8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66, 67, 68 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66, 67, 68 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 66, 67, 68 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 66, 67, 68 Tutku Yayınları

SAYFA 66 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the adventures with the photos. Wri̇te the correct letters in the boxes.
Lesson 1
go rafting in the Black Sea Region
climb a mountain in the Swiss Alps
join a motorcycle tour on a mountainous
road take photographs of the whales in South Africa
fly in a hot-air balloon over Cappadocia
ride an elephant in the forest
go scuba diving in the ocean
go on a jeep safari in the desert
go caving in Antalya
do bungee jumping in Australia

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Maceraları fotoğraflarla eşleştirin. Kutulardaki doğru harfleri yazın.
Ders 1
Karadeniz Bölgesi’nde rafting yapın
İsviçre Alpleri’nde bir dağa tırmanmak
dağlık bir motosiklet turuna katılın
yol Güney Afrika balinaların fotoğraf çekmek
sıcak hava balonu içinde Kapadokya uçmak
ormanda bir fil sür
tüplü dalış okyanusa git
çölde bir cip safari yap
Antalya’da mağaraya git
Avustralya’da bungee jumping yapın


SAYFA 67 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Choose two of the adventure types in Part 1 (or some other adventure types) and compare them. Use the box below to give you ideas.

Taking photos of animals is safer than scuba diving.
Flying in a hot-air balloon is easier than bungee jumping.
Rafting is more entertaining than caving.
Riding an elephant is less dangerous than climbing a mountain.
Going on a jeep safari is better than joining a motorcycle tour.
Climbing is worse than swimming.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Bölüm 1’deki macera türlerinden ikisini (veya diğer bazı macera türlerini) seçin ve karşılaştırın. Size fikir vermek için aşağıdaki kutuyu kullanın.

Hayvanların fotoğrafını çekmek tüplü dalıştan daha güvenlidir.
Sıcak hava balonunda uçmak bungee jumping yapmaktan daha kolaydır.
Rafting, mağaradan daha eğlencelidir.
Fil sürmek, dağa tırmanmaktan daha az tehlikelidir.
Bir cip safarisine gitmek, bir motosiklet turuna katılmaktan daha iyidir.
Tırmanış yüzmekten daha kötüdür.


3. What do you see in the photos? Share your ideas with your friends.

4 6.1 Listen, check your guesses and match the names of the places with the photos above Great Barrier Reef Opera House and Sydney Harbor Bridge Overland Track in Tasmania

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

4 6.1 Dinleyin, tahminlerinizi kontrol edin ve yerlerin adlarını Tazmanya’daki Great Barrier Reef Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge Overland Track yukarıdaki fotoğraflarla eşleştirin


5 6.2 Listen again and answer the questions.
1. What’s the best time to visit Australia?
2. How long is the trekking route in Overland Track in Tasmania?
3. When does Australian Open Tennis Tournament take place?
4. How much does it cost to do bungee jumping in Kingston Park Raceway?
5. Why does the narrator prefer a boomerang as a gift?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 6.2 Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.
1. Avustralya’yı ziyaret etmek için en uygun zaman nedir?
2. Tasmania’daki Overland Track’deki yürüyüş rotası ne kadardır?
3. Avustralya Açık Tenis Turnuvası ne zaman yapılır?
4. Kingston Park Yarış Pisti’nde bungee jumping yapmanın maliyeti nedir?
5. Anlatıcı neden bir bumerang’ı hediye olarak tercih ediyor?


6 Group Work: Talk about your hometown or an interesting place in Turkey. Prepare some questions to ask your friends. You may use the questions below to help you.
What’s the best time to visit?
What can we buy as a present?
What can a visitor see there?
What activities do you prefer doing there? Why?
What traditional food/drinks can we have there?
What’s the best way to get there? Why?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Grup Çalışması: Memleketiniz veya Türkiye’deki ilginç bir yer hakkında konuşun. Arkadaşlarınıza sormak için bazı sorular hazırlayın. Size yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
Ziyaret için en uygun zaman nedir?
Hediye olarak ne satın alabiliriz?
Bir ziyaretçi orada ne görebilir?
Orada hangi aktiviteleri yapmayı tercih edersin? Neden?
Orada hangi geleneksel yiyecek / içecekleri alabiliriz?
Oraya ulaşmanın en iyi yolu nedir? Neden?


SAYFA 68 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. What adventure types do you prefer? Why? Work in groups of three and complete the table. Use the box below to give you ideas.

I prefer going scuba-diving in the ocean because I love sea life.
I prefer fling over Cappadocia to climbing a mountain because it is more exciting.
I would rather watch whales because it is so fascinating.
I would rather go rafting than go caving because it is more entertaining

Example:
Student A: I prefer seeing the Pyramids because I am interested in historic places a lot.
Student B: I would rather join a motorcycle tour on a mountainous road because it’s so adventurous.
Student C: I would rather go on a jeep safari in the desert because I love cars.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Hangi macera türlerini tercih edersiniz? Neden? Üçlü gruplar halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın. Size fikir vermek için aşağıdaki kutuyu kullanın.

Okyanusta tüplü dalış yapmayı tercih ediyorum çünkü deniz yaşamını seviyorum.
Daha heyecan verici olduğu için Kapadokya’dan dağa tırmanmayı tercih ediyorum.
Balinaları izlemeyi tercih ederim çünkü çok etkileyici.
Mağaracılık yapmaktan çok rafting yapmayı tercih ederim çünkü daha eğlenceli

Misal:
Öğrenci A: Piramitleri görmeyi tercih ediyorum çünkü tarihi yerlerle çok ilgileniyorum.
Öğrenci B: Dağlık bir yolda bir motosiklet turuna katılmayı tercih ederim, çünkü çok maceracı.
Öğrenci C: Çölde bir cip safarisine gitmeyi tercih ederim çünkü arabaları seviyorum.


2 Write a short paragraph about two adventurous things, places or tourist destinations. First, compare them and then say which one you prefer seeing or doing with your reasons.

The Great Wall of China and Burj Khalifa in Dubai are two popular destinations. The Great Wall of China is older and longer than Burj Khalifa. It’s also more exotic. You can walk for hours with a great pleasure there. Burj Khalifa is more modern and taller. There are lots of cafes, restaurants, etc. in it. I think I would rather see the Great Wall of China than see Burj Khalifa because it is a historic structure and I am interested in history and culture more.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 İki maceracı şey, yer veya turistik yer hakkında kısa bir paragraf yazın. İlk olarak, bunları karşılaştırın ve sonra nedenlerinizi görmek veya yapmak istediğinizi söyleyin.

Çin Seddi ve Dubai’deki Burj Khalifa iki popüler destinasyon. Çin Seddi, Burç Halife’den daha eski ve daha uzundur. Aynı zamanda daha egzotik. Orada büyük bir zevkle saatlerce yürüyebilirsiniz. Burç Halife daha modern ve daha uzundur. İçinde çok sayıda kafe, restoran vb. Var. Sanırım Burç Halife’yi görmektense Çin Seddi’ni görmeyi tercih ederim çünkü tarihi bir yapı ve tarih ve kültürle daha çok ilgileniyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir