8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12, 13 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12, 13 MEB Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi  1. ÜNİTE Sayfa 12,1 13  8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 12, 13 MEB Yayınları

Sayfa 12 Türkçe Çevirisi

Tick ( ) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.

Meeting with friends
Having a picnic
Playing sports
Skating
Cycling
Having a party

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Arkadaşlarınızla yapmak istediğiniz aktiviteleri işaretleyin (). Onları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Arkadaşlarla buluşmak
Piknik yapmak
Spor oynamak
Paten kaymak
Bisiklet sürmek
Parti vermek


Activity 1
Listen to the recording. Circle the correct phrases.

1 Really? Are you busy/ What are you doing tomorrow afternoon?
2 No, not at all./ Thanks, a lot. Why?
3 That would be great./ That’s awesome.
4 Do you want/ Would you like to come to the shopping mall on
Sunday?
5 I’m sorry, but I can’t./ I’d love to but I’m busy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite
Kaydı dinleyin. Doğru ifadeleri daire içine alın.

1 Gerçekten mi? Meşgul müsün / yarın öğleden sonra ne yapıyorsun?
2 Hayır, hiç değil. / Teşekkürler, çok şey. Neden?
3 Harika olurdu. / Harika.
4 Alışveriş merkezine gelmek ister misiniz?
Pazar?
5 Üzgünüm ama yapamam / isterdim ama meşgulüm


Activity 2
Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.

Yeah, why not? This idea sounds fun.
I’m sorry, but I can’t because I have to finish my project

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Arkadaşlarınızdan birinin sizi bir etkinlik yapmaya davet ettiğini varsayın. Açıklamalar ve nedenler vererek kabul edin veya reddedin.

Evet neden olmasın? Bu fikir kulağa eğlenceli geliyor.
Üzgünüm ama yapamam çünkü projemi bitirmek zorundayım

Sayfa 13 Türkçe Çevirisi

Activity 1
Match the words/ phrases with their explanations.

1 back up
2 buddy 
3 count on 
4 get on well with someone
5 laid-back

 (…2…) a best/ close/ true friend
(…4…) b like each other
(…1…) c support
(…3…) d trust
(…5…) e relaxed

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 desteklemek
2 arkadaş
3 güven
4 biriyle iyi geçin
5 rahat

(… 2…) en iyi / yakın / gerçek arkadaş
(… 4…) b birbirini beğenir
(… 1…) c desteği
(… 3…) d güven
(… 5…) e rahat


Activity 2
Read the text. How many buddies has Emel got?

Friendship in Emel’s Life
Some of our friends come into our lives and stay forever. They are like our brothers and sisters. We sometimes argue, but most of the time we get on well with each other. I have some great buddies. They are Stella, Zeynep, Furkan and Tuna. Zeynep backs me up when I need her. She will be there for me if I call on her. Furkan is an honest boy because he never tells lies and keeps our secrets. We always count on him. Stella is a laid-back girl, she never minds others. Tuna’s style attracts many teenagers’ attention. He is a really cool boy. We share the same interests, we like spending time together. If you are a true friend, you will have true friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Metni oku. Emel’de kaç arkadaş var?

Emel’in Hayatında Arkadaşlık
Bazı arkadaşlarımız hayatımıza girip sonsuza dek kalırlar. Onlar bizim kardeşlerimiz gibi. Bazen tartışıyoruz, ama çoğu zaman birbirimizle iyi geçiniyoruz. Harika kankalarım var. Onlar Stella, Zeynep, Furkan ve Tuna. Zeynep ona ihtiyacım olduğunda destek veriyor. Onu ararsam benim için orada olacak. Furkan dürüst bir çocuk çünkü asla yalan söylemiyor ve sırlarımızı saklıyor. Her zaman ona güveniyoruz. Stella rahat bir kızdır, başkalarını asla düşünmez. Tuna’nın tarzı birçok gencin dikkatini çekiyor. Gerçekten havalı bir çocuk. Aynı ilgi alanlarını paylaşıyoruz, birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Eğer gerçek bir arkadaşsanız, gerçek arkadaşlarınız olur.


Activity 3

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text.

1 Emel has four buddies in her life.
2 They count on Furkan because he always tells the truth.
3 Zeynep backs Emel up when she calls on her.
4 Stella is always calm so she is a laid-back girl.
5 Friends sometimes argue. However, they often get on well with each other.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3

Metni tekrar okuyun. Cümleleri metindeki kalın kelimelerle / kelime öbekleriyle tamamlayın.

1 Emel’in hayatında dört arkadaşı var.
2 Furkan’a güveniyorlar çünkü daima gerçeği söylüyor.
3 Zeynep, Emel’i onu aradığında destekliyor.
4 Stella her zaman sakin ve rahat bir kız.
5 Arkadaşlar bazen tartışır. Ancak, genellikle birbirleriyle iyi geçinirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir