8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90  Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 90  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 90 Tutku Yayınları

SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 What subjects are you bad at school? What do you think you should do to make it better?
Example: I’m bad at physics. I think I should solve more problems about physics to make it better.

8.3 Listen and answer the questions.
1. Why’s Kayla nervous?
…………………………..

2. What is Dylan’s suggestion about learning Spanish much better?
She should ………….

3. Who must Kayla take care of ?
………………………………………………………
4. What does Dylan hate doing?
……………………………………………………..
5. Why does Audrey get bored in math class?
…………………………………………

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Okulda hangi konular kötü? Bunu daha iyi hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?
Örnek: Fizikte kötüyüm. Sanırım daha iyi hale getirmek için fizikle ilgili daha fazla problemi çözmeliyim.

 8.3 Soruları dinleyin ve cevaplayın.
1. Kayla neden gergin?
 …………………………..

2. Dylan’ın İspanyolca öğrenme konusundaki önerisi ne?
 O olmalı ………….

3. Kayla kiminle ilgilenmeli?
 ………………………………………….. ………….
4. Dylan ne yapmaktan nefret ediyor?
 ………………………………………….. …………
5. Audrey neden matematik dersinde sıkılıyor?
 …………………………………………


3 How would you feel in the situations below? Read and share your feelings. Use the words below to help you. You may use more than one word.

Example: You must study for an important exam. I’d feel bored and worried.

a. You must visit your grandmother at the hospital because she has a severe health problem.

b. You must vacuum the entire house.

c. You must make a presentation in front of your classmates.
d. Your sister or brother asks you to help with his/her homework.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Aşağıdaki durumlarda nasıl hissedersiniz? Duygularınızı okuyun ve paylaşın. Size yardımcı olması için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Birden fazla kelime kullanabilirsiniz.

Örnek: Önemli bir sınav için çalışmalısınız. Sıkılmış ve endişeli hissediyorum.

a. Büyük annenizi hastanede ziyaret etmelisiniz çünkü ciddi bir sağlık sorunu var.

b. Tüm evi vakumlamalısın.

c. Sınıf arkadaşlarınızın önünde bir sunum yapmalısınız.
d. Kız kardeşin ya da erkek kardeşin ödevlerine yardım etmeni istiyor.


4 Read the information below and do a class activity.,

Each student writes about one of his/her obligations/dislikes and his/her feelings about it on a piece of paper, and they gather them in a
lastic bag or box. Then one of the students takes a piece of paper randomly and reads it aloud. Finally, a volunteer makes a suggestion about it

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir sınıf etkinliği yapın.,

Her öğrenci, yükümlülüklerinden / hoşlanmadığı şeylerden birini ve bu konu hakkındaki duygularını bir kağıda yazar ve bir
lastic çanta veya kutu. Sonra öğrencilerden biri rastgele bir kağıt alır ve yüksek sesle okur. Son olarak, bir gönüllü bu konuda bir öneri yapar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir