8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 6. ÜNİTE Sayfa 75, 76, 77 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB Yayınları

SAYFA 75 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1
Look at the pictures. Tick ( ) the extreme sports.
Archery Skydiving Golf Mountain Biking
Activity 2
Listen to the recording. Write the names of the extreme sports.
canoeing caving hang-gliding kayaking rafting skateboarding

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite
Resimlere bakmak. Uç sporları işaretleyin ().
Okçuluk Skydiving Golf Dağ Bisikleti
Faaliyet 2
Kaydı dinleyin. Ekstrem sporların isimlerini yazın.
kano mağaracılık hang-gliding kano rafting kaykay


Activity 3
Work in pairs. Compare sports by expressing your preferences and reasons as in the sample.
Nick : Which extreme sports do you prefer? Motor-racing or skateboarding?
Eylül : I prefer skateboarding.
Nick : Why do you prefer it?
Eylül : Because I think it is more amusing.
Nick : What do you need for this sport?
Eylül : I need a skateboard, a helmet, elbow pads, knee pads and wrist guards.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3
Çiftler halinde çalışın. Örnekleri olduğu gibi tercihlerinizi ve nedenlerinizi ifade ederek sporları karşılaştırın.
Nick: Hangi doğa sporlarını tercih edersin? Motor yarışı mı yoksa kaykay mı?
Eylül: Kaykay yapmayı tercih ederim.
Nick: Neden tercih ediyorsun?
Eylül: Çünkü bence daha eğlenceli.
Nick: Bu spor için neye ihtiyacın var?
Eylül: Kaykay, kask, dirseklik, dizlik ve bilekliklere ihtiyacım var.

SAYFA 76 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1
Work in pairs. Brainstorm about the extreme sports. Fill in the mind map with your ideas.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite
Çiftler halinde çalışın. Doğa sporları hakkında beyin fırtınası yapın. Zihin haritasını fikirlerinizle doldurun.


Activity 2
Read the text. Would you like to try skydiving? Why?/ Why not?

Feel the Freedom “Skydiving” Skydiving is a very popular extreme sport. It is not only for young people but also the old ones. You can do it individually or as a group. If you are inexperienced, you have to jump with an instructor. It requires a lot of courage. You feel the adrenaline. Skydivers wear comfortable clothes and shoes before jumping. After they check their equipment carefully, they jump. They always carry a backup parachute with them. They jump out of a plane or a helicopter.
In free fall they perform acrobatic movements and then they open their parachutes to slow down. Skydivers have to check wind speed and other weather conditions. It seems dangerous; however, there are only a few accidents yearly. If you want to experience this fascinating activity, you can try it both in Turkey and abroad.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Metni oku. Paraşütle atlamayı denemek ister misiniz? Neden? / Neden olmasın?

Özgürlüğü Hissedin “Skydiving” Skydiving, çok popüler bir ekstrem spordur. Sadece gençler için değil, yaşlılar için de geçerlidir. Tek tek veya grup olarak yapabilirsiniz. Deneyiminiz yoksa, bir eğitmenle atlamanız gerekir. Çok cesaret gerektirir. Adrenalini hissediyorsun. Skydivers atlamadan önce rahat kıyafetler ve ayakkabılar giyer. Ekipmanlarını dikkatlice kontrol ettikten sonra atlarlar. Her zaman yanlarında bir paraşüt taşırlar. Bir uçaktan veya helikopterden atlarlar.
Serbest düşüşte akrobatik hareketler yaparlar ve sonra yavaşlamak için paraşütlerini açarlar. Skydivers rüzgar hızını ve diğer hava koşullarını kontrol etmelidir. Tehlikeli görünüyor; ancak, yılda sadece birkaç kaza olur. Bu büyüleyici etkinliği yaşamak istiyorsanız, hem Türkiye’de hem de yurtdışında deneyebilirsiniz.


Activity 3
Read the text again. Match the bold words with their definitions.

Extreme Sports
1 an instructor (……) a how fast something moves
2 courage (……) b a teacher
3 adrenaline (……) c bravery
4 backup (……) d second, extra
5 speed (……) e a hormone produced by your body when you are excited, nervous or afraid

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3
Metni tekrar okuyun. Cesur kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

Ekstrem Sporlar
1 eğitmen (……) bir şeyin ne kadar hızlı hareket ettiğini
2 cesaret (……) b bir öğretmen
3 adrenalin (……) c cesareti
4 yedek (……) d saniye, ekstra
5 hız (……) e heyecanlı, gergin veya korkmuşken vücudunuz tarafından üretilen bir hormon


SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1

Read the texts. What are their common features?

Hezarfen Ahmed Çelebi
Hezarfen Ahmed Çelebi was a Turkish scientist. Also, he was an adventurer. He jumped from Galata Tower in 1632. With the help of handmade wings, he landed Üsküdar district successfully. It was one of the most adventurous experience in that century. His experience improved the aircraft industry.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metinleri oku. Ortak özellikleri nelerdir?

Hezarfen Ahmed Çelebi
Hezarfen Ahmed Çelebi bir Türk bilim adamıydı. Ayrıca bir maceracıydı. 1632’de Galata Kulesi’nden atladı. El yapımı kanatların yardımıyla Üsküdar bölgesine başarıyla indi. O yüzyılın en maceracı deneyimlerinden biriydi. Deneyimi uçak endüstrisini geliştirdi.


Felix Baumgartner
Felix Baumgartner is an Austrian skydiver. He’s an ambitious adventurer. He’s famous for his experience of free fall from the space in 2012. He broke 5 World records with this fall. He gained “the fearless” nickname after this experience. His success helped scientific researches about the space.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Felix Baumgartner
Felix Baumgartner Avusturyalı bir paraşütçüdür. Hırslı bir maceracı. 2012 yılında uzaydan serbest düşüş deneyimi ile ünlüdür. Bu sonbaharda 5 Dünya rekoru kırdı. Bu deneyimden sonra “korkusuz” lakabını kazandı. Başarısı, alanla ilgili bilimsel araştırmalara yardımcı oldu.


Activity 2
Fill in the chart according to the texts.

1 Nationality
2 Date of performance
3 Occupation
4 Experience
5 Importance of the experience

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Grafikleri metinlere göre doldurun.

1 Uyruk
2 Performans tarihi
3 Meslek
4 Tecrübe puanı
5 Deneyimin önemi


Activity 3

Choose one of the adventurer you know. Ask and answer questions about him/ her.
Do you know any adventurers?
Yes, of course. My uncle is fond of adventure.

Why do you think he is an adventurer?
Because he can survive in nature on his own.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3

Bildiğiniz maceracılardan birini seçin. Onun hakkında soru sor ve cevapla.
Maceraperest biliyor musunuz?
Evet tabi ki. Amcam maceraya düşkündür.

Neden bir maceracı olduğunu düşünüyorsun?
Çünkü doğada kendi başına hayatta kalabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir