8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61, 62 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61, 62 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 56, 57, 58, 59 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61, 62 Tutku Yayınları

SAYFA 60 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

60
Complete the conversation with your friend. Then listen again and
check.
Zoe : Hello, Zoe speaking!
Benjamin : Hi, Zoe. This is Benjamin. How are you doing?
Zoe : Great, thanks.
Benjamin : Listen, Zoe. Anna and I want to buy an online flight ticket to Turkey, but this is the first time. Can you help us, please?
Zoe : Sure. First, do you want to buy a ROUND TRIP (1)?
Benjamin : What do you mean BY THAT EXACTLY (2)?
Zoe : I mean, do you want to go and come back?
Benjamin : No, only one way.
Zoe : OK! Click one way. Then fill in the locations and departure time. Then click next.
Benjamin : From London Heathrow to Dalaman Airport on April 21. Alright. And now?
Zoe : Now, will you choose refundable or non-refundable prices?
Benjamin : Sorry, I can’t FOLLOW (3) you. Can you explain what it means?
Zoe : In other words, if you choose non-refundable, it is cheaper, but you can’t make any changes. If you choose refundable, it is more expensive, but you can make changes.
Benjamin : Well, let’s choose non-refundable then.
Zoe : Now, click next and choose the type of PAYMENT (4).
Benjamin : OK.
Zoe : Now, type the credit card number, cardholder’s name, EXPIRY (5) date and CVV number.
Benjamin : CVV number? What does it MEAN (6)?
Zoe : Look at the back of your credit card. CVV number means the last three numbers there.
Benjamin : I got it. That’s 345. Thank you for your help, Zoe.
Zoe : No problem. Take care. Bye.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Arkadaşınızla konuşmayı tamamlayın. Sonra tekrar dinle ve
Kontrol.
Zoe: Merhaba, Zoe konuşuyor!
Benjamin: Merhaba Zoe. Bu Benjamin. N’aber?
Zoe: Harika, teşekkürler.
Benjamin: Dinle, Zoe. Anna ve ben Türkiye’ye online uçak bileti almak istiyoruz ama bu ilk defa. Lütfen bize yardım eder misin?
Zoe: Elbette. İlk olarak, bir YUVARLAK SEYAHAT (1) satın almak ister misiniz?
Benjamin: Tam olarak ne demek istiyorsun (2)?
Zoe: Demek istediğim, gidip geri gelmek ister misin?
Benjamin: Hayır, tek yol.
Zoe: Tamam! Tek yolu tıklayın. Ardından konumları ve hareket saatini girin. Ardından ileri tıklayın.
Benjamin: 21 Nisan’da Londra Heathrow’dan Dalaman Havalimanı’na. Pekala. Ve şimdi?
Zoe: Şimdi, iade edilebilir mi yoksa iade edilmeyen fiyatlar mı seçeceksiniz?
Benjamin: Üzgünüm, seni TAKİP EDEMİYORUM (3). Ne anlama geldiğini açıklayabilir misin?
Zoe: Diğer bir deyişle, geri ödemesiz’i seçerseniz, daha ucuzdur, ancak herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Geri ödemeli seçerseniz, daha pahalıdır, ancak değişiklik yapabilirsiniz.
Benjamin: Öyleyse geri ödemesiz olanı seçelim.
Zoe: Şimdi, ileri’yi tıklayın ve ÖDEME türünü seçin (4).
Benjamin: Tamam.
Zoe: Şimdi, kredi kartı numarasını, kart sahibinin adını, SONA ERME (5) tarihini ve CVV numarasını yazın.
Benjamin: CVV numarası? NE ANLAMI (6)?
Zoe: Kredi kartınızın arkasına bakın. CVV numarası, oradaki son üç sayı anlamına gelir.
Benjamin: Anladım. Bu 345. Yardımın için teşekkürler, Zoe.
Zoe: Sorun değil. Kendine iyi bak. Hoşçakal.


Pair Work: Use the information below and write a conversation. Then act it out in the class.

Student A: You want to buy something online via your credit card for the first time, but you don’t know how to do it. Call a friend to ask
for help. Ask for clarification when you don’t understand anything.

Student B: Your friend wants to buy something online, but he/she has some problems. Help him/her how to buy the thing(s) he/she wants.
Answer your friend’s follow-up questions to make yourself clear.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Eşleştirme Çalışması: Aşağıdaki bilgileri kullanın ve bir konuşma yazın. Sonra sınıfta canlandırın.

Öğrenci A: İlk defa kredi kartınızla çevrimiçi bir şey satın almak istiyorsunuz, ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sormak için bir arkadaşınızı arayın
yardım için. Hiçbir şey anlamadığınızda açıklama isteyin.

Öğrenci B: Arkadaşınız internetten bir şey satın almak istiyor, ancak bazı sorunları var. İstediği şeyi / ürünleri nasıl alacağı konusunda ona yardım edin.
Kendinizi açıklığa kavuşturmak için arkadaşınızın takip sorularını yanıtlayın.


SAYFA 61 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Read the texts A (on this page), B and C (on the next page) and answer the questions.
Text A: What’s Emily inviting Melissa to?
Text B: What does Ann want to do with Joe at seven in the evening?
Text C: What’s Jack inviting Max to?

Dear Melissa,
How are u doing? I haven’t seen u for ages. I have gr8 news. Maybe
u know! I am graduating from the middle school on June 18. I hope there will be a graduation ceremony at 3:30 p.m. on Friday. Omg, isn’t it gr8?
After four years at middle school, I will start high school. I hope u can
come to my graduation ceremony. Please tell me that u will come. I really want to see u at my graduation. The ceremony will probably take place at the gym of my school, and I think there will be live music and fun right after we get our diplomas. Btw, I hope John also will be there. We can have dinner and chat f2f at a nice cafe after the ceremony. It’s my treat

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. A (bu sayfada), B ve C (sonraki sayfada) metinlerini okuyun ve soruları cevaplayın.
Metin A: Emily, Melissa’yı neye davet ediyor?
Metin B: Ann, akşam yedide Joe ile ne yapmak istiyor?
Metin C: Jack, Max’i neye davet ediyor?

Sevgili Melissa,
Nasılsın? Seni yıllardır görmedim. Gr8 haberlerim var. Olabilir
biliyorsun! Ortaokuldan 18 Haziran’da mezun oluyorum. İnşallah öğleden sonra 15: 30’da mezuniyet töreni olur. Cuma gününde. Omg, gr8 değil mi?
Ortaokulda dört yıl geçirdikten sonra liseye başlayacağım. Umarım yapabilirsin
mezuniyet törenime gel. Lütfen bana geleceğinizi söyleyin. Mezuniyetimde seni gerçekten görmek istiyorum. Tören muhtemelen okulumun spor salonunda yapılacak ve diplomalarımızı aldıktan hemen sonra canlı müzik ve eğlence olacağını düşünüyorum. Btw, umarım John da orada olur. Törenden sonra güzel bir kafede yemek yiyip f2f sohbet edebiliriz. Ben ısmarlıyorum


SAYFA 62 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Read the messages in Part 2 again and answer the questions.
1. When is Emily graduating from the middle school?
2. Where will Emily’s graduation ceremony probably take place?
3. What’s the problem with Joe’s Internet?
4. What time will Max and his friends meet for the activity?

4 Pair Work: Read the information below and write a chat dialog as in Part 2.
Student A: Imagine that there is a spring festival and a very famous singer is giving a concert. You have two tickets for the event.Greet your friend and invite him/her to the event.

Student B: Your friend is inviting you to a concert. If you accept the invitation, ask for details. If you refuse it, state your excuse gently, and then invite him/her for another activity at a later time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Bölüm 2’deki mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Emily ortaokuldan ne zaman mezun oluyor?
2. Emily’nin mezuniyet töreni muhtemelen nerede gerçekleşecek?
3. Joe’nun İnternetindeki sorun nedir?
4. Max ve arkadaşları etkinlik için ne zaman buluşacaklar?

4 Eşli Çalışma: Aşağıdaki bilgileri okuyun ve Bölüm 2’deki gibi bir sohbet diyaloğu yazın.
Öğrenci A: Bir bahar şenliği olduğunu ve çok ünlü bir şarkıcının konser verdiğini hayal edin. Etkinlik için iki biletiniz var Arkadaşınızı selamlayın ve onu etkinliğe davet edin.

Öğrenci B: Arkadaşınız sizi bir konsere davet ediyor. Daveti kabul ederseniz, ayrıntıları isteyin. Reddederseniz, nazikçe mazeretinizi belirtin ve daha sonra onu başka bir faaliyete davet edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir