8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 77 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77 Tutku Yayınları

SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Listen again and answer the questions below. Give short answers.

1. When did the construction of Colosseum end?
2. What’s the capacity of Colosseum?
3. How many magnifient rock structures does Petra contain?
4. When did Johann Ludwig Burckhardt rediscover Petra?
5. What’s the oldest and longest construction project in history?
6. Why did the emperors of China build the Great Wall of China?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.

1. Colosseum’un inşaatı ne zaman sona erdi?
2. Colosseum’un kapasitesi nedir?
3. Petra kaç tane büyütücü kaya yapısı içeriyor?
4. Johann Ludwig Burckhardt, Petra’yı ne zaman yeniden keşfetti?
5. Tarihin en eski ve en uzun inşaat projesi hangisidir?
6. Çin imparatorları neden Çin Seddi’ni inşa ettiler?


5. Search for Machu Picchu, the Taj Mahal and Chichen Itza on the Internet. Write down some information about them. Then make groups of four and exchange your information about these places with your friends. Make comparisons while you exchange information.

Example:
Student A: Machu Picchu is an ancient Incan city.
Student B: That’s right. It’s about 2400 meters above sea level. It’s higher than the others.
Student C: I guess the Incans built the city in the fiteenth century. Babur Shah built the Taj Mahal in the seventeenth century, and the Mayas built Chichen Itza in the tenth century, so Machu Picchu is older than the Taj Mahal, but it is more modern than Chichen Itza.
Student D: And I suppose the Incans abandoned the city after the Spanish invasion in the sixteenth century.

Machu Picchu
It’s an ancient Incan city, and it is 2,400 meters above sea level. The Incans built the city in the fiteenth century, and they left it after the Spanish invasion in the sixteenth century.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. İnternette Machu Picchu, Tac Mahal ve Chichen Itza’yı arayın. Onlar hakkında bazı bilgileri yazın. Sonra dört kişilik gruplar oluşturun ve bu yerler hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Bilgi alışverişi yaparken karşılaştırma yapın.

Misal:
Öğrenci A: Machu Picchu eski bir İnka kentidir.
Öğrenci B: Doğru. Deniz seviyesinden yaklaşık 2400 metre yükseklikte. Diğerlerinden daha yüksek.
Öğrenci C: Sanırım İnkalar şehri onyedinci yüzyılda inşa ettiler. Babur Şah on yedinci yüzyılda Tac Mahal’i inşa etti ve Mayalar onuncu yüzyılda Chichen Itza’yı inşa etti, bu nedenle Machu Picchu Tac Mahal’den daha yaşlı, ancak Chichen Itza’dan daha modern.
Öğrenci D: Ve sanırım İnkalar, on altıncı yüzyıldaki İspanyol işgalinden sonra şehri terk ettiler.

Machu Picchu
Eski bir İnka şehri ve deniz seviyesinden 2.400 metre yükseklikte. İnkalar şehri onuncu yüzyılda inşa ettiler ve on altıncı yüzyıldaki İspanyol işgalinden sonra terk ettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.