8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19, 20 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19, 20 MEB Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi  1. ÜNİTE Sayfa 19, 20  8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19, 20 MEB Yayınları

Sayfa 19 Türkçe Çevirisi

1. What do they like doing with their friends? Write your sentences.
2. Circle the correct words/ phrases.
1. Would you / Shall we like to go to Othello play on Saturday?
2. I’m sorry, but I can’t. / that’s awesome. I have an exam.
3. I’m / I’m not interested in football so I don’t want to come to the match with you.
4. How about go/ going to the shopping mall on Friday?
5. No, / Sure, that sounds fun!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Arkadaşlarıyla ne yapmaktan hoşlanırlar? Cümlelerinizi yazın.
2. Doğru kelimeleri / kelime öbeklerini daire içine alın.
1. Othello oyununa Cumartesi günü gitmek ister miyiz?
2. Üzgünüm, ama yapamam. / bu harika. Sınavım var.
3. Futbolla ilgilenmiyorum / ilgilenmiyorum, bu yüzden sizinle maça gelmek istemiyorum.
4. Nasıl Cuma günü alışveriş merkezine gitmek / gitmek?
5. Hayır, / Tabii, kulağa eğlenceli geliyor!


3. Solve the puzzle. Write the words/ phrases you find in the blanks.

4. Read the dialogue. Tick ( ) the true sentences.

Andy : There is a great science fiction movie tomorrow afternoon. How about going it together?
Bob : I’d love to, but I’m going on a picnic with my family.
Rıza : I’m so busy but I can’t refuse it. Because I like sci-fi movies so much.
Merve : That sounds great. I will enjoy being with you

1. Andy invites her friends to a comedy movie.
2. The movie is tomorrow afternoon.
3. Bob has an excuse.
4. Rıza misses his chance.
5. Merve accepts the invitation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. bulmacayı çözün. Bulduğunuz kelimeleri / cümleleri boşluklara yazın.

4. Diyaloğu okuyun. Gerçek cümleleri işaretleyin ().

Andy: Yarın öğleden sonra harika bir bilim kurgu filmi var. Birlikte gitmeye ne dersiniz?
Bob: Çok isterdim ama ailemle birlikte pikniğe gidiyorum.
Rıza: Çok meşgulüm ama reddedemem. Çünkü bilim kurgu filmlerini çok seviyorum.
Merve: Kulağa hoş geliyor. Seninle olmaktan zevk alacağım

1. Andy arkadaşlarını bir komedi filmine davet eder.
2. Film yarın öğleden sonra.
3. Bob’un bir mazereti var.
4. Rıza şansını kaçırıyor.
5. Merve daveti kabul eder.


Sayfa 20 Türkçe Çevirisi

Cevaplarınıda yanına yazdık.

1. fashionable or attractive – COOL
2. a person who isn’t an enemy – FRIEND
3. two people sharing a space or involving in the same activity – MATE
4. hidden knowledge – SECRET
5. to discuss on a topic – ARGUE
6. to give encouragement to someone – SUPPORT
7. informal conversation about daily matters – CHIT-CHAT
8. relaxed in manner and character – LAID-BACK
9. someone always telling the truth – HONEST
10. the activity of painting, drawing, and making sculpture – ART
11. not hungry – FUL
12. to explain why you refuse an invitation – EXCUSE

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cevaplarınıda yanına yazdık.

1. şık veya çekici – COOL
2. düşman olmayan bir kişi – ARKADAŞ
3. bir alanı paylaşan ya da aynı etkinliğe katılan iki kişi – MATE
4. gizli bilgi – GİZLİ
5. bir konu hakkında tartışmak – ARGUE
6. birine cesaret vermek – DESTEK
7. günlük konular hakkında gayri resmi konuşma – CHIT-CHAT
8. tarz ve şekilde rahat – LAID-BACK
9. birisi her zaman doğruyu söyler – DÜRÜST
10. Resim, çizim ve heykel yapımı – ART
11. aç değil – FUL
12. bir daveti neden reddettiğinizi açıklamak için – EXCUSE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir