8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91  Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 91  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 6. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 Tutku Yayınları

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Do you like reading poems? Who’s your favorite poet? Share with your friends.
2 8.4 Listen to the poems below. Then match the highlighted words/expressions with the defiitions below.

to do what someone tells you to do: ………………….
a feeling of great sadness: ………………………………
to complain or become angry about something: ……………..
something that is dirty and untidy:…………..

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Şiir okumayı sever misiniz? En sevdiğin şair kim? Arkadaşlarınla ​​paylaş.
2 8.4 Aşağıdaki şiirleri dinleyin. Ardından, vurgulanan kelimeleri / ifadeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

birinin size yapmasını söylediği şeyi yapmak için: ………………….
büyük bir üzüntü hissi: ………………………………
bir şey hakkında şikayet etmek veya kızmak: ……………..
kirli ve düzensiz bir şey: …………..


3 Read the poems A and B. Write A or B in the boxes below.
4 Write a poem about your responsibilities at home or at school. Write about your feelings in your poem. Then read out your poem in the class.
The poem is about the chores at home.
The poem says the school is cool.
The poem says we must always help our parents.
The poem says we get up before the sun.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 A ve B şiirlerini okuyun. Aşağıdaki kutulara A veya B yazın.
4 Evde veya okulda sorumluluklarınız hakkında bir şiir yazın. Şiirinizdeki duygularınız hakkında yazın. Sonra sınıftaki şiirinizi okuyun.
Şiir ev işleri ile ilgilidir.
Şiir okulun havalı olduğunu söylüyor.
Şiir, ailemize her zaman yardım etmemiz gerektiğini söylüyor.
Şiir güneşten önce kalktığımızı söylüyor.


School is a daily routine for us.
In the morning, we’re sure to make a fuss.
Even when the sun is still not up,
Here we are, awake at 6 a.m. sharp.
We feel that school is such a bore.
We feel that school is such a chore.
Parents say, “School’s great! Now, go!”
We say, “Well, how do you know?”
Late a minute and we have to run,
Eyes half open, shoelaces undone.
We reach school and we see our friends.
Immediately, the gloom ends.
We have a chat and go with the flw.
Then the bell rings, it is time to go.
But it depends on how we look at school.
Honestly, positively, school is cool.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okul bizim için günlük bir rutin.
Sabah, bir karışıklık yapacağımızdan eminiz.
Güneş hala yukarıda olmasa bile,
İşte sabah 6’da uyanıkken keskiniz.
Okulun böyle bir delik olduğunu düşünüyoruz.
Okulun böyle bir angarya olduğunu düşünüyoruz.
Ebeveynler, “Okul harika! Şimdi git!”
“Peki, nereden biliyorsun?” Diyoruz.
Bir dakika geç ve kaçmalıyız,
Gözler yarı açık, ayakkabı bağcığı geri alındı.
Okula ulaşıyoruz ve arkadaşlarımızı görüyoruz.
Hemen kasvet sona erer.
Bir sohbet ediyoruz ve flw ile devam ediyoruz.
Sonra zil çalar, gitme zamanı.
Ancak bu, okula nasıl baktığımıza bağlıdır.
Dürüst olmak gerekirse, olumlu, okul serin.


“I won’t do it,” Sally said,
“I will not clean my room.
I will not make my bed.
I like the mess and gloom.”
“I won’t do it,” Sammy said,
“I will not mow the lawn.
I’d rather play with Ned and Ted.
And with my best friend Sean.”
“Will not”
“Can not”
“Want not”
“Should not”
These words we must not say.
When mom or dad asks us for help,
We should always obey.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

“Yapmayacağım,” dedi Sally,
“Odamı temizlemeyeceğim.
Yatağımı yapmayacağım.
Dağınıklığı ve kasvetten hoşlanıyorum. ”
“Yapmayacağım,” dedi Sammy,
“Çim biçmeyeceğim.
Ned ve Ted ile oynamayı tercih ederim.
Ve en iyi arkadaşım Sean ile. ”
“Olmayacak”
“Olumsuz”
“İstemiyorum”
“Yapmamalı”
Bu kelimeleri söylememeliyiz.
Annem ya da babam bizden yardım istediğinde,
Her zaman itaat etmeliyiz.


4 Write a poem about your responsibilities at home or at school. Write about your feelings in your poem. Then read out your poem in the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Evde veya okulda sorumluluklarınız hakkında bir şiir yazın. Şiirinizdeki duygularınız hakkında yazın. Sonra sınıftaki şiirinizi okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir