8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 7. ÜNİTE Sayfa 98 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 MEB Yayınları

SAYFA 98 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.

Expressing Responsibilities
I’m responsible for cooking dinner.
S/he is in charge of taking out the garbage.
Don’t you think it is necessary to tidy up your room?
It’s time to do the laundry.

Expressing Obligation
Do you have to help your parents in housework?
– Well, I must help my parents to set the table.
– I must help my brother to do his homework.
We must respect the elder people/ each other.
My brother has to respect my rights.

Expressing Likes and Dislikes
I like it when we share household chores at home.
I don’t like it when my friends ask too many questions.

School Rules

Keep your desk tidy and neat.
Raise your hand to speak.
Arrive on time.
Don’t run in the corridors.

Library Rules
Return books on time.
Keep quiet.
Don’t eat or drink.
Don’t disturb others.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aktivite
Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.

Sorumlulukların Açıklanması
Akşam yemeği pişirmekten sorumluyum.
 Çöpü çıkarmakla yükümlüdür.
 Odanı toparlamanın gerekli olduğunu düşünmüyor musun?
 Şimdi çamaşır yıkama zamanı.

Yükümlülüğün ifade edilmesi
Ev işlerinde ebeveynlerinize yardım etmek zorunda mısınız?
 – Eh, aileme masayı kurmaları için yardım etmeliyim.
 – Kardeşimin ödevini yapmasına yardım etmeliyim.
 Yaşlı insanlara / birbirimize saygı duymalıyız.
 Kardeşimin haklarıma saygı duyması gerekiyor.

Beğenip beğenilmediğini ifade etmek
Evde ev işlerini paylaştığımızda hoşuma gidiyor.
 Arkadaşlarım çok fazla soru sorduğunda hoşuma gitmiyor.

Okul kuralları

Masanızı düzenli ve düzenli tutun.
 Konuşmak için elini kaldır.
 Zamanında varmak.
 Koridorlarda koşmayın.

Kütüphane Kuralları
Kitapları zamanında iade edin.
 Sessiz ol.
 Yemek yemeyin veya içmeyin.
 Başkalarını rahatsız etmeyin.


Activity 2
Work in pairs. Read the dialogue and act out your own dialogue in the classroom.

Rachel: What are your responsibilities at home?
Tolga: I’m in charge of making my bed, emptying the dishwasher and setting the table.
Rachel: What are your duties at school?
Tolga:I have to arrive at school on time, work hard and do my best. Are you a responsible person?
Rachel: Of course. I mop the floor, dust the furniture and tidy up my room. Also, I like helping my parents.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun ve sınıfta kendi diyalogunuzu gerçekleştirin.

Rachel: Evde sorumluluklarınız neler?
Tolga: Yatağımı yapmak, bulaşık makinesini boşaltmak ve masayı kurmakla görevliyim.
Rachel: Okuldaki görevleriniz neler?
Tolga: Okula zamanında varmam, çok çalışmam ve elimden geleni yapmam gerekiyor. Sorumlu biri misiniz?
Rachel: Tabii ki. Zemini paspaslıyorum, mobilyaları tozluyorum ve odamı düzenliyorum. Ayrıca, aileme yardım etmeyi seviyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.