8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 46, 47 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 Tutku Yayınları

SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the ways of communication with the photos. Write the correct letters in the boxes

text a message
write a letter/postcard
send an email
make a phone call
talk face to face
use social networks

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Fotoğraflar ile iletişimin yollarını eşleştirin. Kutulara doğru harfleri yazın

E metin mesajı
mektup / posta kartı yazmak
bir e-posta göndermek
bir telefon görüşmesi yap
yüz yüze konuşmak
sosyal ağları kullan


2 4.1 Listen and write the number of the people in the order you hear.

My friends and I send messages to each other all the time because it is always easier and faster.
I don’t like online communication. I prefer meeting up and talking face to face.
I know it is an old-fashioned way, but I love sending letters or postcards to my friends when I don’t see them for a long time.
I think the best way to communicate with my friends is social networks. You can share your opinions, music, videos, etc. It’s always more fun to use social networks.
I phone my friends to keep in touch. My parents get angry with me because I sometimes talk on the phone for hours.
I like sending emails to my friends, especially when I want to share photos and homework

3 How do you communicate with your friends? Why? Share your ideas with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 4.1 İnsanların sayısını duyduğunuz sırada dinleyiniz ve yazınız.

Arkadaşlarım ve ben her zaman birbirimize mesaj gönderiyoruz çünkü her zaman daha kolay ve hızlı.
Çevrimiçi iletişimi sevmiyorum. Karşılaşmayı ve yüz yüze konuşmayı tercih ederim.
Eski moda bir yol olduğunu biliyorum, ancak uzun zamandır göremediğimde arkadaşlarıma mektup veya kartpostal göndermeyi seviyorum.
Arkadaşlarımla iletişim kurmanın en iyi yolunun sosyal ağlar olduğunu düşünüyorum. Fikirlerinizi, müziklerinizi, videolarınızı vb. Paylaşabilirsiniz. Sosyal ağları kullanmak her zaman daha eğlencelidir.
Bağlantıda kalmaları için arkadaşlarımı ararım. Ailem bana kızıyor çünkü bazen telefonda saatlerce konuşuyorum.
Arkadaşlarıma e-posta göndermeyi seviyorum, özellikle de fotoğrafları ve ödevleri paylaşmak istediğimde

3 Arkadaşlarınızla nasıl iletişim kurarsınız? Niye ya? Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 In what ways did people communicate throughout history? Give examples.

2 Read the text and answer the questions below. Give short answers where possible.
1. For what purpose did Chinese soldiers use smoke signals?
2. Who invented the fist printing machine?
3. What were the fist words on the telephone?
4. When did John Logie Baird make the fist transatlantic television transmission?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 İnsanlar tarih boyunca hangi yollarla iletişim kurdular? Örnekler ver.

2 Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Mümkün olduğunda kısa cevaplar verin.
1. Çinli askerler hangi amaç için duman sinyalleri kullandılar?
2. İlk baskı makinesini kim icat etti?
3. Telefondaki ilk sözler nelerdi?
4. John Logie Baird ilk transatlantik televizyon yayınını ne zaman yaptı?


HISTORY OF COMMUNICATION
People used different ways to communicate in history. Chinese soldiers used smoke signals to warn their commanders in 1800 BC. Abbasids started to use messenger birds to have information from distant places in 1150. A German goldsmith, Johannes Gutenberg invented the fist printing machine in 1454. After that, people started to share their opinions much easier. Samuel Morse invented the telegraph in 1794. It was faster than letters. When Alexander Graham Bell invented the fist telephone in 1876, his fist words were “Mr. Watson. Come here. I want to see you.” In 1896, Guglielmo Marconi invented the first radio, but its range was about only one mile. John Logie Baird invented the television in 1927 and one year later, he made the fist transatlantic television transmission. Martin Cooper invented the fist cell phone in 1973. Finally, the biggest invention, the Internet, became a reality in 1983.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İLETİŞİM TARİHİ
İnsanlar tarihte iletişim kurmak için farklı yollar kullandılar. Çinli askerler M.Ö. 1800’de komutanlarını uyarmak için duman sinyalleri kullandılar. Abbasi, 1150’de uzak yerlerden bilgi almak için haberci kuşları kullanmaya başladı. Bir Alman kuyumcu olan Johannes Gutenberg, 1454’te ilk baskı makinesini icat etti. Bundan sonra insanlar görüşlerini daha kolay paylaşmaya başladı. Samuel Morse, telgrafı 1794’te icat etti. Harflerden daha hızlıydı. Alexander Graham Bell yumruk telefonunu 1876’da icat ettiğinde, yumruk sözleri “Bay Watson. Buraya gel. Seni görmek istiyorum. ”1896’da Guglielmo Marconi ilk radyoyu icat etti, ancak menzili yalnızca bir mil kadardı. John Logie Baird 1927’de televizyonu icat etti ve bir yıl sonra ilk transatlantik televizyon yayınını yaptı. Martin Cooper ilk cep telefonunu 1973’te icat etti. Sonunda, en büyük icat olan Internet 1983’te gerçek oldu.


3 Read the text and write the dates of the ways of communication.

4 What are the latest technological developments in communication? Give some examples.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Metni okuyun ve iletişim yollarının tarihini yazın.

4 İletişimdeki son teknolojik gelişmeler nelerdir? Bazı örnekler ver.

3 Comments on “8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46, 47 Tutku Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.