8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 115 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 9. ÜNİTE Sayfa 115 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB Yayınları

Sayfa 115 Türkçe Çevirisi

1. Match the words with the pictures. (There are 1.
two extra words.)

fossil test tubes high-tech devices DNA
microscope cell lab soler panel

ANSWER
1. cell
2. DNA
3. fossil
4. High-tech decives
5. test tubes
6. lab.

2. Find the missing letters.

1. PROCESS
2. DISCOVER
3. DEVELOP
4. INVENT
5. SCIENTIFIC
6. EXPLORE
7. EXPLORE
8. GENINUS

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (1 tane var.
fazladan iki kelime.)

fosil test tüpleri yüksek teknoloji cihazları DNA
mikroskop hücre laboratuvar güneş paneli

CEVAP
1. hücre
2. DNA
3. fosil
4. Yüksek teknoloji karar verir
5. test tüpleri
6. laboratuvar.

2. Eksik harfleri bulun.

1. SÜREÇ
2. KEŞFEDİN
3. GELİŞTİR
4. BULUŞ
5. BİLİMSEL
6. KEŞFET
7. KEŞFET
8. GENINUS

 


3. Read the texts. Find odd sentence for each text. (I) Albert Einstein was born in 1879 in Germany. (II) He formulated his ground-breaking Theory of Relativity. (III) His father founded an electricity engineering company. (IV) He got the Nobel Prize in physics after 16 years of the Theory. (V) He died in 1955, at the age of 76.

ANSWER -C

(I) İlayda Şamilgil was a 12th grade student when she got a prize with her project. (II) She graduated from a private high-school in İstanbul. (III) The name of the prize is “The first step to Nobel Prize in Pysics.” (IV) Her project outdistanced five thousand projects from seventy countries. (V) As a result of her success, she got an invitation from NASA for Mars project.

ANSWER-B

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Metinleri okuyun. Her metin için tek cümle bulun. (I) Albert Einstein 1879’da Almanya’da doğdu. (II) Çığır açan Görelilik Teorisini formüle etti. (III) Babası bir elektrik mühendisliği şirketi kurdu. (IV) 16 yıllık Teorinin ardından fizikte Nobel Ödülü’nü aldı. (V) 1955’te 76 yaşında öldü.

CEVAP -C

(I) İlayda Şamilgil projesiyle ödül aldığında 12. sınıf öğrencisiydi. (II) İstanbul’da özel bir liseden mezun oldu. (III) Ödülün adı “Nobel Fizik Ödülüne İlk Adım”dır. (IV) Projesi yetmiş ülkeden beş bin projeyi geride bıraktı. (V) Başarısının bir sonucu olarak NASA’dan Mars projesi için bir davet aldı.

CEVAP-B


4. Match the halves to make a phrase.(There is 4. one extra word.)

1 do ( )
2 space ( )
3 invent ( )
4 scientific ( )
5 get ( )
6 find ( )
7 work ( )
8 explore ( )

( 7) a in a lab
(4 ) b achievements
(8 ) c solar gravity
( 1) d an experiment
( 2) e travel
(5 ) f a prize
( 6) g new fossils

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Bir cümle oluşturmak için yarımları eşleştirin. (4 fazladan bir kelime var.)

1 yap ( )
2 boşluk ( )
3 icat ( )
4 bilimsel ( )
5 almak ( )
6 bul ( )
7 iş ( )
8 keşfetmek ( )

( 7) bir laboratuvarda
(4) b başarıları
(8) c güneş yerçekimi
(1) d bir deney
(2) e seyahat
(5) f bir ödül
(6) g yeni fosiller

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.