8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11Tutku Yayınları, 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 10  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları 1. ünite İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 11 Tutku Yayınları

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Tick (✔) the quotation/proverb below that best describes friendship in your opinion. Then share the quotations/proverbs about friendship in Turkish.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness. (Euripides)

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. (Albert Camus)

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. (Helen Keller)

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks. (Eskimo Proverb)

The road to a friend’s house is never long. (Danish Proverb)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Görüşünüze göre dostluğu en iyi anlatan alıntıyı / atasözünü işaretleyin (✔). Ardından dostluk hakkındaki alıntıları / atasözlerini Türkçe paylaşın.

Arkadaşlar sevgilerini sıkıntı içinde, mutlulukta değil gösterirler. (Euripides)

Arkamdan yürüme; Önder olmayabilirim. Önümde yürümeyin; Takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol. (Albert Camus)

Karanlıkta bir arkadaşıyla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir. (Helen Keller)

Buz kırana kadar arkadaşlarınızı düşmanlarınızdan asla tanımazsınız. (Eskimo Atasözü)

Bir arkadaşınızın evine giden yol asla uzun değildir. (Danimarka Atasözü)


3. Can a person with the personal traits below be your best friend? Tick (✓) or cross (✘).

honest
jealous
understanding
tactful
sneaky
generous
self-centered
caring
fair
loyal
bad-tempered
mean
aggressive
adventurous
arrogant
helpful
unreliable
stubborn
amusing
determined

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Aşağıdaki kişisel özelliklere sahip bir kişi en iyi arkadaşınız olabilir mi? (✓) veya çarpı (✘) işaretleyin.

dürüst
kıskanç
anlayış
düşünceli
sinsi
cömert
bencil
ilgili
fuar
sadık
kötü huylu
anlamına gelmek
agresif
maceraperest
kibirli
faydalı
güvenilmez
inatçı
eğlenceli
belirlenen


4. What are the personal traits of a good and a bad friend to you? Why? Share your reasons with your classmates.

Example: To me, a good friend is an honest person because I hate sneaky people. A bad friend is an aggressive person because I need tactful and caring people around me.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Sizin için iyi ve kötü bir arkadaşın kişisel özellikleri nelerdir? Neden? Nedenlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Örnek: Bana göre iyi bir arkadaş dürüst bir insan çünkü sinsi insanlardan nefret ediyorum. Kötü bir arkadaş agresif bir insandır çünkü çevremdeki taktik ve ilgili insanlara ihtiyacım var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir