8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 41, 42  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42 Tutku Yayınları

SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Read the ingredients and the steps of the recipe and put the photos in the correct order.

HOW TO MAKE SUSHI
Ingredients:
● 4 cups of sushi rice
● 1 sheet of dried seaweed
● 1 avocado
● 3/4 cup of fish
● 1/2 tsp salt
Sushi is a traditional dish in Japan. Today, it is possible to eat sushi everywhere in the world. You can also prepare it at home because it is very easy to make sushi.
1 First, cover a bamboo mat with plastic wrap and put a sheet of dried seaweed on top of the mat.
2 Second, put sushi rice on the dried seaweed.
3 Next, spread sushi rice on top of the seaweed and press firmly.
4 After that, sprinkle salt over the sushi rice.
5 Place avocado and fish lengthwise on the seaweed. 6 Then roll the plastic wrap forward.
7 Press the plastic wrap firmly with your hands and remove the rolled sushi.
8 Finally, cut the sushi roll into pieces.
9 Sushi is ready. Serve your sushi with tea. Enjoy it

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Tarifin malzemelerini ve adımlarını okuyun ve fotoğrafları doğru sıraya koyun.

SUŞİ NASIL YAPILIR
Malzemeler:
● 4 bardak suşi pirinci
● 1 yaprak kuru deniz yosunu
● 1 avokado
● 3/4 bardak balık
1/2 çay kaşığı tuz
Suşi, Japonya’da geleneksel bir yemektir. Bugün dünyanın her yerinde suşi yemek mümkün. Suşi yapmak çok kolay olduğu için evde de hazırlayabilirsiniz.
1 Önce, bir bambu hasırını plastik bir örtü ile örtün ve hasırın üzerine bir tabak kuru deniz yosunu koyun.
2 İkinci olarak, kurutulmuş deniz yosununun üzerine suşi pirinci koyun.
3 Daha sonra, suşi pirinci deniz yosununun üzerine yayın ve sıkıca bastırın.
4 Bundan sonra suşi pirincinin üzerine tuz serpin.
5 Avokadoyu ve balığı deniz yosununun üzerine uzunlamasına yerleştirin. 6 Ardından plastik sargıyı ileri doğru sarın.
7 Plastik sargıyı ellerinizle sıkıca bastırın ve suşiyi çıkarın.
8 Son olarak, suşi rulosunu parçalara ayırın.
9 Sushi hazır. Suşinizi çay ile servis edin. Tadını çıkar

 


SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Read the text again. Then match the words in bold with their probable meanings.
1. lengthwise ……………. A. The short form of teaspoon.
2. tsp ……………. B. In the direction or position of the longest side.
3. plastic wrap ……………. C. A type of thin plastic to cover food.
4. seaweed ……………. D. In every place.
5. sprinkle ……………. E. Toward a place or position that is in front of you.
6. forward ……………. F. To drop a few pieces of something over a surface.
7. dish ……………. G. Meal.
8. everywhere ……………. H. A plant that grows in the sea.

6 Write the recipe for a meal. Use the words like first, second, next, then, after that and finally.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Metni tekrar okuyun. Ardından kalın harflerle yazılmış kelimeleri olası anlamları ile eşleştirin.
1. Boyuna ……………. A. Kısa çay kaşığı şekli.
2. tsp ……………. B. En uzun kenarın yönünde veya konumunda.
3. plastik sargı ……………. C. Yiyecekleri örtmek için bir tür ince plastik.
4. deniz yosunu ……………. D. Her yerde.
5. serpin ……………. E. Önünüzdeki bir yere veya konuma doğru.
6. ileri ……………. F. Bir yüzeyin üzerine birkaç parça şey düşürmek.
7. yemek ……………. G. Yemek.
8. her yerde ……………. H. Denizde büyüyen bir bitki.

6 Yemek tarifini yazın. Birinci, ikinci, sonraki, sonra, ondan sonra ve son olarak gibi kelimeleri kullanın.


7 Peer Assessment: Exchange your work with your partner and evaluate your partner’s reci̇pe i̇n Part 6. Use the checklist below. What else can you do to improve your partner’s work? Share your ideas with your partner

1. writes the ingredients of the dish.
2. uses the words like first, second, then, finally, etc.
3. uses vocabulary > structures effectively.
4. pays attention to spelling rules and punctuation.

8 Group Work: Work in groups of four. A group member makes a presentation and talks about his/her recipe in Part 6 while the others ask for some more details about the recipe. You may use the questions below.
☞ Sorry! Can you repeat that, please?
☞ Do we use two or three eggs?
☞ Do we have to use butter?
☞ What should we do after we add the dough?
☞ How many minutes do we heat it?
☞ How much sugar do we use?
☞ How many bell peppers are there?
☞ Do we mash or slice the potato?
☞ When should we add water?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı partnerinizle paylaşın ve partnerinizin alacağı Bölüm 6’yı değerlendirin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Partnerinizin çalışmasını iyileştirmek için başka ne yapabilirsiniz? Fikirlerinizi partnerinizle paylaşın

1. Yemeğin içeriğini yazar.
2. birinci, ikinci, sonra, son olarak vb. Kelimeleri kullanır.
3. Kelime dağarcığını> yapıları etkili bir şekilde kullanır.
4. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat eder.

8 Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Bir grup üyesi bir sunum yapar ve 6. Bölümde tarifi hakkında konuşur, diğerleri ise tarifle ilgili daha fazla ayrıntı ister. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
☞ Üzgünüm! Tekrar eder misin lütfen?
☞ İki veya üç yumurta kullanıyor muyuz?
☞ Tereyağı kullanmak zorunda mıyız?
☞ Hamuru ekledikten sonra ne yapmalıyız?
☞ Kaç dakika ısıtıyoruz?
☞ Ne kadar şeker kullanıyoruz?
☞ Orada kaç tane biber var?
☞ Patatesi eziyor muyuz veya dilimliyor muyuz?
☞ Ne zaman su eklemeliyiz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir