8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 80 8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 Tutku Yayınları

SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the questions below and tick (✓) the ones you have done.

HAVE YOU EVER …

flown on a plane?
seen a historic place?
bought an interesting gift?
done an extreme sport on holiday?
ridden a horse or a donkey?
eaten a foreign food?
been abroad?
guided visitors in your city?
visited a museum?
joined a group tour?
attended a festival?
gone sightseeing?
gotten lost in a foreign place?
had a bad holiday experience?
stayed in an expensive hotel?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki soruları okuyun ve yaptıklarınızı işaretleyin (✓).

SEN HİÇ …

 uçakta uçtu?
 tarihi bir yer gördün mü?
 ilginç bir hediye mi aldın?
 tatilde aşırı spor yaptı mı?
 at mı, eşek mi?
 yabancı yiyecek yedin mi?
 yurt dışında mı?
 şehrinizdeki rehberli ziyaretçiler?
 müzeyi ziyaret ettin mi?
 grup turuna katıldınız mı?
 Bir festivale katıldınız mı?
 gezmeye mi çıktınız?
 yabancı bir yerde mi kayboldun?
 Kötü bir tatil deneyimi yaşadınız mı?
 pahalı bir otelde mi kaldınız?


2. Group Work: Work in groups of four. Talk about your holiday experiences, ask about your friends’ experiences and exchange your ideas. You may include good, exciting, bad, unpleasant, etc. experiences while you talk. Then inform the class about your friends’
experiences. Use the conversation below to give you ideas.

Kutay : Have you ever been abroad?
Naz : Yes, I have. I have been to England.
Erdem : Really? When did you go there?
Naz : I went there two years ago.
Aybars : Why did you go there?
Naz : I went there for a language school.
Kutay : I see. Who did you go with?
Naz : I went alone.
Cansu : How long did you stay there?
Naz : I stayed there for about two months.
Kutay : Where did you stay?
Naz : I stayed in a dormitory.
Aybars : What did you do while you were there?
Naz : Well, I experienced a lot of interesting things. I attended my English classes, saw almost all the tourist destinations in London, learned about the British culture, visited the museums and made many friends.
Cansu : What didn’t you like about London?
Naz : Well, it rained all the time and it was too expensive.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Grup Çalışması: Dörtlü gruplar halinde çalışın. Tatil deneyimleriniz hakkında konuşun, arkadaşlarınızın deneyimlerini sorun ve fikirlerinizi paylaşın. Konuşurken iyi, heyecan verici, kötü, hoş olmayan vb. Deneyimler ekleyebilirsiniz. Daha sonra sınıfı arkadaşlarınızın deneyimleri hakkında bilgilendirin. Size fikir vermek için aşağıdaki sohbeti kullanın.

Kutay: Hiç yurtdışında bulundunuz mu?
Naz: Evet, var. İngiltere’ye gittim.
Erdem: Gerçekten mi? Oraya ne zaman gittin?
Naz: İki yıl önce oraya gittim.
Aybars: Neden oraya gittin?
Naz: Oraya bir dil okulu için gittim.
Kutay: Anlıyorum. Kiminle gittin?
Naz: Yalnız gittim.
Cansu: Orada ne kadar kaldın?
Naz: Orada yaklaşık iki ay kaldım.
Kutay: Nerede kaldın?
Naz: Bir yurtta kaldım.
Aybars: Siz oradayken ne yaptınız?
Naz: Pek çok ilginç şey yaşadım. İngilizce derslerime katıldım, Londra’daki neredeyse tüm turistik yerleri gördüm, İngiliz kültürünü öğrendim, müzeleri ziyaret ettim ve birçok arkadaş edindim.
Cansu: Londra hakkında neyi sevmedin?
Naz: Şey, her zaman yağmur yağdı ve çok pahalıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.