!
Write a short paragraph explaining the responsibilities of your family members.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Görsel Sözlük
Bu birimden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.
En iyisini yap!
Aile üyelerinizin sorumluluklarını açıklayan kısa bir paragraf yazın.


Hi! My name is Zeynepsu. I’m fifteen years old. I have got a brother. In our family, everybody has responsibilities. I’m responsible for loading and emptying the dishwasher. When I have enough time, I help my mom to take care of my brother. Also, tidying up the house is my responsibility.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Selam! Benim adım Zeynepsu. Ben on beş yaşındayım. Benim bir erkek kardeşim var. Ailemizde herkesin sorumlulukları var. Bulaşık makinesini yüklemek ve boşaltmaktan ben sorumluyum. Yeterli zamanım olduğunda, annemin erkek kardeşimle ilgilenmesine yardım ederim. Ayrıca, evi toplamak benim sorumluluğumdur.


His name is Mehmet. He is my father. Heis a teacher. My father is responsible for cleaning up the house and ironing the clothes. Dusting he shelves is also his responsibility. He really helps my mom

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Adı Mehmet. O benim babam. O bir öğretmen. Babam evi temizlemekten ve kıyafetleri ütülemekten sorumludur. Raflarını tozlamak da onun sorumluluğundadır. Anneme gerçekten yardım ediyor


Her name is Hale. She is my mother. She works in a bank and she is very busy all day. We do our best to help her. She is generally responsible for cooking and shopping. Laundry is also her responsibility.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Adı Hale. O benim annem. Bir bankada çalışıyor ve bütün gün çok meşgul. Ona yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yemek pişirmek ve alışveriş yapmaktan genellikle sorumludur. Çamaşırhane de onun sorumluluğundadır.


Mustafa is my brother. He is nine years old. He also helps us. He knows his duties. Taking out the garbage and setting the table
are his tasks. My parents want him to keep his room clean.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mustafa benim kardeşim. O dokuz yaşında. O da bize yardım ediyor. Görevlerini biliyor. Çöpü çıkarmak ve masayı ayarlamak
onun görevleri. Ailem onun odasını temiz tutmasını istiyor.


Self-assessment

understand obligations, likes and dislikes in oral texts.
express responsibilities, likes and dislikes.
understand texts about responsibilities.
write a poem about feelings and responsibilities.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öz değerlendirme

Sözlü metinlerdeki yükümlülükleri, sevdikleri ve hoşlanmadığı şeyleri anlar.
sorumlulukları, beğenileri ve hoşlanmamalarını ifade eder.
sorumluluklarla ilgili metinleri anlayabilir.
Duygular ve sorumluluklar hakkında bir şiir yazın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.