8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90, 91, 92 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90, 91, 92 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 7. ÜNİTE Sayfa 89, 90, 91, 92 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89, 90, 91, 92 MEB Yayınları

SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1

Go around in the classroom. Ask the questions to two of your friends. Tick ( ) their answers in the chart.

Have you ever visited an island?
Yes, I have

Have you ever …
1 visited an island?
2 gone on a cruise holiday?
3 seen any palaces?
4 travelled with a group?
5 eaten traditional dishes on a trip?
6 taken a lot of photos on a trip?
7 bought any souvenirs on a trip?
8 visited a museum?
9 stayed in an all-inclusive hotel?
10 gone abroad?

Activity 2
Share the results in the classroom.
My friend has visited an island. …

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite

Sınıfta dolaş. Soruları iki arkadaşınıza sorun. Yanıtları grafikte işaretleyin ().

Hiç bir adayı ziyaret ettin mi?
Evet bende var

Sen hiç …
1 bir adayı ziyaret etti mi?
2 bir seyir tatil gitti?
3 saray gördün mü?
4 bir grupla seyahat etti mi?
Bir gezi 5 geleneksel yemekler yenmiş?
6 Seyahate çok fazla fotoğraf mı çekildi?
7 bir seyahate herhangi bir hediyelik eşya aldınız mı?
8 müzeyi ziyaret ettiniz mi?
9 her şey dahil bir otelde mi kaldınız?
10 yurt dışına mı gitti?

Faaliyet 2
Sonuçları sınıfta paylaşın.
Arkadaşım bir adayı ziyaret etti. …


SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Visual Dictionary
Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Do Your Best!
Read the interview. Prepare a travel plan by using maps and pictures to compare each destinations.

Esra:What type of holiday do you prefer?
Rose:Let me think. I prefer historical holiday. It’s more interesting. In
Antalya, Phaselis is my favorite touristic destination.
Esra:What about you İlknur?
İlknur:Hmmm. I’d rather have cultural holiday than historic holiday. It’s more fascinating for me. Hatay is famous for its cultural wealth so I enjoy spending my holiday there.
Esra:What’s your opinion, Tuğba?
Tuğba:I’m interested in natural beauties. So, I prefer going to Rize to relax and refresh.
Esra:Let’s prepare a travel plan. First, we’re going to Phaselis by car, then we’re directing our route to Hatay by plane. Lastly, we’re visiting Rize by bus. Let’s enjoy our holiday

Self-assessment
How well can you do these things? Tick ( ) the chart.
I can …

understand specific information from oral texts.
express preferences and comparisons for tourist attractions.
find specific information from texts about tourism.
design a brochure about tourist attractions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Görsel Sözlük
Bu birimden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

En iyisini yap!
Röportajı oku. Her bir hedefi karşılaştırmak için haritalar ve resimler kullanarak bir seyahat planı hazırlayın.

Esra: Ne tür bir tatili tercih edersin?
Rose: Düşüneyim. Tarihi tatili tercih ederim. Daha ilginç. İçinde
Antalya, Phaselis benim en sevdiğim turistik yer.
Esra: Ya sen İlknur?
İlknur: Hmmm. Tarihi tatilden ziyade kültürel tatil yapmayı tercih ederim. Benim için daha büyüleyici. Hatay kültürel zenginliği ile ünlü olduğu için tatilimi orada geçirmekten keyif alıyorum.
Esra: Ne düşünüyorsun Tuğba?
Tuğba: Doğal güzelliklerle ilgileniyorum. Bu yüzden dinlenmek ve yenilenmek için Rize’ye gitmeyi tercih ediyorum.
Esra: Hadi bir seyahat planı hazırlayalım. İlk olarak Phaselis’e araba ile gidiyoruz, sonra rotamızı Hatay’a uçakla yönlendiriyoruz. Son olarak Rize’yi otobüsle ziyaret ediyoruz. Tatilimizin tadını çıkaralım

Öz değerlendirme
Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().
Yapabilirim …

Sözlü metinlerdeki bilgileri kavrayacaklar.
turistik yerler için tercihleri ​​ve karşılaştırmaları ifade eder.
turizm ile ilgili metinlerden özel bilgiler bulur.
turistik yerler hakkında bir broşür tasarlar.


Put the sentences into the correct order
a. After that, we travelled to see the great migration of wildebeest and zebra.
b. We joined a safari in Serengeti National Park, Tanzania.
c. Firstly, our tour guide informed us about the place, ecosystem and the wild life of the National Park.
d. We departed that place with unforgettable memories at the end of the day.
e. Last year, I spent a month in Africa with my friend.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri doğru sıraya koyun
a. Bundan sonra, antilop ve zebraların büyük göçünü görmek için seyahat ettik.
b. Tanzanya’daki Serengeti Ulusal Parkı’nda bir safariye katıldık.
c. Öncelikle, tur rehberimiz yer, ekosistem ve Milli Park’ın vahşi yaşamı hakkında bizi bilgilendirdi.
d. Günün sonunda unutulmaz anılarla oradan ayrıldık.
e. Geçen yıl, arkadaşımla birlikte Afrika’da bir ay geçirdim.


SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Peter
I have been to Edinburgh, the capital of Scotland. It’s famous for its
architecture. Edinburgh Castle is an amazing tourist attraction. There are diffrent means of transportation. I preferred train to see the landscape. I stayed five days in a pansion.

David

I have been to Cairo, the capital of Eygpt. The pyramids are the landmark of the city. They attract many tourists. There are many historical hotels and I stayed in one of them for two weeks.

1. What is the climate?
2. What is the price of the tour?
3. Where did they stay?
4. Who did they go with?
5. What did they taste?
6. What are the tourist attractions of the cities?
7. Who visited these cities?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Peter
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a gittim. Ünlüdür
mimari. Edinburgh Kalesi inanılmaz bir turistik. Farklı ulaşım araçları vardır. Manzarayı görmek için treni tercih ettim. Bir konakta beş gün kaldım.

David

Eygpt’in başkenti Kahire’ye gittim. Piramitler şehrin simgesi. Birçok turist çekiyorlar. Birçok tarihi otel ve bunlardan birinde iki hafta kaldı.

1. İklim nedir?
2. Turun fiyatı nedir?
3. Nerede kalıyorlar?
4. Kiminle gittiler?
5. Ne tadı vardı?
6. Şehirlerin turistik yerleri nelerdir?
7. Bu şehirleri kim ziyaret etti?


SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. open areas with few buildings or people, country side
2. people generally go there for relaxation or pleasure
3. old-fashioned or antique
4. freedom or release from duty, business, or activity
5. to relate to a tour, tourism, or tourist
6. hard to believe, unbelievable
7. a piece of land nearly surrounded by water
8. a place or situation occupied
9. the way of life, the general customs and beliefs
10. an open area or plaza in a city or a town generally formed by the meeting
11. to relate to a city or a town

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. az binalar veya insanlar, ülke tarafında açık alanlar
2. insanlar genellikle rahatlama veya zevk için oraya gitmek
3. eski moda veya antika
4. görev, iş veya faaliyetlerden kurtulma veya serbest bırakma
5. bir tur, turizm veya turist ile ilgili
6. inanması zor, inanılmaz
7. neredeyse su ile çevrili bir arazi parçası
8. işgal edilen bir yer veya durum
9. yaşam biçimi, genel adetler ve inançlar
10. Genel olarak toplantı tarafından oluşturulan bir şehir veya kasabadaki açık alan veya plaza
11. bir şehir veya kasaba ile ilişki kurmak


Activity 2
Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Thn, act it out.

Tekin : Where did you go on your summer 1………………………………?
Sandra : I went to İstanbul, Turkey.
Tekin : Really? How was it?
Sandra : It was wonderful! The scenery was 2………………… and the weather was great!
Tekin : How long did you stay there?
Sandra : I stayed there for about 3……………………….…….
Tekin : Where did you stay?
Sandra : I stayed at a 4……………………..…… hotel.
Tekin : What did you do there?
Sandra : Well, I 5…………….. a boat tour in the Bosphorus. I visited Topkapı and Yıldız Palaces, Blue Mosque,
Hagia Sophia and Grand Bazaar. I ate fried fih sandwich in Eminönü. I also 6………………… lots of photographs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Kaydı dinleyin ve diyalogları bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Thn, dışarı çıkar.

Tekin: Yazında nereye gittin 1 ………………… …… ………?
Sandra: İstanbul, Türkiye’ye gittim.
Tekin: Gerçekten mi? Nasıldı?
Sandra: Harikaydı! Manzara 2 ……………… … ve hava harikaydı!
Tekin: Orada ne kadar kaldın?
Sandra: Orada yaklaşık 3 ……………… ……….… …. kaldı.
Tekin: Nerede kaldın?
Sandra: 4 ……………… …… ..… … otelde kaldım.
Tekin: Orada ne yaptın?
Sandra: Şey, ben 5 ……… …….. Boğaz’da bir tekne turu. Topkapı ve Yıldız Saraylarını, Sultanahmet Camii’ni,
 Ayasofya ve Kapalıçarşı. Eminönü’nde kızarmış fih sandviç yedim. Ben de 6 ……… ………… birçok fotoğraf.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.