8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53, 54 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 52 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 4. ÜNİTE Sayfa 52 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53, 54 MEB Yayınları

SAYFA 53 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 2
Read the text. What do you think about the usage of telephone? Add one more pro and con in each box.

Telephone
People always want to keep in touch with each other. Telephones provide people to connect easily. With the help of technology, telephones change a lot. It started as a telephone, then evolved into mobile phones and its latest version is now smart phones. Smart phones have both pros and cons.

PROS
easy to carry
• easy Internet connection
• easy way of keeping in touch
• rescue for emergency
• ……………………………………………………

CONS
• expensive
• disturb the concentration
• addiction
• security risks
• ……………………………………………………

As a result, it has pros and cons. It becomes an essential part of our lives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Metni oku. Telefon kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Her kutuya bir tane daha pro ve con ekleyin.

Telefon
İnsanlar her zaman birbirleriyle iletişim halinde olmak ister. Telefonlar insanların kolayca bağlantı kurmasını sağlar. Teknolojinin yardımıyla telefonlar çok değişiyor. Bir telefon olarak başladı, daha sonra cep telefonlarına dönüştü ve en son sürümü artık akıllı telefonlar. Akıllı telefonların hem artıları hem de eksileri vardır.

Artıları
taşıması kolay
• kolay İnternet bağlantısı
• iletişimde kalmanın kolay yolu
• acil durum için kurtarma
• ……………………………………………………

EKSİLERİ
• pahalı
• konsantrasyonu bozmak
• bağımlılık
• güvenlik riskleri
• ……………………………………………………

Sonuç olarak, artıları ve eksileri vardır. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelir.


SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Work in groups. Act out a call center drama, choose a task from the role cards below. One by one call the call center to share your problems.

You work at a municipality call center. You pick up the phone and answer the questions. Be polite and try to solve the problems.

You have lots of clothes. You want to share some of them with people in need. You call the call center to get information about the issue.

You are the local authority of your neighbourhood. You want to get help for the homeless people. So you call the call center.

Your neighbours and you decide to be healtier. You call the call center to ask for information about its health and sport
services.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

Gruplarla çalışmak. Bir çağrı merkezi dramasını canlandırın, aşağıdaki rol kartlarından bir görev seçin. Sorunlarınızı paylaşmak için tek tek çağrı merkezini arayın.

Bir belediye çağrı merkezinde çalışıyorsunuz. Telefonu kaldır ve soruları cevapla. Kibar olun ve sorunları çözmeye çalışın.

Bir sürü elbisen var. Bazılarını ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Konu ile ilgili bilgi almak için çağrı merkezini ararsınız.

Mahallenizin yerel yetkilisisiniz. Evsizler için yardım almak istiyorsun. Yani çağrı merkezini ararsınız.

Komşularınız ve siz daha şifalı olmaya karar verdiniz. Sağlık ve sporu hakkında bilgi almak için çağrı merkezini ararsınız.
Hizmetler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir