8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 63, 64 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 63, 64 Tutku Yayınları

SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 How many different social media accounts do you have? How many hours do you spend a day
on social media? Share your ideas with your friends.
2 Read the brochure about social media below and choose the main idea of it.
The brochure is about … a. what your social media habits say about you.
b. the statistics of social media usage.
c. the disadvantages of social media.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Kaç farklı sosyal medya hesabınız var? Bir günde kaç saat harcıyorsun
sosyal medyada? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
2 Aşağıdaki sosyal medya broşürünü okuyun ve ana fikrini seçin.
Broşür … a. sosyal medya alışkanlıklarınız sizin hakkınızda neler söylüyor.
b. sosyal medya kullanım istatistikleri.
c. sosyal medyanın dezavantajları.


Social media is an important part of our lives. Social media use is now widespread and more influential than ever. The statistics about the usage of social media seems to be very interesting. Today, more than 2.5 billion people are now active on social media worldwide.

The most popular social networking site has about 1.86 billion active users. More than 90% of those between 18 and 29 years old are social media users. 88% of individuals aged 30 to 49 are engaged in social media. 43% of those aged 65 years old and above are engaged in social media. Nearly 80% of users access social media via a mobile device.

3 Read the brochure about social media again and answer the questions. Give short answers.
1. What’s the total number of active social media users in the world?
2. In what age group is using social media the most popular?
3. How do the users mostly access social media?
4. How many active users does the most popular social networking site have?
4 Choose a word or an expression about the Internet. Go to the board and try to explain what it is to your friends. You may use phrases/sentences, mimics, gestures, etc. to explain the word/expression, but you can’t say the word/expression itself.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası. Sosyal medya kullanımı artık yaygın ve her zamankinden daha etkili. Sosyal medyanın kullanımına ilişkin istatistikler oldukça ilginç görünüyor. Bugün dünya çapında 2,5 milyardan fazla insan sosyal medyada aktif durumda.

En popüler sosyal ağ sitesi yaklaşık 1,86 milyar aktif kullanıcıya sahiptir. 18-29 yaş arasındakilerin% 90’ından fazlası sosyal medya kullanıcısı. 30-49 yaşları arasındaki bireylerin% 88’i sosyal medyayla ilgileniyor. 65 yaş ve üzeri olanların% 43’ü sosyal medyada yer alıyor. Kullanıcıların yaklaşık% 80’i sosyal medyaya bir mobil cihaz aracılığıyla erişiyor.

3 Sosyal medya ile ilgili broşürü tekrar okuyun ve soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.
1. Dünyadaki toplam aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı nedir?
2. Sosyal medyayı hangi yaş grubunda en popüler kullanıyor?
3. Kullanıcılar sosyal medyaya en çok nasıl erişiyor?
4. En popüler sosyal ağ sitesinin kaç aktif kullanıcısı var?
4 İnternet ile ilgili bir kelime veya ifade seçin. Tahtaya gidin ve bunun ne olduğunu arkadaşlarınıza açıklamaya çalışın. Kelimeyi / ifadeyi açıklamak için kelime öbekleri / cümleleri, mimikleri, hareketleri vb. Kullanabilirsiniz, ancak kelimenin / ifadenin kendisini söyleyemezsiniz.


SAYFA 64 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Prepare a questionnaire about your friends’ Internet habits. Write 10-15 questions in your questionnaire. Share the results with your friends.

Example: Selin uses social networking sites once a day. Ahmet usually enters the Internet via his smartphone. Ecem often does research on her tablet computer. Süleyman plays computer games online on weekends.

Self – Assessment
How well can you do these things? Check (✓) the boxes.

I can …
I can understand phrases and vocabulary related to the Internet.
I can understand the gist of oral texts.
I can ask and answer about the Internet habits.
I can make excuses; accept and refuse offers.
I can identify the main idea of a text about the Internet habits.
I can understand the information in different materials about the Internet.
I can write about my Internet habits.
I can use the connectors “and”, “but” and “because”.
I can ask and answer follow-up questions for clarification.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Arkadaşlarınızın İnternet alışkanlıkları hakkında bir anket hazırlayın. Anketinize 10-15 soru yazın. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşın.

Örnek: Selin, sosyal ağ sitelerini günde bir kez kullanır. Ahmet internete genellikle akıllı telefonundan giriyor. Ecem sık sık tablet bilgisayarında araştırma yapıyor. Süleyman hafta sonları internette bilgisayar oyunları oynuyor.

Öz değerlendirme
Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

Yapabilirim …
İnternet ile ilgili kelime öbeklerini ve kelimeleri anlayabilirim.
Sözlü metinlerin özünü anlayabiliyorum.
İnternet alışkanlıkları hakkında soru sorabilir ve cevap verebilirim.
Bahane uydurabilirim; teklifleri kabul edin ve reddedin.
İnternet alışkanlıklarıyla ilgili bir metnin ana fikrini belirleyebilirim.
İnternet ile ilgili farklı materyallerdeki bilgileri anlayabiliyorum.
İnternet alışkanlıklarım hakkında yazabilirim.
Konektörleri “ve”, “ama” ve “çünkü” kullanabilirim.
Açıklama için takip soruları sorabilir ve cevaplayabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir