8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 6. ÜNİTE Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Do Your Best!
Search the Internet. Choose 3 extreme sports. Find where you can do these extreme sports in Turkey. Prepare a poster and talk about it to the class.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

I can
I can follow a discussion and a message about adventures.
I can compare sports by giving reasons.
I can understand texts about adventures.
I can write a paragraph comparing two objects.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Görsel Sözlük
Bu birimden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

En iyisini yap!
İnternette arama yapın. 3 ekstrem spor seçin. Türkiye’de bu aşırı sporları nerede yapabileceğinizi bulun. Bir poster hazırlayın ve onunla sınıfa konuşun.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().

yapabilirim
Maceralarla ilgili bir tartışmayı ve bir mesajı takip edebilirim.
Sebebi vererek sporu karşılaştırabilirim.
Maceralarla ilgili metinleri anlayabilirim.
İki nesneyi karşılaştıran bir paragraf yazabilirim.


SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİ

1. Group the words/ phrases.

Challenging
Disappointing
Bungee-jumping
Fascinating
Hang-gliding
Skateboarding
Amusing
Caving
Canoeing
Exciting

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Kelimeleri / cümleleri gruplandırın.

Zorlayıcı
Hayal kırıklığı
Ayağına ip bağlayıp atlamak
Büyüleyici
Deltakanatla uçuş
Kaykay yapmak
Eğlenceli
Mağaracılık
Kano
Heyecan verici


2. Solve the puzzle.

1 not interesting
2 a pair of equipment sportsmen need to fly
3 a physical activity you regularly do to become
more healthy
4 an equipment you need for kayaking
5 a person doing skydiving

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. bulmacayı çözün.

1 ilginç değil
2 sporcu uçması gereken bir çift ekipman
3 düzenli olmak için yaptığınız fiziksel aktivite
daha sağlıklı
4 Kayak yapmak için ihtiyacınız olan bir ekipman
5 Paraşütle atlama yapan bir kişi


3. Look at the advertisement. Tick ( ) the information you can find in it.
Extreme Sports Camp
For teenagers between 14 and 18
A five-day-camp in July, in Amasya
Five extreme sports for each day:
Skateboarding
Motor-racing
Indoor skydiving
Rock climbing
Mountain biking
Professional instructors
Catering/ Accommodation
Equipment included
Interested? Phone now!

a. Activity hours
b. Age range
c. The exact date
d. Location
e. All-inclusive
f. Transportation

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. reklama bakın. İçinde bulabileceğiniz bilgileri () işaretleyin.
Doğa Sporları Kampı
14-18 yaş arasındaki gençler için
Amasya’da Temmuz ayında beş günlük bir kamp
Her gün için beş ekstrem spor:
Kaykay yapmak
Motor yarışı
Kapalı hava dalışı
Kaya tırmanışı
Dağ bisikleti
Profesyonel eğitmenler
İkram / Konaklama
Ekipman dahil
Ilgilenen? Şimdi telefon et!

a. Faaliyet saatleri
b. Yaş aralığı
c. Kesin tarih
d. yer
e. Her şey dahil
f. taşımacılık


4. Listen to the recording and complete the sentences with a word
or phrase.

1. Which one do you PREFER doing on winter holidays?
2. I think paragliding is more DANREROUS than kayaking because it’s risky.
3. SKYDIVING is jumping out of a plane and opening the parachute to slow down.
4. WOULD RATHER do outdoor sports than indoor sports.
5. To me, caving is a mysterious extreme sport so it’s MORE interesting than the others.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime ile tamamlayın
veya ifade.

1. Kış tatillerinde hangisini tercih ediyorsunuz?
2. Yamaç paraşütünün kano yapmaktan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum çünkü riskli.
3. SKYDIVING bir uçaktan atlıyor ve yavaşlamak için paraşütü açıyor.
4. DERECE DERİN kapalı spor daha açık spor yapmak.
5. Bana göre mağaracılık gizemli bir ekstrem spordur, bu yüzden diğerlerinden daha ilginçtir.


SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. caving
2. Skateboarding
3. skydiving
4. rafting
5. canoeing
6. hand-gliding
7. bungee-jumping
8. motor-sports

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. mağaracılık
2. Kaykay
3. paraşütle atlama
4. rafting
5. kano sporu
6. el ile kayma
7. bungee-jumping
8. motor sporları


SAYFA 81 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 2
Write the preferences according to the chart by using “prefer” or “would rather” and mark your own part.

Activity 3
Look at the jobs. Compare them by using the adjectives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Tercihleri ​​“tercih” veya “tercih eder” kullanarak grafiğe göre yazın ve kendi bölümünüzü işaretleyin.

Faaliyet 3
Jobsţlere bak. Sıfatları kullanarak karşılaştırın.


SAYFA 82 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 4
Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)

1. What is this sport?
e. Motor-racing.
2. What do people need to do it?
d. A helmet, boots, an armour, gloves, goggles.
3. Where do people do it?
a. In a track.
4. Why do people prefer it?

5. What is the aim of it?
c. To reach the finish line.
6. Is it entertaining?
a. In a track.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 4
Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Bir soru daha var.)

1. Bu spor nedir?
e. Motor yarışı.
2. İnsanların ne yapması gerekir?
d. Bir kask, bot, bir zırh, eldiven, gözlük.
3. İnsanlar nerede yapar?
a. Bir yolda.
4. Neden insanlar bunu tercih ediyor?

5. Amacı nedir?
c. Bitiş çizgisine ulaşmak için.
6. Eğlenceli mi?
a. Bir yolda.


Activity 5
Match the pictures with their definitions. (There is one extra picture.)
(…..) a. a type of shoe covering the whole foot and the lower part of the leg
(…..) b. a piece of stick helping to move through the water
(…..) c. a jacket filled with air to protect you
(…..) d. a piece of clothing you wear on the hands
(…..) e. a strong and hard hat protecting the head

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 5
Resimleri tanımlarıyla eşleştirin. (Fazladan bir resim var.)
(…..) a. tüm ayağı ve bacağın alt kısmını kaplayan bir ayakkabı tipi
(…..) b. suyun içinde hareket etmeye yardımcı olan bir parça sopa
(…..) c. seni korumak için hava dolu bir ceket
(…..) d. ellerde giydiğiniz bir parça kıyafet
(…..) e. başını koruyan güçlü ve sert bir şapka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir