8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94  Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 94  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 8. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94 Tutku Yayınları

SAYFA 94 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Who is the most famous scientist in the world? Share your opinions.
2 Scan the text and write the birthplaces of the scientists.

A COMMON HUMAN ENDEAVOR: SCIENCE

Avicenna (Ibn-i Sina) was born in Bukhara. He studied Greco-Roman and Indian texts. Then he wrote almost 450 works on a wide range of subjects like philosophy, astronomy, medicine, alchemy, etc. His famous book “The Canon of Medicine” was a standard medical textbook at many medieval universities in the world.

Albert Einstein was born in Germany. He made many contributions to the fild of theoretical physics. He produced perhaps one of the most famous equations ever: “E = mc²”. He is also famous for his “Quantum Theory” and “Theory of Relativity”.

Marie Curie was born in Poland. She was a famous chemist and physicist. She got two Nobel prizes. She had studies on radiation. She got the Nobel prize in 1911 fo her discovery of radium and polonium

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Dünyadaki en ünlü bilim adamı kim? Düşüncelerinizi paylaşın.
2 Metni tarayın ve bilim adamlarının doğum yerlerini yazın.

ORTAK BİR İNSAN ENDEAVORU: BİLİM

Avicenna (İbn-i Sina) Buhara’da doğdu. Greko-Romen ve Hint metinlerini inceledi. Daha sonra felsefe, astronomi, tıp, simya vb.Gibi çok çeşitli konularda yaklaşık 450 eser yazdı. Ünlü kitabı “Tıp Kanonu” dünyadaki birçok ortaçağ üniversitesinde standart bir tıbbi ders kitabıydı.

Albert Einstein Almanya’da doğdu. Teorik fiziğin içeriğine birçok katkıda bulundu. Belki de şimdiye kadarki en ünlü denklemlerden birini üretti: “E = mc²”. “Kuantum Teorisi” ve “Görelilik Teorisi” ile de ünlüdür.

Marie Curie Polonya’da doğdu. Ünlü bir kimyager ve fizikçiydi. İki Nobel ödülü aldı. Radyasyon üzerine çalışmaları vardı. Radyum ve polonyum keşfi nedeniyle 1911’de Nobel ödülünü aldı


3 Read the explanations below and write the correct highlighted words from the text.

1. A number of things that are all different, but are all of the same general type. 
2. A statement in math that shows that two amounts are equal.
3. Something you do to help make something successful.
4. Connected with the Middle Ages.
5. A science that tries to change ordinary metals into gold

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Aşağıdaki açıklamaları okuyun ve metinden doğru vurgulanan kelimeleri yazın.

1. Hepsi farklı, fakat hepsi aynı genel tipte olan bazı şeyler. …………………………
2. Matematikte iki miktarın eşit olduğunu gösteren bir ifade.
3. Bir şeyin başarılı olmasını sağlamak için yaptığınız bir şey.
4. Ortaçağ ile bağlantılı.
5. Sıradan metalleri altına çevirmeye çalışan bir bilim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir